Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 944
Прийняття: 16.11.2017
Видавники: Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2017  № 944


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2017 р.
за № 1486/31354

Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

Відповідно до пункту 16 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою встановлення процедури повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2013 року № 695 «Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за № 1420/23952.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України (Овчаренко В.П.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

В.о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

В.о. Міністра інфраструктури України

Перший заступник
Міністра юстиції України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


В.О. ГонтареваС. Кубів

О. МаксимчукТ.З. Хромаєв

Ю.Ф. ЛавренюкН. СевостьяноваІ.Б. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.11.2017 № 944


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2017 р.
за № 1486/31354

ПОРЯДОК
повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру повідомлення Держфінмоніторингом суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) після надходження інформації від судів або правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого СПФМ, що надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), а також інформування СПФМ про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу (далі - СДФМ), який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо відповідного СПФМ згідно з вимогами статті 14 Закону.

2. Після надходження до Держфінмоніторингу інформації від судів або правоохоронних органів про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого СПФМ, що надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону, Держфінмоніторинг повідомляє про це СПФМ та надає йому інформацію про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного СДФМ у строки, визначені цим Порядком.

II. Повідомлення СПФМ про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження

1. Держфінмоніторинг надає СПФМ повідомлення про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого СПФМ, що надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону, за яким було сформовано узагальнені матеріали та яке використано в такому кримінальному провадженні.

2. Держфінмоніторинг повідомляє СПФМ та надає йому інформацію (з одночасним повідомленням відповідного СДФМ) щодо кримінальних проваджень залежно від прийнятого процесуального рішення згідно з таким переліком:

порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, СПФМ (далі - реєстр);

дата реєстрації фінансової операції у реєстрі;

сума фінансової операції;

дата прийняття процесуального рішення та його реквізити (за наявності);

суть процесуального рішення (факт початку досудового розслідування - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування).

III. Інформування СПФМ та повідомлення СДФМ про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями

1. Держфінмоніторинг надає СПФМ інформацію (з одночасним повідомленням відповідного СДФМ) про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями, в яких використані повідомлення, надіслані таким СПФМ до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону, за якими були сформовані узагальнені матеріали.

2. Держфінмоніторинг надає СПФМ дані (з одночасним повідомленням відповідного СДФМ) про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями згідно з таким переліком:

порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі;

дата реєстрації фінансової операції у реєстрі;

сума фінансової операції;

дата прийнятого рішення та його реквізити (за наявності);

суть прийнятого рішення (постановлено обвинувальний вирок, виправдувальний вирок тощо).

IV. Строки і спосіб надання повідомлення та інформації

1. Повідомлення щодо вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, а також інформація про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями надаються СПФМ Держфінмоніторингом в місячний строк з моменту їх одержання в такий спосіб:

банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;

іншим СПФМ - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.

2. Інформація про прийняті судами рішення повідомляється СДФМ Держфінмоніторингом у місячний строк з моменту її одержання в такий спосіб:

Національному банку України - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;

іншим СДФМ - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або засобами електронного документообігу Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну з банками (філіями іноземних банків) визначаються Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України.

В.о. директора Департаменту
податкової політикиВ.П. Овчаренко