Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 856
Прийняття: 23.07.2013
Видавники: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2013  № 856


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2013 р.
за № 1388/23920

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

Про затвердження Порядку ведення реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків і включення (виключення) суб’єктів господарювання до/з такого реєстру

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків і включення (виключення) суб’єктів господарювання до/з такого реєстру, що додається.

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниІ.М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю.Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.07.2013  № 856


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2013 р.
за № 1388/23920

ПОРЯДОК
ведення реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків і включення (виключення) суб’єктів господарювання до/з такого реєстру

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає ведення реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків (далі - реєстр) і включення (виключення) суб’єктів господарювання до/з такого реєстру.

1.2. Терміни, зазначені в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

II. Включення суб’єктів господарювання до реєстру та порядок його ведення

2.1. Реєстр затверджується наказом Уповноваженого органу.

2.2. До реєстру включаються електронні майданчики та оператори електронних майданчиків, які на конкурсній основі отримали право здійснювати електронні реверсивні аукціони, протягом п’яти робочих днів з дня затвердження Уповноваженим органом протоколу про результати проведення конкурсного відбору або протоколу про результати проведення додаткового конкурсного відбору (конкурсних відборів) для досягнення необхідної кількості електронних майданчиків у разі, якщо за результатами конкурсного відбору визначено менше ніж три переможці.

Електронні майданчики та оператори електронних майданчиків включаються до реєстру строком на три роки.

2.3. У реєстрі зазначається інформація про операторів електронних майданчиків та електронні майданчики, які на конкурсній основі отримали право здійснювати електронні реверсивні аукціони, а саме:

1) повне найменування юридичної особи;

2) код за ЄДРПОУ;

3) місцезнаходження;

4) прізвище, ім’я, по батькові керівника;

5) адреса веб-сайта електронного майданчика в мережі Інтернет;

6) дата прийняття рішення Уповноваженим органом про включення до реєстру;

7) дата включення до реєстру;

8) дата виключення з реєстру;

9) підстави для виключення з реєстру;

10) дата закінчення строку реєстрації.

2.4. Ведення реєстру передбачає реєстрацію відомостей про операторів електронних майданчиків та електронні майданчики у вигляді записів у реєстрі, унесення змін до записів та анулювання записів реєстру.

2.5. Відомості про електронні майданчики та операторів електронних майданчиків, унесених до реєстру, розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу.

III. Виключення суб’єктів господарювання з реєстру

3.1. Оператори електронних майданчиків виключаються з реєстру в разі:

1) подання оператором електронного майданчика заяви про виключення з реєстру до Уповноваженого органу;

2) припинення юридичної особи - оператора електронного майданчика;

3) застосування Уповноваженим органом відповідних санкцій, передбачених частиною четвертою статті 3911 Закону.

3.2. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня настання однієї з вищезазначених підстав уносить відповідні зміни до реєстру та протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про виключення оператора електронного майданчика з реєстру розміщає відповідну інформацію на веб-порталі Уповноваженого органу.

3.3. У разі коли виключення операторів електронних майданчиків з реєстру здійснюється за заявою оператора електронного майданчика, попередньо повинні бути завершені всі закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, розпочаті на цьому майданчику. Після отримання Уповноваженим органом такої заяви посилання на відповідний електронний майданчик у нових оголошеннях про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, що розміщуються замовниками на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до частини першої статті 396 Закону, не дозволяється.

3.4. У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру він зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Уповноваженого органу повернути учасникам кошти, отримані як забезпечення заявки.

3.5. Проведення електронних аукціонів на електронному майданчику оператора, якого виключено з реєстру, результати яких на дату прийняття рішення Уповноваженого органу не встановлені, підлягають відміні замовниками.

3.6. Усі процедури, пов’язані з проведенням електронних аукціонів на електронному майданчику оператора, якого виключено з реєстру, припиняються з моменту отримання оператором електронного майданчика від Уповноваженого органу відповідного повідомлення про виключення такого оператора з реєстру.

3.7. Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення оператор електронного майданчика, якого виключено з реєстру, надсилає замовникам, процедури яких розпочаті на майданчику цього оператора, повідомлення про припинення всіх процедур у зв’язку з виключенням його з реєстру. Таке повідомлення є підставою для відміни замовником розпочатих процедур електронних реверсивних аукціонів на майданчику.

3.8. Протягом одного робочого дня після отримання повідомлення від Уповноваженого органу оператор електронного майданчика, якого виключено з реєстру, надсилає учасникам, які подали заявки на участь у розпочатих процедурах електронних реверсивних аукціонів на майданчику, відповідне повідомлення.

3.9. Кошти, що залишилися на рахунках абонентів, повертаються оператором електронного майданчика.

3.10. У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру всі документи, відомості, інформація, пов’язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, передаються оператором електронного майданчика через веб-портал Уповноваженого органу протягом семи робочих днів Уповноваженому органу у вигляді електронних документів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення

А.Є. Рубан