Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 199/517
Прийняття: 09.10.2007
Видавники: Державний комітет України по водному господарству

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З

09.10.2007 N 199/517

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2007 р. за N 1342/14609

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 304 ( z1068-17 ) від 09.08.2017 }

Про затвердження форми дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду та зразка заяви на його отримання

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 N 557 ( 557-2005-п ) "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити форму дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду та зразок заяви на його отримання згідно з додатками 1 та 2.

2. При видачі дозволів на проведення будівельних робіт на землях водного фонду застосовувати форму дозволу та зразка заяви про його отримання, які затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 N 273 ( z0945-00 ), зареєстрованим у Мін'юсті України 25.12.2000 за N 945/5166.

3. Юридичному сектору (Н.Вітряк) спільно з Управлінням комплексного використання водних ресурсів (О.Уралов) Держводгоспу забезпечити подання цього наказу до Мін'юсту для державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища Лизуна С.О. та заступника Голови Держводгоспу Бабича М.Я.

Голова Державного комітету
України по водному господарству В.Сташук
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України В.Джарти
ПОГОДЖЕНО:
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України В.Яцуба

Додаток 1 до наказу Державного комітету України по водному господарству, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 09.10.2007 N 199/517

(Державний герб України)

УКРАЇНА

________________________________________________________________
(найменування органу, що видав дозвіл)

ДОЗВІЛ на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду

---------------
            N |       |
             ---------------
Виданий___________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,

по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання, якій видається дозвіл)

__________________________________________________________________
Відомості про суб'єкт господарювання, якому виданий дозвіл:
Адреса____________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи) __________________________________________________________________
телефон _________ факс ___________ електронна пошта ______________
Реквізити_________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указується ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи -
платника податків та інших обов'язкових платежів) На підставі_______________________________________________________
(назва проекту) __________________________________________________________________
Дозвіл дає право на здійснення____________________________________ __________________________________________________________________
(зазначаються конкретні види і місце проведення робіт) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Особливі умови та правила проведення робіт________________________ __________________________________________________________________
(зазначаються особливі умови та правила проведення робіт) __________________________________________________________________
Дата прийняття та номер рішення органу про видачу дозволу_________ __________________________________________________________________
Строк дії дозволу з "___"______ 20__ р. до "___"______ 20__ р.
---------------
Дата видачі "___" _______ 20_ р. Примірник дозволу |       |
                          ---------------

(словами - перший чи другий)

Керівник______________
______________________  _________________  ___________________
(найменування органу, (підпис) (прізвище, ім'я, по
що видав дозвіл) батькові)

М.П.

Відомості про продовження строку дії дозволу:
Дозвіл продовжено з "___" ______ 20__ р. до "___" _______ 20__ р.
Керівник______________
______________________  _________________  ___________________
(найменування органу, (підпис) (прізвище, ім'я, по
що видав дозвіл) батькові)

М.П.

Дозвіл отримав____________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала дозвіл) ________________________
(дата отримання дозволу)
Начальник Управління комплексного
використання водних ресурсів
Державного комітету України
по водному господарству О.Уралов
Начальник Управління водних ресурсів
Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України О.Дезірон

Додаток 2 до наказу Державного комітету України по водному господарству, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 09.10.2007 N 199/517
Керівнику __________________
                   ____________________________
(найменування органу) _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу видати дозвіл на проведення робіт (крім будівельних) на
землях водного фонду для _________________________________________
(зазначаються конкретні види робіт,
указуються їх місце проведення та обсяги) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на строк від "___" ________ 20__ р. до "___" __________20__ р.
Для розгляду до заяви додаються документи_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
та погодження_____________________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначаються територіальні органи відповідних міністерств
і інших центральних органів виконавчої влади, з якими узгоджено
питання видачі дозволу і копії погодження яких додаються) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Заявник __________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
Місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної
особи __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
телефон _________ факс __________ електронна пошта________________
Реквізити платника податків та інших обов'язкових платежів________
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів)
"___" ____________ 20__ р.
___________________  _________  _______________________________
(посада заявника) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
--------------------------------
           М.П.    | дата та N реєстрації _______ |
                 --------------------------------
 Начальник Управління комплексного
використання водних ресурсів
Державного комітету України
по водному господарству О.Уралов
Начальник Управління водних ресурсів
Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України О.Дезірон