Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 1704/5
Прийняття: 16.10.2014
Видавники: Міністерство юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2014  № 1704/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1280/26057

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1059/5 від 25.06.2015
№ 942/5 від 25.03.2019
№ 2454/5 від 17.07.2020}

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про очищення влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі - Реєстр), що додається.

2. Функції держателя Реєстру покласти на Департамент з питань люстрації.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

3. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.) здійснити заходи щодо забезпечення створення програмного забезпечення Реєстру.

4. Департаменту кадрової роботи та державної служби (Грибань С.О.), державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.) забезпечити впровадження Реєстру.

5. Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства (Панченко А.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) забезпечити ознайомлення керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та оприлюднити його на офіційному веб-сайті Міністерства.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І.С.

Міністр

Павло Петренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.10.2014  № 1704/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1280/26057

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

тексті Положення слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках та числах замінено словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1059/5 від 25.06.2015}

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього.

2. Реєстр - це електронна база даних, яка містить відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3. Реєстр ведеться з метою:

обробки відомостей про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

подання на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком;

{Абзац третій пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

подання на запит правоохоронних органів інформації про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність у Реєстрі відомостей про таку особу у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення його повноважень;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

проведення звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку із здійсненням очищення влади (люстрації), з відомостями, що містяться в Реєстрі;

надання фізичній особі (уповноваженій нею особі) за її зверненням відомостей про неї.

4. Держатель Реєстру - Міністерство юстиції України (далі - Держатель).

5. Держатель розробляє нормативно-правову базу для функціонування Реєстру, затверджує методичні рекомендації щодо його ведення, здійснює безпосередній контроль за її створенням та за дотриманням вимог цього Положення.

6. Адміністратор Реєстру - державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі - Адміністратор).

{Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1059/5 від 25.06.2015}

7. Адміністратор забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі, проводить навчання щодо наповнення та користування Реєстром, а також виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

8. Реєстраторами Реєстру (далі - Реєстратор) є:

працівники самостійного структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до основних завдань якого відноситься забезпечення формування та ведення Реєстру, уповноважені на внесення до Реєстру та вилучення з нього відомостей про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», а також формування та надання витягів з Реєстру у порядку, визначеному цим Положенням;

працівники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, уповноважені на формування та надання витягів з Реєстру у порядку, визначеному цим Положенням.

{Пункт 8 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

9. Реєстратори в межах своєї компетенції вносять до Реєстру та вилучають з нього у порядку, визначеному цим Положенням, відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», надають інформацію з Реєстру у випадках, визначених частиною другою статті 7 Закону України «Про очищення влади», виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

{Пункт 9 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

10. Реєстр ведеться державною мовою.

11. Реєстратори забезпечують відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.

12. Доступ до Реєстру Реєстраторів здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Реєстру на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням Реєстру.

Отримання кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється самостійно.

{Пункт 12 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

II. Формування та ведення Реєстру

1. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

2. Підставою для внесення Реєстратором відомостей про особу є:

надходження до Реєстратора від керівника органу (органу), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона, зазначена у частині третій статті 1 Закону України «Про очищення влади», відомостей про звільнення особи з посади у зв’язку із застосуванням такої заборони;

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

надходження до Реєстратора від керівника органу (органу), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, які перебувають на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», інформації про неподання заяви такої особи у строк, передбачений частиною другою статті 4 Закону України «Про очищення влади» разом з відомостями про звільнення особи з посади;

{Абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

надходження до Реєстратора від Державної судової адміністрації електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, щодо осіб, зазначених у частині четвертій статті 1 Закону України «Про очищення влади», та відомостей про особу, передбачених пунктом 4 цього розділу.

{Абзац четвертий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

{Абзац шостий пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

3. Реєстратор вносить до Реєстру відомості не пізніше ніж на третій день після отримання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру.

4. До Реєстру вносяться такі відомості про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);

число, місяць, рік народження;

місце народження;

паспортні дані (серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий);

{Абзац п'ятий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

{Абзац шостий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

місце проживання;

місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»;

відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади»;

час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

5. Підставою для вилучення з Реєстру відомостей про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", є звернення про вилучення від органу, який проводив перевірку, або від особи, відомості щодо якої внесені до Реєстру, з наданням одного з таких документів:

копії обґрунтованого рішення про скасування результатів перевірки, що свідчить про відсутність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України "Про очищення влади", від органу, який проводив перевірку, в паперовій формі за підписом уповноваженої особи органу, завіреним печаткою;

копії відповідного судового рішення в паперовій формі, засвідченої в установленому порядку, з належним чином оформленим підтвердженням про набрання законної сили;

копії документів про смерть особи, відомості щодо якої внесені до Реєстру, в паперовій формі та засвідчені належним чином.

{Пункт 5 розділу II в редакції Наказів Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019, № 2454/5 від 17.07.2020}

6. У разі виявлення органом, який надіслав інформацію, або особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, такий орган або особа письмово звертається до Реєстратора, який вживає заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження факту помилки здійснює заходи щодо її усунення протягом десяти робочих днів, про що письмово повідомляє заявника.

{Пункт 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

III. Надання інформації з Реєстру

1. Інформація з Реєстру щодо наявності або відсутності відомостей про особу в Реєстрі надається у формі витягу.

{Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

2. Витяг з Реєстру - документ, який свідчить про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі, створений за формою згідно з додатками 1, 2 до цього Положення.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

3. Витяг з Реєстру надається безоплатно:

Самостійним структурним підрозділом Міністерства юстиції України, до основних завдань якого відноситься забезпечення формування та ведення Реєстру, протягом п’яти робочих днів на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі протягом п’яти робочих днів на підставі письмового запиту фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо себе, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокурора про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Запит про надання інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», подається за формою, визначеною у додатку 3 до цього Положення. До запиту додаються копії паспорта громадянина України зразка 1994 року або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1 та документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копії сторінок паспорта громадянина України зразка 1994 року - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України), особи, щодо якої подається запит.

{Пункт 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

4. Витяг з Реєстру містить таку інформацію:

номер витягу, дата формування;

відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Реєстрі (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

відомості про особу, щодо якої застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»;

відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади»;

час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті;

відомості про Реєстратора, який надав витяг.

5. Пошук у Реєстрі з формуванням витягу здійснюється за такою сукупністю відомостей про особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), місце народження, число, місяць, рік народження.

{Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

6. Реєстратор відмовляє у наданні витягу з Реєстру в строки, встановлені для надання витягу, у разі відсутності у запитувача підстав в отриманні запитуваної інформації або якщо у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо визначені відомості, передбачені пунктом 5 цього розділу.

7. Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

8. Витяг на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України надається в одному примірнику на бланку Міністерства юстиції України за підписом заступника Міністра з питань європейської інтеграції або керівника самостійного структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до основних завдань якого відноситься забезпечення формування та ведення Реєстру.

Витяг на підставі письмового запиту державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокурора, фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо себе надається на бланках головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі в одному примірнику за підписом керівника або заступника керівника головного територіального управління юстиції відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

{Пункт 8 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

9. Витяг з Реєстру надсилається поштою або отримується запитувачем (уповноваженою ним особою) особисто, про що робиться відповідний запис у журналі видачі витягів з Реєстру.

{Пункт 10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

{Пункт 11 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

{Пункт 12 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

{Пункт 13 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

10. Безоплатний цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом пошуку, перегляду з можливістю роздрукування інформації, що свідчить про наявність у Реєстрі відомостей про особу, щодо якої застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (або про відсутність відомостей щодо особи), яка містить:

{Абзац перший пункту 10 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»;

3) відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади»;

4) час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

{Абзац шостий пункту 10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

{Абзац сьомий пункту 10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

Відомості про осіб, які виключені з Реєстру з підстав, визначених пунктом 5 розділу ІІ цього Положення, не підлягають розміщенню на веб-сайті.

{Абзац шостий пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

Пошук інформації про особу, щодо якої застосовано положення Закону України «Про очищення влади», здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності останнього) такої особи.

IV. Відповідальні особи

1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

2. Відповідальними за повноту та достовірність відомостей в документах, поданих для внесення до Реєстру, є особи, які надали ці документи.

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

3. За відповідність відомостей, внесених до Реєстру, наданим документам відповідає Реєстратор.

{Пункт 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

4. Адміністратор відповідно до законодавства є відповідальним за втрату інформації, допущену з вини Адміністратора.

Директор Департаменту
конституційного,
адміністративного
та соціального законодавстваА.М. Панченко
Додаток 1
до Положення про Єдиний державний
реєстр осіб, щодо яких застосовано
положення Закону України
«Про очищення влади»
(пункт 2 розділу ІІІ)

ФОРМА ВИТЯГУ,
що надається з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», щодо відсутності інформації

Початок цитати

Витяг
з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»


Номер витягу:

<Номер витягу>

Дата формування:

<Дата формування>

Відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу:

<ПІБ або назва заявника, який звернувся за наданням витягу>

Відомості, за якими здійснювався пошук:

Прізвище, імя, по батькові:

<Прізвище, ім’я, по батькові>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

<Реєстраційний номер облікової картки платника податків>

Місце народження:

<Місце народження>

Дата народження:

<Дата народження>

За вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», інформація відсутня

Витяг сформовано:

<ПІБ особи, якою сформовано витяг>

Назва посади особи, що підписує документ:

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Кінець цитатиДодаток 2
до Положення про Єдиний державний
реєстр осіб, щодо яких застосовано
положення Закону України
«Про очищення влади»
(пункт 2 розділу ІІІ)

ФОРМА ВИТЯГУ,
що надається з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про наявність інформації

Початок цитати

Витяг
з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»


Номер витягу:

<Номер витягу>

Дата формування:

<Дата формування>

Відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу:

<ПІБ або назва заявника, який звернувся за наданням витягу>

Відомості, за якими здійснювався пошук:

Прізвище, ім’я, по батькові:

<Прізвище, ім’я, по батькові>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

<Реєстраційний номер облікової картки платника податків>

Місце народження:

<Місце народження>

Дата народження:

<Дата народження>

За вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», міститься така інформація:

Прізвище, ім’я, по батькові:

<Прізвище, ім’я, по батькові>

Місце народження:

<Місце народження>

Дата народження:

<Дата народження >

Серія та номер паспорта:

<Серія та номер паспорта>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

<Реєстраційний номер облікової картки платника податків>

Місце роботи на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»:

<Місце роботи>

Посада:

<Посада>

Відомості про стан проходження перевірки:

<Відомості про стан проходження перевірки>

Час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена Законом України «Про очищення влади»:

<Час, протягом якого на особу поширюється заборона>

Витяг сформовано:

<ПІБ особи, якою сформовано витяг>

Назва посади особи, що підписує документ:

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Кінець цитатиДодаток 3
до Положення про Єдиний державний
реєстр осіб, щодо яких застосовано
положення Закону України
«Про очищення влади»
(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАПИТ
про надання інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}


{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}

{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 942/5 від 25.03.2019}