Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 946
Прийняття: 21.09.2015
Видавники: Міністерство соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2015  № 946


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2015 р.
за № 1198/27643

Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) форму довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, що додається;

2) Порядок видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, що додається.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
"Конфедерація громадських організацій
інвалідів України"

Міністр інфраструктури України


В. НазаренкоВ.В. Карпенко

А. Пивоварський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
21.09.2015 № 946

ДОВІДКА
для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогуЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
21.09.2015 № 946


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2015 р.
за № 1198/27643

ПОРЯДОК
видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” (далі - Довідка).

2. Довідка є документом, що надає право інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, користуватися пільгами, встановленими Законом України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та іншими актами законодавства.

3. Довідка видається структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, або їх законним представникам.

4. Довідка видається безоплатно на підставі заяви інваліда або його законного представника за зразком, наведеним у додатку до цього Порядку.

До заяви додаються:

копія паспорта інваліда (у разі якщо звертається його законний представник -  копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1504/21816;

одна кольорова фотокартка інваліда розміром 3,5 х 4,5 сантиметрів.

5. Структурний підрозділ соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, орган місцевого самоврядування, до якого надійшла заява про надання Довідки, перевіряє інформацію про перебування на обліку та отримання пенсії чи соціальної допомоги в органах Пенсійного фонду або соціального захисту населення інваліда з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів з призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Міністерства соціальної політики України.

6. Строк розгляду заяви інваліда або його законного представника щодо видачі Довідки або повідомлення інваліда про відмову в її наданні становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад.

7. Підставами для відмови у видачі довідки є подання недостовірних даних, виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” та призначення таких пенсії або соціальної допомоги.

8. Довідка дійсна на строк встановлення інвалідності.

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідівО. Полякова


Додаток
до Порядку видачі довідки для отримання
пільг інвалідами, які не мають прав
на пенсію чи соціальну допомогу
(пункт 4)

ЗАЯВА