Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 337
Прийняття: 17.09.2015
Видавники: Міністерство екології та природних ресурсів України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2015  № 337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2015 р.
за № 1196/27641

Про внесення змін до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та пункту 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22 жовтня 2008 року № 541, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1110/15801, що додаються.

2. Управлінню екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (Салата С.М.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Коломієць С.Л.

В.о. Міністра

С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України
А. АбромавичусО. ПавленкоВ. ДемчишинО.М. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
17.09.2015 № 337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2015 р.
за № 1196/27641

ЗМІНИ
до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт

1. У підпункті 3.1.3 пункту 3.1 розділу III:

у першому реченні слово та цифри “до 31.12.2015” замінити словом та цифрами “по 31.12.2017”;

у другому реченні цифри “01.01.2016” замінити цифрами “01.01.2018”.

2. Розділ VI виключити.

У зв’язку з цим розділ VII вважати розділом VI.

3. У розділі VI:

1) у пункті 6.1 слова “Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів можуть” замінити словами “Мінприроди може”;

2) у пункті 6.2 слова “Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів можуть” замінити словами “Мінприроди може”.

Начальник Управління
екологічного моніторингу,
аудиту та атмосферного повітря

С.М. Салата