Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 504
Прийняття: 24.04.2012
Видавники: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012  № 504


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2012 р.
за № 1059/21371

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1372 від 15.09.2017}

Про особливості укладення рамкових угод

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1112 від 16.09.2014}

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 8 та частини другої статті 13 Закону України “Про здійснення державних закупівель” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Особливості укладення рамкових угод (додаються).

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П.О. Порошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
24.04.2012  № 504


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2012 р.
за № 1059/21371

ОСОБЛИВОСТІ
укладення рамкових угод

I. Загальні положення

1.1. Терміни, зазначені в цих Особливостях, застосовуються у значеннях, визначених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон).

1.2. Рамкова угода укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та цими Особливостями.

1.3. Закупівля за рамковими угодами може здійснюватися самостійно замовником або генеральним замовником.

1.4. Рамкова угода підписується:

у разі проведення закупівлі за рамковою угодою генеральним замовником - генеральним замовником, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться процедура, а також учасником-переможцем (учасниками-переможцями);

у разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником - замовником та учасником-переможцем (учасниками-переможцями).

1.5. У разі відмови від підписання або непідписання рамкової угоди одним із заінтересованих замовників або учасників-переможців у строки, установлені цими Особливостями, рамкова угода вважається укладеною для тих замовників та учасників-переможців, які її підписали.

II. Документація конкурсних торгів, кваліфікаційна документація при закупівлі за рамковою угодою

2.1. Розроблення, затвердження та оприлюднення документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації при закупівлі за рамковою угодою здійснюються відповідно до Закону з урахуванням особливостей, установлених у цьому розділі.

2.2. Документація конкурсних торгів повинна містити:

предмет закупівлі товарів, послуг;

найменування товарів, послуг згідно із затвердженим у встановленому порядку переліком товарів і послуг;

інформацію, визначену частиною другою статті 22 Закону. Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається орієнтовно, виходячи з планової потреби замовника на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників. Місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників. Строк поставки товарів, надання послуг зазначається замовником (генеральним замовником) по можливості. Проект договору про закупівлю обов’язково додається до документації конкурсних торгів, якщо замовник (генеральний замовник) визначатиме в рамковій угоді всі істотні умови договору про закупівлю;

інформацію про те, що всі або не всі істотні умови договору про закупівлю замовник буде визначати в рамковій угоді;

порядок проведення замовником переговорів з учасником у разі, коли не всі істотні умови договору про закупівлю будуть визначені в рамковій угоді та рамкова угода буде укладена з одним учасником;

умови та порядок відбору, конкурентного відбору з обов’язковим зазначенням критеріїв та методики відбору або конкурентного відбору в разі, коли не всі істотні умови договору про закупівлю будуть визначені в рамковій угоді у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками;

{Абзац сьомий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

строк, на який укладається рамкова угода;

умови розірвання рамкової угоди;

проект рамкової угоди або основні умови, які обов’язково повинні бути включені в рамкову угоду;

строк та порядок укладення договору про закупівлю за рамковою угодою.

2.3. Документація конкурсних торгів містить (якщо замовник (генеральний замовник) відповідно до пункту 3.2 розділу III цих Особливостей планує визначити такі умови в рамковій угоді):

{Абзац перший пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

специфічні вимоги до предмета закупівлі;

випадки та порядок зміни рамкової угоди.

2.4. Кваліфікаційна документація повинна містити:

предмет закупівлі товарів, послуг;

найменування товарів, послуг згідно із затвердженим у встановленому порядку переліком товарів і послуг;

інформацію, визначену частиною третьою статті 38 Закону. Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається орієнтовно, виходячи з планової потреби замовника на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників. Місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників. Строк поставки товарів, надання послуг зазначається замовником (генеральним замовником) по можливості.

2.5. Документація конкурсних торгів, кваліфікаційна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне включити до неї.

III. Зміст рамкової угоди

3.1. Основні умови, які повинна містити рамкова угода:

предмет закупівлі товарів, послуг;

найменування, номенклатура, асортимент товарів, послуг;

технічні та функціональні характеристики предмета закупівлі;

вимоги щодо якості товарів, послуг;

ціна за одиницю товару (послуги);

орієнтовна кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг. Орієнтовна кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається, виходячи з планової потреби замовника на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників. У разі коли всі умови договору про закупівлю встановлені в рамковій угоді, кількість товарів або обсяг надання послуг повинні бути визначені в конкретних кількісних показниках;

{Абзац сьомий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

місце поставки товарів чи надання послуг. Місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників;

проект договору про закупівлю (якщо замовник зазначив у документації конкурсних торгів про те, що всі істотні умови договору про закупівлю будуть визначатися в рамковій угоді) або основні умови договору, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (якщо замовник зазначив у документації конкурсних торгів про те, що не всі істотні умови договору про закупівлю будуть визначатися в рамковій угоді);

порядок проведення замовником переговорів з учасником у разі, коли не всі істотні умови договору про закупівлю будуть визначені в рамковій угоді та рамкова угода буде укладена з одним учасником;

умови та порядок відбору, конкурентного відбору з обов’язковим зазначенням критеріїв та методики відбору або конкурентного відбору в разі, коли не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді;

строк, на який укладається рамкова угода;

строк та порядок укладення договору про закупівлю за рамковою угодою;

умови розірвання рамкової угоди.

3.2. Рамкова угода може містити:

специфічні вимоги до предмета закупівлі;

випадки та порядок зміни рамкової угоди;

розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо замовник вимагає його надати;

умови щодо можливості укладення договорів про закупівлю з кількома учасниками на пропорційній основі щодо обсягу предмета закупівлі в разі, якщо такі учасники за результатами відбору, конкурентного відбору мають однакові показники, та/або щодо можливості визначення лотів за обсягом предмета закупівлі при проведенні відбору, конкурентного відбору.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

3.3. Рамкова угода може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

3.4. Рамкова угода не може містити зобов’язань замовника укласти договір про закупівлю.

IV. Умови та порядок відбору, конкурентного відбору

4.1. Умови та порядок відбору, конкурентного відбору містять:

зміст запрошення учасникам подати пропозиції для відбору, конкурентного відбору щодо укладення договору про закупівлю;

вимоги до пропозиції учасника.

Запрошення учасникам та їх пропозиції не можуть передбачати істотну зміну умов договорів закупівлі, визначених рамковою угодою, зміну характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою;

порядок надання запрошення учасникам подати пропозиції відбору, конкурентного відбору;

строк, достатній для підготовки учасниками пропозицій конкурентного відбору, але не менше 10 днів;

зазначення способу, місця та кінцевого строку подання пропозицій відбору, конкурентного відбору;

місце, дату і час розкриття пропозицій відбору, конкурентного відбору;

зазначення про право учасника (уповноваженого представника учасника) узяти участь у процедурі розкриття пропозицій відбору, конкурентного відбору;

критерії та методику відбору або конкурентного відбору із зазначенням питомої ваги критеріїв. При проведенні конкурентного відбору питома вага цінового критерію не може бути нижчою 90 відсотків;

місце, кінцевий строк визначення переможця відбору, конкурентного відбору;

порядок і строки інформування учасників про результати відбору, конкурентного відбору.

4.2. Умови відбору в будь-якому разі повинні передбачати подання учасниками цінових пропозицій та укладення договору з учасником, який запропонував найменшу ціну.

4.3. Умови відбору, конкурентного відбору повинні передбачати, що в разі, якщо учасник не подав пропозицію при відборі, конкурентному відборі, замовник (генеральний замовник) при проведенні відповідної процедури використовує умови, визначені рамковою угодою стосовно відповідного учасника.

4.4. Запрошення учасникам подати пропозиції відбору, конкурентного відбору обов’язково повинно містити специфічні вимоги до предмета закупівлі, якщо замовник визначив їх у рамковій угоді, крок пониження ціни, якщо методика конкурентного відбору передбачає механізм конкурсу на пониження ціни, інформацію відповідно до пунктів 4.1-4.3 цього розділу, розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо замовник вимагає його надати.

4.5. Учасник або його уповноважений представник має право брати участь у процедурі розкриття пропозицій відбору, конкурентного відбору.

4.6. Методика конкурентного відбору при оцінці пропозицій та визначенні переможця конкурентного відбору може передбачати механізм конкурсу на пониження ціни.

4.6.1. Під час розкриття пропозицій конкурентного відбору замовником оголошуються:

найменування та місцезнаходження кожного учасника, який подав пропозицію конкурентного відбору, і ціна кожної пропозиції конкурентного відбору такого учасника;

найменування та місцезнаходження кожного учасника, який не подав пропозицію конкурентного відбору, але є стороною рамкової угоди, і ціна такого учасника, зазначена в рамковій угоді.

4.6.2. Після цього замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшувати ціну пропозиції конкурентного відбору на крок пониження ціни, який зазначається в документації конкурсних торгів, рамковій угоді та запрошенні.

4.6.3. Представник учасника, присутній на розкритті пропозицій конкурентного відбору, повинен мати належним чином оформлені повноваження на зменшення ціни, зазначеної в пропозиції конкурентного відбору.

4.6.4. Початковою ціною при проведенні конкурсу на пониження ціни вважається мінімальна ціна пропозиції конкурентного відбору, визначена серед пропозицій учасників, поданих на конкурентний відбір.

У разі коли учасник рамкової угоди не подав пропозицію конкурентного відбору, але ціна товару, послуги такого учасника, зафіксована в рамковій угоді, є мінімальною порівняно з цінами, зазначеними в пропозиціях конкурентного відбору, початковою ціною при проведенні конкурсу на пониження ціни вважається мінімальна ціна товару, послуги, зазначена в рамковій угоді.

4.6.5. Згоду на зменшення ціни пропозиції конкурентного відбору присутні представники учасників підтверджують підняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, конкурс на пониження ціни припиняється і переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну.

4.6.6. Якщо за результатами проведення конкурсу на пониження ціни найнижча ціна, запропонована учасником, який подав пропозицію конкурентного відбору, є вищою, ніж ціна, запропонована учасником, який не подав пропозицію конкурентного відбору, але є стороною рамкової угоди, і ціна такого учасника зазначена в рамковій угоді, переможцем оголошується учасник, який не подав пропозицію конкурентного відбору.

4.6.7. У разі неподання жодним учасником, який є стороною рамкової угоди, пропозицій конкурентного відбору замовник має право повторно провести конкурентний відбір або визначити переможцем учасника, у якого в рамковій угоді зазначена найнижча ціна.

V. Особливості проведення закупівлі за рамковою угодою

5.1. Оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою складається залежно від обраної замовником (генеральним замовником) процедури за формою оголошення про проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації з урахуванням таких особливостей.

В оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою обов’язково зазначаються:

строк, на який укладається угода, що не може перевищувати чотирьох років;

кількість учасників, з якими буде укладено угоду;

найменування і місцезнаходження замовника (замовників), що здійснюватиме (здійснюватимуть) закупівлю за угодою;

найменування і місцезнаходження генерального замовника, якщо генеральний замовник проводить процедуру закупівлі за рамковою угодою в інтересах замовника (замовників);

посадові особи генерального замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, адреса електронної пошти), якщо генеральний замовник проводить процедуру закупівлі за рамковою угодою в інтересах замовника (замовників);

повне найменування та код за ЄДРПОУ головних розпорядників коштів у разі здійснення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох головних розпорядників;

посилання на документи нормативного, технічного, експертного характеру, які обґрунтовують дотримання принципу максимальної економії та ефективності при укладенні та виконанні рамкової угоди лише з одним учасником, у разі проведення замовником процедури закупівлі з укладенням рамкової угоди з одним учасником;

кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг. Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається, виходячи з планової потреби замовника на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників;

місце поставки товарів чи надання послуг. Місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників;

строк поставки товарів, надання послуг. Строк поставки товарів, надання послуг зазначається замовником (генеральним замовником) по можливості.

5.2. Замовник (генеральний замовник) не має права встановлювати вимоги до учасників (учасників попередньої кваліфікації) щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, виходячи із загальної планової кількості товарів, послуг за рамковою угодою, крім випадку, коли замовник (генеральний замовник) укладатиме рамкову угоду з одним учасником на строк не більше року.

5.3. Замовник (генеральний замовник) має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Подання і повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів здійснюються відповідно до Закону з такою особливістю: розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому вираженні не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості закупівлі в поточному році, а в разі укладення рамкової угоди на строк менше року - очікуваної вартості закупівлі.

5.4. Скорочена процедура при закупівлі за рамковими угодами не застосовується.

5.5. Замовник (генеральний замовник) акцептує пропозицію (пропозиції) конкурсних торгів, що визнана (визнані) найбільш економічно вигідною (вигідними) за результатами оцінки.

Замовник (генеральний замовник) зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця (переможців) надіслати переможцю (переможцям) торгів повідомлення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця (учасників-переможців), пропозицію (пропозиції) конкурсних торгів якого (яких) визнано найбільш економічно вигідною (вигідними) за результатами оцінки.

5.6. Генеральний замовник зобов’язаний протягом п’яти днів із дня прийняття рішення про визначення переможця (переможців) надіслати заінтересованим замовникам письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця (учасників-переможців), пропозицію (пропозиції) конкурсних торгів якого (яких) визнано найбільш економічно вигідною (вигідними) за результатами оцінки.

5.7. Повідомлення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів обов’язково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

{Пункт 5.7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

VI. Строки укладення рамкової угоди

6.1. Рамкова угода укладається відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції (пропозицій) не пізніше ніж через 45 днів із дня акцепту пропозиції (пропозицій), але не раніше ніж через 14 днів із дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів.

{Пункт 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

6.2. У разі письмової відмови переможця торгів підписати рамкову угоду відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення рамкової угоди з вини учасника у строк, визначений цими Особливостями, замовник (генеральний замовник) визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів із тих, строк дії яких не минув.

VII. Особливості інформування про результати проведення закупівлі за рамковою угодою

7.1. Замовник (генеральний замовник) протягом семи робочих днів з дня укладення рамкової угоди надає для оприлюднення відповідно до статті 10 Закону оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду.

{Пункт 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

{Пункт 7.2 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

7.2. Замовник (генеральний замовник) надсилає копію рамкової угоди до органів Державної казначейської служби України (обслуговуючого банку відповідного замовника) протягом п’яти днів із дня її укладення.

VIII. Унесення змін до рамкової угоди

8.1. Підстави та порядок зміни рамкової угоди визначаються в рамковій угоді. Такими підставами є:

зміни умов та порядку оплати в разі прийняття після укладення рамкової угоди нормативно-правових актів, які регулюють питання оплати за рахунок державних коштів, відповідно до правил, установлених такими актами;

збільшення загальної планової кількості товарів, послуг за рамковою угодою, але не більше ніж на 10 відсотків загальної кількості, визначеної на дату укладення рамкової угоди;

зміни ціни товару, послуги у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок;

зміни ціни товару, послуги в разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти в разі встановлення в рамковій угоді порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових індексів (котирувань), регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

{Абзац п’ятий пункту 8.1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

8.2. Зміни умов рамкової угоди щодо платіжних реквізитів, найменування сторони рамкової угоди (у тому числі в разі правонаступництва, оформленого в установленому законодавством порядку) можуть здійснюватися відповідною стороною в односторонньому порядку з обов’язковим письмовим повідомленням усіх сторін угоди рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Заступник директора
департаменту державних
закупівель
та державного замовленняО.С. Власов