Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 315
Прийняття: 31.05.2013
Видавники: Міністерство соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2013  № 315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 987/23519

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 815 від 07.08.2015}

Про затвердження форми звітності № 1-ПА „Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні” та Порядку її подання

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України „Про зайнятість населення” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 1-ПА „Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні”.

1.2. Порядок подання форми звітності № 1-ПА „Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні”.

2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби
статистики України


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніО. Осауленко


М.Ю. Бродський


Г.В. Осовий


О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31.05.2013 № 315

ЗВІТНІСТЬ
Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

Директор Департаменту
праці та зайнятостіМ. Лазебна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31.05.2013 № 315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 987/23519

ПОРЯДОК
подання форми звітності № 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні"

1. Форма звітності № 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" (далі - інформація) заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців.

2. У цьому Порядку термін "роботодавці" вживається у значенні, наведеному в Законах України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

3. Інформація подається щороку не пізніше 1 лютого після звітного року до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі - територіальний орган) за місцем здійснення діяльності незалежно від місця свого розташування. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день.

4. Розділ І заповнюється суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. У цьому розділі зазначаються кількість громадян, працевлаштованих у звітному році, а також номер ліцензії відповідного суб'єкта господарювання.

5. Розділ ІІ заповнюється суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні. У цьому розділі зазначається кількість громадян, працевлаштованих у звітному році, у тому числі за професіями (посадами) та розмірами заробітної плати.

5.1. У графі А вказується порядковий номер запису.

5.2. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України „Класифікатор професій”.

5.3. У графі 2 вказується кількість працевлаштованих громадян за зазначеними професіями (посадами). Сума даних, наведених у графі 2, повинна дорівнювати загальній кількості працевлаштованих громадян.

5.4. У графах 3-8 зазначається розподіл працевлаштованих громадян за розмірами заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення.

6. Розділ ІІІ заповнюється суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця. У цьому розділі зазначається кількість громадян, направлених на роботу суб'єктом господарювання у звітному році відповідно до укладених трудових договорів, а також кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали такі особи у звітному році.

7. Форма підписується керівником (власником) або фізичною особою – підприємцем. Зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти суб'єкта господарювання або фізичної особи – підприємця.

Директор Департаменту
праці та зайнятостіМ. Лазебна