Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 205
Прийняття: 09.08.2018
Видавники: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2018  № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 981/32433

Про затвердження Порядку оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:


В.о. Голови Державної регуляторної служби України


Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів


Міністр енергетики та вугільної
промисловості України


Голова Державного агентства
з енергоефективності та енергозбереження України

В. Загородній


В. Лапа
І. Насалик
С.Д. Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
09 серпня 2018 року № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 981/32433

ПОРЯДОК
оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку

1. Цей Порядок визначає загальні умови оснащення вузлами розподільного обліку/приладами­розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку окремих приміщень у будівлях.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про теплопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про житлово-комунальні послуги».

3. Вузли розподільного обліку / прилади-розподілювачі теплової енергії встановлюються в окремих приміщеннях у будівлі, оснащеній вузлами комерційного обліку.

4. Оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку не потребує розроблення проектної документації, видачі технічних умов та інших вимог до їх встановлення, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, оператором зовнішніх інженерних мереж, виконавцем відповідної послуги.

5. У разі застосування вузлів розподільного обліку теплової енергії або приладів-розподілювачів теплової енергії усі опалювальні прилади обладнуються автоматичними регуляторами температури повітря у приміщенні, а для однотрубних систем опалення - додатково замикаючими або обхідними ділянками.

6. Вузлами розподільного обліку оснащуються окремі приміщення в будівлі, які є самостійними об’єктами нерухомого майна, або окремі приміщення, що не є самостійними об’єктами нерухомого майна, але перебувають у користуванні різних споживачів, у разі приєднання такої будівлі до зовнішніх інженерних мереж або оснащення такої будівлі системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання.

7. Оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку теплової енергії здійснюється у разі наявності технічної можливості, яка визначається з урахуванням вимог статті 4 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

8. Власник (співвласники) окремого приміщення самостійно здійснює(ють) вибір моделі приладу розподільного обліку відповідно до вимог Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, у тому числі щодо класу точності.

9. Засоби вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку встановлюються відповідно до вимог, зазначених у супровідній документації до засобу вимірювальної техніки вузла розподільного обліку.

10. За наявності окремого відгалуження системи опалення у квартиру, інше житлове або нежитлове приміщення встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії для такої квартири (приміщення) є обов’язковим.

Вузол розподільного обліку теплової енергії встановлюється за межами приміщення у будівлі із забезпеченням доступу для зняття показань засобів вимірювальної техніки. При встановленні вузла розподільного обліку теплової енергії забезпечується захист від несанкціонованого втручання в його роботу.

11. Вузли розподільного обліку гарячої та питної води встановлюються у кожному місці відгалуження систем водопостачання від стояків внутрішньої водопровідної системи до водорозбірних приладів на мережі споживача в доступному для обслуговування місці.

12. У разі відсутності технічної можливості оснащення централізованої системи опалення будинку вузлами розподільного обліку розподільний облік спожитої теплової енергії в окремих приміщеннях у будівлях здійснюється за допомогою приладів-розподілювачів теплової енергії. Для здійснення розподільного обліку спожитої теплової енергії усі опалювальні прилади у приміщенні оснащуються приладами-розподілювачами теплової енергії.

13. Власник (співвласники) будівлі, яка оснащується приладами-розподілювачами теплової енергії, забезпечує(ють) налагоджену внутрішньобудинкову систему опалення (досягнута витрата теплоносія відповідно до результатів гідравлічного розрахунку).

14. Прилади-розподілювачі теплової енергії повинні бути оснащені системою дистанційного зняття показань та відповідати вимогам ДСТУ EN 834:2017 «Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади з електроживленням».

15. Модель приладу-розподілювача теплової енергії визначається власником (співвласниками) будівлі за погодженням з виконавцем комунальної послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги.

При визначенні моделі приладу-розподілювача теплової енергії необхідно враховувати температуру на поверхні опалювальних приладів, допустиму для робочого діапазону приладу-розподілювача теплової енергії, вказаного у технічному паспорті приладу-розподілювача теплової енергії.

Усі складові частини приладу-розподілювача теплової енергії, які можуть впливати на результати вимірювань, забезпечуються пломбою або іншим типом захисту, що запобігає несанкціонованому доступу до них.

16. Рішення співвласників багатоквартирного будинку, що надається виконавцеві послуг або визначеній співвласниками іншій особі, оформлюється відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Інформація щодо погодженої моделі приладу-розподілювача теплової енергії доводиться до відома власників шляхом повідомлення на паперовому носії кожного власника (співвласника) будівлі та у будь-який інший зручний спосіб (поштою, телефаксом, електронною поштою, розміщується на інформаційних стендах (за наявності) у під’їздах будівлі (за наявності доступу) або біля них відповідальною особою тощо).

17. Встановлення приладів-розподілювачів теплової енергії здійснюється згідно з інструкціями виробника (у разі наявності).

18. Під час встановлення приладів-розподілювачів теплової енергії виконавець робіт складає акт щодо кожного окремого приміщення, в якому зазначає:

поштову адресу приміщення, у якому встановлені прилади-розподілювачі, із зазначенням поверху;

кількість опалюваних приміщень;

серійні номери приладів-розподілювачів теплової енергії, встановлених на опалювальних приладах у приміщеннях;

типи і розміри опалювальних приладів, на яких встановлені прилади-розподілювачі;

радіаторні коефіцієнти для кожного опалювального приладу.

Заступник директора
Департаменту систем
життєзабезпечення
та житлової політики -
начальник Управління
житлової політикиС. Старцева