Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 1859/5
Прийняття: 18.06.2018
Видавники: Міністерство юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2018  № 1859/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2018 р.
за № 733/32185

Про затвердження Змін до Порядку реалізації арештованого майна

Відповідно до частини другої статті 61 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 212 «Деякі питання реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431, що додаються.

2. Затвердити примірний договір про надання агентських послуг, що додається.

3. Затвердити примірний договір про надання партнерських послуг, що додається.

4. Тимчасово до передачі функції адміністрування центральної бази даних системи електронних торгів іншому суб’єкту господарювання виконання функцій адміністратора центральної бази даних системи електронних торгів покладається на організатора електронних торгів. Оголошення про передачу функцій адміністратора центральної бази даних системи електронних торгів оприлюднюється на веб-сайті реалізації майна.

5. Державному підприємству «СЕТАМ» разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

6. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Глущенко С.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:


Генеральний директор ДП «СЕТАМ»

В.М. Вишньов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.06.2018  № 1859/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2018 р.
за № 733/32185

ЗМІНИ
до Порядку реалізації арештованого майна

1. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

агент організатора електронних торгів (далі - Агент) - суб’єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від імені, в інтересах та під контролем організатора електронних торгів на власний ризик на підставі агентського договору, який є договором приєднання, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені цим Порядком функції зі сприяння проведення електронних торгів;

адміністратор центральної бази даних системи електронних торгів (далі - Адміністратор) - суб’єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, відповідальний за обслуговування системи управління центральної бази даних системи електронних торгів, який забезпечує постійну роботу центральної бази даних системи електронних торгів та доступ користувачів до неї;

арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

веб-сайт реалізації майна (далі - Веб-сайт) - електронний торговий майданчик організатора електронних торгів, торгів за фіксованою ціною чи партнера організатора електронних торгів, через який прямо або опосередковано відображаються технічні процеси центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном, а саме: розміщення організаційно-методичних матеріалів, інформаційних повідомлень про електронні торги (торги за фіксованою ціною), результатів їх проведення, здійснення реєстрації користувачів, подання заяв на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), забезпечення доступу спостерігачів та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).

Інформація про безоплатне передання конфіскованого майна розміщується на веб-сайті організатора електронних торгів, торгів за фіксованою ціною.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).

На Веб-сайті одночасно відображаються всі електронні торги (торги за фіксованою ціною), що проводяться центральною базою даних системи електронних торгів;

виконавець - державний виконавець відділу державної виконавчої служби, приватний виконавець;

відділ державної виконавчої служби - відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

гарантійний внесок - грошова сума, що зарахована на рахунок організатора електронних торгів, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів, крім випадків, передбачених цим Порядком, у розмірі 5 %, виходячи зі стартової ціни лота, та є завдатком зі сплати винагороди за організацію та проведення електронних торгів;

документ, що посвідчує особу,- паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, паспортний документ іноземця;

електронні торги - продаж майна за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних торгів, за яким його власником стає учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

заявник - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) через Веб-сайт;

крок електронних торгів - фіксована організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 0,01 до 10 000,00 грн включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 000,01 до 100 000,00 грн включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00 грн включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить 1 000 000,01 грн та більше;

лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах або торгах за фіксованою ціною;

організатор електронних торгів, торгів за фіксованою ціною (далі - Організатор) - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене на здійснення заходів із супроводження програмного та технічного забезпечення центральної бази даних системи електронних торгів, збереження та захисту даних, що містяться у ній, публікації повідомлень про безоплатне передання нереалізованого конфіскованого майна, забезпечення збереження та реалізації майна і виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

партнер Організатора (далі - Партнер) - суб’єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені на власний ризик відповідно до партнерського договору, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені цим Порядком функції із забезпечення проведення електронних торгів відповідно до вимог цього Порядку.

Партнер забезпечує учасникам можливість брати участь в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку через власний електронний торговий майданчик, який взаємодіє з центральною базою даних електронних торгів шляхом автоматичного обміну інформацією за допомогою АРІ (англ. application programming interface [ей-пі-ай]),- інтерфейсу програмування додатків, що надається центральною базою даних системи електронних торгів у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність та призначений для підключення електронних майданчиків Партнерів до центральної бази даних системи електронних торгів. Протокол програмного обміну (АРІ) має бути оприлюднений та публічно доступний на веб-сайті Організатора;

особистий кабінет відділу державної виконавчої служби - розділ центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном, доступ до якого мають начальник та державні виконавці відділу державної виконавчої служби, якими передано арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною), результати їх проведення, інша інформація про електронні торги (торги за фіксованою ціною), щодо яких державним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) та через який направляються, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

особистий кабінет приватного виконавця - розділ центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном, доступ до якого має приватний виконавець, який передав арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною), результати їх проведення, інша інформація про електронні торги (торги за фіксованою ціною), щодо яких приватним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) та через який направляються, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

особистий кабінет учасника - розділ центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною), результати їх проведення, інша інформація про електронні торги (торги за фіксованою ціною), у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь, проводяться торговельні сесії електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), надаються необхідні учаснику матеріали;

особлива ставка - цінова пропозиція учасника електронних торгів для придбання майна, зроблена незалежно від перебігу торгів;

реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною);

спостерігач - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

стартова ціна лота - початкова ціна продажу лота, яка дорівнює вартості майна, що виставляється на електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), визначеній відповідно до законодавства;

торги за фіксованою ціною - спосіб реалізації арештованого майна за ціною, що фіксується на період реалізації, який не передбачає її підвищення під час торгів, покупцем під час якого стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок Організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем;

учасник електронних торгів, торгів за фіксованою ціною (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, допущені Організатором до участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) відповідно до вимог цього Порядку;

центральна база даних системи електронних торгів (далі - Система) - інформаційна електронна торгова система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, подання й обробки заявок на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), проведення торгів з реалізації арештованого виконавцями майна, обробки інформації про електронні торги (торги за фіксованою ціною);

ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження» та «Про електронний цифровий підпис».»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Організатор та Партнери забезпечують постійний доступ учасникам до їх особистих кабінетів, а спостерігачам - до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів (торгів за фіксованою ціною). Приватні виконавці та відділи державної виконавчої служби здійснюють доступ до їх особистих кабінетів через веб-сайт Організатора.

У разі якщо після передання майна на реалізацію виконавче провадження передано на виконання до іншого відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), доступ до інформації про реалізацію майна та взаємодія з Організатором щодо реалізації цього майна здійснюються через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), якому передано виконавче провадження.

Організатор забезпечує доступ Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України до розділу Веб-сайту, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги (торги за фіксованою ціною), щодо яких органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями подано заявки на реалізацію майна.».

2. У розділі ІІ:

1) абзац тринадцятий пункту 2 після слова «визначена» доповнити словами «рішенням суду або»;

2) абзац перший пункту 3 після слова «ознайомлення» доповнити словом «сторін»;

3) абзаци другий, третій пункту 4 викласти в такій редакції:

«У разі встановлення відповідності заявки на реалізацію арештованого майна та доданих документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства начальник відділу державної виконавчої служби підписує таку заявку (за допомогою електронного цифрового підпису або власноруч у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І цього Порядку) та надсилає її разом із документами, передбаченими абзацами четвертим-восьмим пункту 3 розділу ІІ цього Порядку, Організатору в електронному вигляді через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби для внесення інформації про проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) до Системи.

Приватний виконавець самостійно формує і перевіряє заявку та документи щодо передання майна на реалізацію на відповідність вимогам законодавства та після встановлення відповідності документів таким вимогам підписує (за допомогою електронного цифрового підпису або власноруч у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І цього Порядку) заявку на реалізацію арештованого майна та надсилає її разом із документами, передбаченими абзацами четвертим-восьмим пункту 3 розділу ІІ цього Порядку, в електронному вигляді через особистий кабінет приватного виконавця для внесення інформації про проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) до Системи.»;

4) абзац третій пункту 5 доповнити новим реченням такого змісту: «Організатор забезпечує транспортування такого майна до місця зберігання.».

3. У розділі ІІІ:

1) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

«1. Винагорода за організацію та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.

2. Розмір винагороди Організатора складає до 5 % вартості реалізованого майна.

Розмір винагороди Організатора може щороку переглядатися Міністерством юстиції України на підставі фінансових показників реалізації арештованого майна минулого року, але не може становити більше 5 (п’яти) % вартості реалізованого майна.

У разі подання цінової пропозиції переможцем через Веб-сайт Організатора Організатор отримує винагороду у розмірі 5 %.

Розмір винагороди Організатора складає 4 % вартості реалізованого майна у разі, якщо переможець подавав заявку на участь у електронних торгах через веб-сайт Партнера або за сприяння Агента.

Розмір винагороди Партнера становить до 1 (одного) % вартості реалізованого майна і виникає за умови, що переможець подавав заявку на участь у електронних торгах через веб-сайт Партнера.

Розмір винагороди Агента становить 1 (один) % вартості реалізованого майна і виникає за умови, що переможець подавав заявку на участь у електронних торгах за сприяння Агента.

У разі якщо винагорода Партнера згідно з договором становить менше 1 % вартості реалізованого майна, різниця між фактичною винагородою та максимально можливим розміром винагороди перераховується Організатором на рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Перерахування суми коштів, що становлять винагороду Партнера, Агента, здійснюється Організатором на зазначений рахунок Партнера, Агента протягом трьох робочих днів з дня затвердження акта про проведення електронних торгів.

У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму коштів, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.

У разі зменшення вартості майна у зв’язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди Організатору, Партнеру та Агенту.»;

2) у пункті 5:

у абзаці дев’ятому підпункту 1 слова «завершення подання цінових пропозицій» замінити словами «зазначаються до хвилин»;

у абзаці дев’ятому підпункту 2 слово «Організатора» замінити словами «за організацію та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною)»;

3) абзац четвертий пункту 7 після слів «комплекс підприємства» доповнити словами «(інформація, передбачена пунктами 9, 10 цього розділу)»;

4) у абзаці восьмому пункту 9 слово «державному» виключити;

4. У розділі IV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Програмні засоби Системи функціонують у цілодобовому режимі, за винятком проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, та забезпечують автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників через Веб-сайт.

Організатор відповідальний за належне функціонування програмних засобів Системи.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі, за винятком проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників. Організатор та Партнери відповідальні за забезпечення такої можливості та підтримання цілодобової функціональності власних веб-сайтів.

Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт розміщуються Організатором (Партнером) на Веб-сайті не пізніше ніж за 2 календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

У разі виникнення в Організатора непрогнозованих технічних або програмних несправностей чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з Системою та проведення торгів, Організатор у строк, що не перевищує 2 годин з моменту відновлення працездатності Системи, розміщує на Веб-сайті відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до Системи та дату і час відновлення доступу.

Організатор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов’язаних з функціонуванням Системи, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.»;

2) у пункті 3:

у абзаці четвертому слова «крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті» замінити словами «за наявності»;

абзац шістнадцятий після слів «повернення гарантійного внеску» доповнити словами «до моменту письмового повідомлення учасником Організатора про внесення/заміну фінансових реквізитів».

5. У пункті 2 розділу V:

1) абзаци четвертий-шостий викласти в такій редакції:

«Кожен учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів. Після прийняття Системою особливої ставки учасник втрачає можливість її повторного подання, навіть за умови можливого перевищення такою особливою ставкою уже поданих цінових пропозицій (в тому числі особливих ставок) інших учасників. Система автоматично блокує такі ставки з одночасним попередженням учасника.

Особлива ставка не має бути кратна кроку електронних торгів. Система автоматично блокує такі ставки з одночасним попередженням учасника.

У разі якщо учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка має бути вищою за його максимальну цінову пропозицію. В іншому випадку Система автоматично блокує такі ставки з одночасним попередженням учасника.»;

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Особлива ставка не може бути рівною вже зазначеній ціновій пропозиції чи особливій ставці іншого учасника. Особлива ставка не може бути вищою за суму, яка у сто разів перевищує стартову ціну реалізації лота. Система автоматично блокує такі ставки з одночасним попередженням учасника.»;

3) доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо цінова пропозиція учасника є найвищою (за умови використання ним свого права на подання особливої ставки), такий учасник матиме можливість подавати наступні цінові пропозиції після перевищення його власної пропозиції ціновою пропозицією іншого учасника.».

6. У розділі VI:

1) у пункті 8 слова «разом із винагородою Організатора» виключити;

2) у пункті 9:

у абзаці першому слова «та винагороди Організатору», «разом із винагородою Організатора» виключити;

у абзаці другому:

слова «та винагороди Організатору» виключити;

після слів «іншим учасникам» доповнити словами «з урахуванням положень абзацу першого цього пункту»;

3) у пункті 13 слово «Організатору» замінити словами «за організацію та проведення торгів за фіксованою ціною».

7. У розділі VIІ:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Переможець електронних торгів протягом п’яти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно, що швидко псується.»;

2) у пункті 2:

у абзаці п’ятому слово «Організатору» замінити словами «за організацію та проведення електронних торгів»;

у абзаці восьмому слова «Не пізніше наступного робочого дня» замінити словами «Протягом трьох робочих днів»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Якщо переможець електронних торгів відмовився від підписання протоколу, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем електронних торгів. За відсутності цінових пропозицій або відмови усіх учасників, які подавали цінові пропозиції, виконати протягом встановлених строків вимоги цього пункту електронні торги оголошуються такими, що не відбулися.».

8. У розділі VIII:

1) у абзаці сьомому пункту 1 слово «Організатору» замінити словами «за організацію та проведення електронних торгів»;

2) у абзаці першому пункту 3 слово «Організатору» замінити словами «за організацію та проведення електронних торгів».

9. У розділі Х:

1) у пункті 1:

у абзаці другому, четвертому, п’ятому слово «Організатору» замінити словами «за організацію та проведення електронних торгів»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«У разі зупинення електронних торгів з підстав, передбачених пунктом 2 розділу XI цього Порядку (крім зупинення через наявність технічних підстав), строк здійснення переможцем розрахунку за придбане майно, встановлений абзацом першим цього пункту, переривається до відновлення електронних торгів та формування нового протоколу проведення електронних торгів із зазначенням нового строку розрахунків за придбане майно.»;

у абзаці чотирнадцятому слова «вчинення виконавчих дій» замінити словами «електронних торгів (за винятком зупинення через наявність технічних підстав)»;

2) у пункті 2:

у абзаці першому слово «Організатору» замінити словами «за організацію та проведення електронних торгів»;

у абзаці другому слова «пункту 6 цього розділу» замінити словами «пункту 5 розділу ХІ цього Порядку»;

3) у абзаці першому пункту 4 слово «Організатору» замінити словами «за організацію та проведення електронних торгів»;

4) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«номер лота реалізованого майна.»;

5) у пункті 7 слова «виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізованого майна, накладеного відділом державної виконавчої служби (приватним виконавцем)» замінити словами «всі арешти та заборони з такого майна знімаються виконавцем»;

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Переможець електронних торгів зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта.»;

7) доповнити новими пунктами 11-13 такого змісту:

«11. Стягувач у виконавчому провадженні зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з моменту підтвердження бажання залишити за собою нереалізоване майно або внесення на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або рахунок приватного виконавця різниці між вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його користь, якщо вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом.

12. Боржник у виконавчому провадженні зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з моменту відмови стягувача у виконавчому провадженні залишити майно за собою.

13. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з моментів, передбачених пунктами 10, 11, 12 цього розділу, якщо майно перебуває на зберіганні в Організатора, витрати на зберігання майна в період, що перевищує зазначені вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів або стягувача чи боржника у виконавчому провадженні відповідно.».

10. У пункті 3 розділу ХІ:

1) абзац другий після слів «у пункті 2 цього розділу» доповнити словами «(в тому числі набрання судовим рішенням законної сили про відмову в задоволенні позову, про закриття провадження у справі або залишення позовної заяви без розгляду)»;

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зупинення електронних торгів протягом часу їх проведення, встановленого пунктом 1 розділу V цього Порядку, такі електронні торги проводяться спочатку та розпочинаються на третій робочий день від дати їх відновлення без можливості залучення учасників, які не були допущені до проведення первинних (зупинених) електронних торгів.».

11. Доповнити Порядок після розділу XI новим розділом XIІ такого змісту:

«XIІ. Порядок залучення Партнера

1. Рішення про можливість підключення Партнера до Системи приймається комісією, склад якої затверджується наказом Міністерства юстиції України.

2. Для підключення до Системи суб’єкт господарювання проходить перевірку технічної можливості підключення його електронного майданчика до Системи, яку проводить Адміністратор. За результатами перевірки Адміністратор надає суб’єкту господарювання письмовий висновок щодо технічної відповідності електронного майданчика суб’єкта господарювання.

3. Письмовий висновок про результати перевірки надається Адміністратором не пізніше 15 робочих днів з дня звернення суб’єкта господарювання щодо проведення технічної перевірки. У разі технічної невідповідності електронного майданчика суб’єкта господарювання у висновку зазначаються відповідні обґрунтування.

4. Для підключення до Системи в якості Партнера суб’єкт господарювання подає до комісії такі документи:

заява в довільній формі;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше 3 робочих днів до подання заяви про підключення;

копія статуту суб’єкта господарювання (за наявності);

довідка реєстратора про зареєстроване на заявника чи орендодавця доменне ім’я, з дати формування якої пройшло не більше 1 року. У разі оренди електронного майданчика заявник додатково подає відповідний договір оренди такого майданчика;

копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку (за наявності);

довідка про відкриття поточного рахунку в банківській установі України;

документ, що посвідчує повноваження представника (за наявності представника);

письмовий висновок Адміністратора про технічну відповідність електронного майданчика суб’єкта господарювання.

5. Комісія розглядає подані документи та приймає рішення не пізніше 15 робочих днів з моменту подання суб’єктом господарювання документів, передбачених пунктом 4 цього розділу.

Комісія відмовляє у можливості підключення суб’єкта господарювання до Системи у разі подання неповного пакета документів або технічної невідповідності його електронного майданчика.

Адміністратор забезпечує підключення суб’єкта господарювання до Системи в якості Партнера протягом 10 робочих днів з моменту отримання позитивного рішення комісії на підставі партнерського договору.

6. Підключення Агента до системи реалізації арештованого майна здійснюється Адміністратором після підписання Агентського договору між Організатором та Агентом.».

У зв’язку з цим розділ XIІ вважати відповідно розділом XIІІ.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки

О.М. Олійник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.06.2018  № 1859/5

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання агентських послуг
(з додатком)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.06.2018  № 1859/5

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання партнерських послуг