Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 85
Прийняття: 13.04.2009
Видавники: Державний комітет ветеринарної медицини України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.04.2009 N 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 р. за N 519/16535

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 288 ( z1202-14 ) від 01.08.2014 }

Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету ветеринарної медицини N 320 ( z1018-09 ) від 07.09.2009 N 535 ( z0040-10 ) від 17.12.2009 }

На виконання статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок видачі ветеринарних документів, що додається.

2. Начальникам територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини України, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті встановити контроль за правильністю видачі ветеринарних документів відповідно до чинного законодавства та цього Порядку.

3. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини України (Білоус М.В.) у встановленому порядку:

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести наказ до відома начальників територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини України, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України Садварі Ю.Ю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова                       П.І.Вербицький
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Міністр аграрної
політики України Ю.Ф.Мельник
Голова Державної митної
служби України А.В.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України 13.04.2009 N 85 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 р. за N 519/16535

ПОРЯДОК видачі ветеринарних документів

I. Загальні положення

1.1. Порядок видачі ветеринарних документів (далі - Порядок) розроблено на виконання вимог статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), яким установлено форми міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок.

1.2. Цей Порядок регулює питання видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок (далі - ветеринарні документи).

Порядок не поширюється на видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м'яса птиці в країни ЄС. { Пункт 1.2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 535 ( z0040-10 ) від 17.12.2009 }

Форми бланків ветеринарних документів наведені в додатках 1 - 12 ( za519-09 ).

Ветеринарні документи виготовляються друкарським способом.

1.3. Міжнародні ветеринарні сертифікати, ветеринарні свідоцтва, ветеринарні довідки видаються державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини фізичним, юридичним особам та фізичним особам - підприємцям.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).

II. Розгляд питання про видачу ветеринарного документа

2.1. Розгляд питання про видачу ветеринарного документа здійснюється за ініціативою заявника або уповноваженої ним особи.

З цією метою державним інспекторам ветеринарної медицини або уповноваженим чи ліцензованим лікарям ветеринарної медицини подаються документи, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан товару і благополуччя місцевості його походження (ветеринарні документи, експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини).

2.2. Підставою для видачі ветеринарного документа є безпосередній огляд товару.

2.3. Ветеринарні документи дійсні для пред'явлення до відправлення протягом 5 днів і до кінця транспортування й строків реалізації товарів при дотриманні умов зберігання та правил перевезення.

III. Правила заповнення та видачі ветеринарних документів

3.1. Посадова особа при видачі ветеринарного документа засвідчує тільки те, у чому особисто переконана, або те, що підтверджується іншими ветеринарними документами встановленої форми, виданими ветеринарними фахівцями, що мають право на оформлення цих документів.

Ветеринарні документи, написані чорнилом різного кольору або неоднаковим почерком (крім підпису), різними шрифтами та на різних друкарських пристроях, а також такі, що мають виправлення, не мають підпису та печатки, дати видачі, вважаються недійсними.

Дозволяється заповнювати ветеринарний документ, його дублікат і корінець друкарськими пристроями або кульковою ручкою під копіювальний папір, підписуючи потім кожен заповнений бланк ветеринарного документа, його дублікат і корінець окремо. При заповненні ветеринарних документів допускається застосування абревіатури (скорочення), яка прийнята в Україні.

Дублікат та корінець ветеринарного документа повинні містити оригінали підписів, відбитки печаток.

Ветеринарні свідоцтва форм N 1 та N 2 ( za519-09 ) заповнюються українською мовою та супроводжують товари, які вивозяться за межі району (міста), при їх транспортуванні територією України.

Ветеринарні свідоцтва форм N 1, N 2, N 3 ( za519-09 ) СНД заповнюються російською мовою та супроводжують товари територією країн СНД.

Міжнародні ветеринарні сертифікати заповнюють українською і англійською мовами та/або мовою країни-експортера (імпортера).

3.2. При відправленні товарів чи при переміщенні тварин автомобільним транспортом ветеринарний документ передається водію (експедитору) як додаток до товарно-транспортних документів з подальшою передачею його одержувачу в пункті призначення.

При перевезенні товарів залізничним, водним і повітряним транспортом ветеринарні свідоцтва (форм N 1 і N 2) ( za519-09 ) оформляються комплектом: ветеринарне свідоцтво, дублікат ветеринарного свідоцтва і корінець ветеринарного свідоцтва.

3.3. При перевезенні товарів залізничним, водним або авіаційним транспортом дублікати свідоцтв видають старшому провіднику (погоничу), що супроводжує тварин (форма N 1) ( za519-09 ), або кладуть разом з вантажем у вагон, трюм, багаж (форма N 2).

3.4. При виникненні захворювання тварин на ящур, везикулярний стоматит, везикулярну хворобу свиней, чуму великої рогатої худоби, чуму дрібних жуйних, контагіозну плевропневмонію, заразний вузликовий дерматит, лихоманку долини Ріфт, катаральну лихоманку овець, віспу овець і кіз, африканську чуму коней, африканську чуму свиней, класичну чуму свиней, високопатогенний грип птиці, хворобу Ньюкасла ветеринарні свідоцтва на харчові продукти, а також на перевезення (переміщення) тварин, неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, видаються керівниками районних (міських) державних установ ветеринарної медицини, управлінь ветеринарної медицини в районах (містах) за погодженням головних управлінь ветеринарної медицини у відповідній області або Автономній Республіці Крим, на міжобласні (міждержавні) перевезення у зазначених випадках - за погодженням Державного комітету ветеринарної медицини України. За цих умов у ветеринарному свідоцтві зазначаються дані про погодження, що засвідчується підписом і круглою печаткою державного закладу ветеринарної медицини.

3.5. Особа, яка одержала ветеринарне свідоцтво, розписується про його отримання на корінці.

Ветеринарні документи підписуються державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини та завіряються печаткою державної установи ветеринарної медицини.

3.6. Опис бланків ветеринарних документів затверджується наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України.

{ Порядок доповнено розділом III згідно з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 320 ( z1018-09 ) від 07.09.2009 }

IV. Вимоги до оформлення ветеринарних документів на переміщення тварин

4.1. При відправленні тварин у кількості до 5 голів їх перелік із зазначенням статі, віку, ідентифікаційного номера, серії і номера паспорта, номера ветеринарної картки вноситься в графу "Особливі відмітки" ветеринарного документа.

При відправленні більше 5 голів тварин до ветеринарного документа додається опис тварин із зазначенням статі, віку, ідентифікаційного номера, серії і номера паспорта, номера ветеринарної картки, який завіряється печаткою установи, що видала ветеринарний документ.

4.2. При перевезенні тварин обов'язково зазначається кількість голів словами.

4.3. Кількість пред'явлених до відправлення тварин або продукції тваринного походження повинна відповідати кількості, зазначеній у ветеринарному документі.

Ветеринарні довідки, які видані на передзабійний огляд птиці, дійсні протягом 1 доби.

{ Порядок доповнено розділом IV згідно з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 320 ( z1018-09 ) від 07.09.2009 }

V. Прийняття рішення про видачу відповідного ветеринарного документа

5.1. За результатами розгляду та перевірки поданих документів державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини приймається рішення про видачу відповідного ветеринарного документа або про відмову у його видачі.

Рішення про видачу або відмову у видачі ветеринарних документів приймається не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

5.2. Після видачі відповідного ветеринарного документа заявнику або уповноваженій ним особі здійснюється відповідний запис у журналах реєстрації видачі ветеринарних документів, форми яких затверджуються Головним державним інспектором ветеринарної медицини України.

5.3. Підстави для відмови у видачі та анулювання ветеринарних документів визначені у статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).

5.4. Держкомветмедицини щокварталу інформує Держкомпідприємництво щодо кількості виданих суб'єктам господарювання ветеринарних документів та відмов у їх видачі.

5.5. Спірні питання, пов'язані з видачею ветеринарного документа, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

VI. Правила зберігання та списання ветеринарних документів

6.1. Заповнені корінці ветеринарних документів зберігаються протягом двох років в архіві державної установи ветеринарної медицини, яка відповідає за їх облік.

Після закінчення терміну зберігання корінці виданих ветеринарних документів та бланки зіпсованих ветеринарних документів підлягають списанню та знищенню.

В актах на списання корінців виданих ветеринарних документів, термін зберігання яких закінчився, указуються їх кількість і номери.

6.2. Ветеринарні свідоцтва, видані суб'єктам господарювання, громадянам, зберігаються протягом періоду реалізації харчових продуктів.

6.3. Після доставки харчового продукту ветеринарні документи зберігаються у власника (реалізатора) або у справах офіційного лікаря ветеринарної медицини, а при реалізації на агропродовольчих ринках - у державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи.

{ Порядок доповнено розділом VI згідно з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 320 ( z1018-09 ) від 07.09.2009 }

VII. Вимоги до обліку ветеринарних документів

7.1. Видачу ветеринарних документів реєструють у журналах, пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою та завірених підписом керівника установи, що відповідає за їх видачу і зберігання, із зазначенням дати видачі, кому і на який вантаж видано, кількості вантажу, суми утриманих коштів та підписом лікаря, що видав ветеринарний документ.

7.2. Спеціалісти ветеринарної медицини бланки ветеринарних документів отримують у державних установах ветеринарної медицини під підпис.

{ Порядок доповнено розділом VII згідно з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 320 ( z1018-09 ) від 07.09.2009 }

VIII. Нагляд за дотриманням Порядку видачі ветеринарних документів

8.1. Нагляд за дотриманням Порядку покладається на державних інспекторів ветеринарної медицини головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, районів (міст), регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

8.2. При виявленні ветеринарних документів, виданих з порушенням цього Порядку, посадова особа установи державної ветеринарної медицини, яка виявила порушення, вилучає у пред'явника цей документ, про що складає акт, який разом з вилученим документом направляє до управлінь ветеринарної медицини за місцем його видачі, регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

{ Порядок доповнено розділом VIII згідно з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 320 ( z1018-09 ) від 07.09.2009 }

Начальник управління
державної інспекції
ветеринарної медицини М.В.Білоус