Втратив чинність Постанова
Номер: 340
Прийняття: 13.07.1999
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 340 від 13.07.99          Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 липня 1999 р.
vd990713 vn340 за N 488/3781

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку N 135 ( z0368-01 ) від 29.03.2001 }

Про виконання Закону України "Про виконавче провадження"

На виконання Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції N 7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 N 204 ( v0204500-96 ) (додаються).

2. Постанову надіслати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації довести цю постанову до відома регіональних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на регіональні управління Національного банку України.

5. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова                         В.А.Ющенко
Затверджено Постанова Правління Національного банку України 13.07.99 N 340 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 1999 р. за N 488/3781

Зміни і доповнення до Інструкції N 7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 N 204 ( v0204500-96 )

1. Абзац третій пункту 5 розділу I "Загальні положення" вилучити.

2. Пункт 141 розділу IX "Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів" доповнити другим абзацом такого змісту:

"Кошти з рахунків фізичних осіб, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, без їх згоди можуть бути стягнені лише на підставі виконавчих документів у випадках, передбачених законами".

3. Абзац перший пункту 143 розділу IX "Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів" після слів "подається стягувачем" доповнити словами "державним виконавцем (далі - стягувач)".

4. Абзац п'ятий пункту 143 розділу IX "Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів" викласти в такій редакції:

"Якщо безспірне стягнення коштів здійснюється на підставі виконавчого документа, то до розрахункового документа додається оригінал виконавчого документа або належним чином оформлений дублікат. У цьому разі в рядку "Призначення платежу" розрахункового документа посилання на назву і статтю законодавчого акта, якою передбачене безспірне стягнення (списання) коштів, не потрібне".

5. Пункт 148 розділу IX "Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів" викласти в такій редакції:

"Розрахункові документи на безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків фізичних осіб, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, приймаються банками до виконання тільки в межах наявних коштів на цих рахунках на підставі виконавчих документів у випадках, передбачених законами. Якщо на рахунку фізичної особи недостатньо коштів для виконання таких розрахункових документів, то здійснюється їх часткова оплата в порядку, викладеному для додаткових рахунків у пункті 147 цієї Інструкції.

Звернення стягнення на кошти боржників, що знаходяться на рахунках у банках, на користь фізичних осіб здійснюється державними виконавцями.

Суми, стягнені з боржника на підставі платіжних вимог державних виконавців, зараховуються на рахунок відповідного відділу Державної виконавчої служби і видаються стягувачеві в установленому порядку".

6. Абзац перший пункту 149 розділу X "Виконання банками та їх установами ухвал судів, суддів, постанов прокурорів, слідчих прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України щодо арешту коштів юридичних та фізичних осіб" після слів "Кримінально-процесуального кодексу України" доповнити словами "5, 50 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )" і після слів "кримінальними справами" доповнити словами "державні виконавці".

7. Абзац другий пункту 152 розділу X "Виконання банками та їх установами ухвал судів, суддів, постанов прокурорів, слідчих прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України щодо арешту коштів юридичних та фізичних осіб" викласти у такій редакції:

"Для забезпечення виконання ухвали суду (постанови прокурора, слідчого, державного виконавця) на час накладення арешту банк відкриває юридичній або фізичній особі на окремому аналітичному рахунку того самого балансового рахунку, що й рахунок, на який накладено арешт, спеціальний рахунок (далі - спеціальний рахунок)".