Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 513
Прийняття: 27.03.2006
Видавники: Фонд державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2006  № 513


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2006 р.
за № 417/12291

Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1857 від 13.12.2010
№ 554 від 23.04.2012 - Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна № 2952 від 14.06.2012; Наказ  скасовано  на  підставі
Наказу Фонду державного майна № 2965 від 15.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 799 від 10.06.2013 - Наказ скасовано на підставі Постанови КМ
№ 358 від 21.08.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1465 від 01.10.2015
№ 1886 від 09.12.2015
№ 106 від 27.01.2021
№ 111 від 26.01.2022}

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}

1. Затвердити Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання (додається).

2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гайдук) забезпечити реєстрацію цього Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду О.Потімкова.

Голова Фонду

В. Семенюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
А. ДашкевичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фонду державного майна
України
27.03.2006  № 513
(у редакції наказу
Фонду державного майна України
01.10.2015 № 1465)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2006 р.
за № 417/12291

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено на виконання статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі - Закон) з метою встановлення порядку анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання (далі - сертифікати), а також процедури їх поновлення.

2. Підстави для анулювання сертифіката Фондом державного майна України (далі - Фонд) передбачені частиною першою статті 20 Закону.

3. Для анулювання сертифіката Фонд видає наказ, у якому зазначаються причини, на підставі яких було прийняте відповідне рішення. Накази про анулювання сертифікатів підлягають опублікуванню на офіційному вебсайті Фонду в мережі Інтернет.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 106 від 27.01.2021}

II. Анулювання сертифіката

1. Фонд анулює сертифікат суб’єкта оціночної діяльності у разі:

якщо всі оцінювачі, які були заявлені суб’єктом оціночної діяльності у штатному складі під час прийняття Фондом рішення про видачу сертифіката, звільнилися, позбавлені кваліфікаційних свідоцтв або дія їх кваліфікаційних свідоцтв зупинена;

якщо набрали законної сили два або більше судових рішень, якими було задоволено позови до оцінювачів (суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання), пов’язані з проведенням ними неякісної оцінки;

якщо суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання (оцінювачі) порушив вимоги статті 8 Закону;

якщо суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання ліквідований;

якщо суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання в тижневий строк письмово не інформував Фонд про обставини, що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю (зміни у штатному складі оцінювачів з часу дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, його юридичному статусі, місцезнаходження, або про іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до Закону);

якщо у штатному складі суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання відсутній хоча б один оцінювач, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, що зазначені в сертифікаті суб’єкта оціночної діяльності;

якщо шляхом проведення рецензування виявлено порушення вимог Закону та інших нормативно-правових актів, що призвело до визнання неякісною оцінки майна, проведеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, або оцінювачами, які працюють у його штатному складі:

наявний звіт про оцінку майна, що класифікується згідно з абзацом четвертим пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 (далі - Національний стандарт № 1), та результати оцінки були використані при вчиненні правочину;

наявний звіт про оцінку майна, що класифікується згідно з абзацом п’ятим пункту 67 Національного стандарту № 1;

якщо за результатами перевірки суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, а також оцінювачів, які перебувають у його штатному складі, було виявлено:

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 111 від 26.01.2022}

юридичну особу, щодо якої відповідно до Закону України «Про санкції», а також згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію відповідним указом Президента України, мають застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції);

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 111 від 26.01.2022}

фізичну особу - підприємця, щодо якої відповідно до Закону України «Про санкції», а також згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію відповідним указом Президента України, мають застосовуватися санкції;

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 111 від 26.01.2022}

фізичну особу, щодо якої відповідно до Закону України «Про санкції», а також згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію відповідним указом Президента України, мають застосовуватися санкції і яка є єдиним оцінювачем у штатному складі юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 111 від 26.01.2022}

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна № 106 від 27.01.2021}

2. Про зміни в штатному складі оцінювачів суб‘єкта з часу дії сертифіката суб’єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання зобов’язані інформувати Фонд в тижневий строк.

У разі якщо суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання протягом тижневого строку письмово (в довільній формі) не поінформував Фонд про зміни, що відбулися у штатному складі оцінювачів з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, або стосовно іншої суттєвої інформації, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката, Фонд видає відповідний наказ про анулювання сертифіката.

Якщо всі оцінювачі, що були заявлені в штатному складі суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання під час прийняття Фондом рішення про видачу йому сертифіката, звільнилися, така інформація є підставою для видання Фондом наказу про анулювання сертифіката за умови, що в штатному складі відсутні інші оцінювачі, що мають кваліфікаційні документи за тими самими напрямами оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих напрямів, що зазначені у сертифікаті.

У разі якщо до Фонду надійшла інформація про звільнення одного оцінювача (за умови, що в штатному складі перебувають декілька оцінювачів), Фонд приймає рішення про анулювання сертифіката, якщо в штатному складі суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання не залишилося жодного оцінювача, що має кваліфікаційне свідоцтво або інший кваліфікаційний документ за напрямами (напрямом) оцінки майна та спеціалізаціями (спеціалізацією) у межах цих напрямів, які зазначені в сертифікаті.

Якщо дія кваліфікаційних свідоцтв або інших кваліфікаційних документів оцінювача, що перебуває в штатному складі суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, зупинена, Фонд приймає рішення про анулювання сертифіката, якщо він був виданий за тими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що й кваліфікаційні свідоцтва або інші кваліфікаційні документи оцінювача, дію яких зупинено.

3. У разі звернення до Фонду щодо порушення суб’єктом оціночної діяльності та/або оцінювачем обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Фонд розглядає зазначене питання. При цьому розглядається звіт про оцінку майна та інші документи, що підтверджують факт порушення суб’єктом оціночної діяльності та/або оцінювачами, що брали участь у складанні такого звіту, обмежень щодо проведення оцінки майна, передбачених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Зазначені звернення можуть надходити від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів, їх об’єднань, інших заінтересованих осіб. Якщо факт такого порушення підтверджується, Фонд видає відповідний наказ про анулювання сертифіката.

4. У випадку набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання), пов’язані з проведенням ними неякісної оцінки майна, Фонд видає наказ про анулювання сертифіката.

Якщо за рішенням суду щодо непрофесійної оцінки майна, проведеної оцінювачем, Екзаменаційна комісія прийняла рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва або іншого кваліфікаційного документа, який був заявлений у штатному складі суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, поновлення сертифіката можливе за умови одержання вищезазначеним оцінювачем нового кваліфікаційного свідоцтва або наявності в штатному складі суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання іншого оцінювача, який має відповідне кваліфікаційне свідоцтво.

5. У разі ліквідації суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання він письмово інформує про це Фонд. Отримана інформація є підставою для видання Фондом наказу про анулювання сертифіката.

У разі припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення) суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання за умови, що новий суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України є правонаступником попереднього, Фонд:

видає наказ про анулювання старого сертифіката (за умови відповідного звернення суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання), а також видає новий сертифікат правонаступнику (у разі подання до Фонду повного пакета документів, передбаченого Положенням про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (у редакції наказу Фонду від 24 березня 2015 року № 402));

видає наказ про те, що сертифікат, виданий попередньому суб’єкту оціночної діяльності - суб’єкту господарювання, є чинним для його правонаступника за тими самими напрямами оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих напрямів (за умови відповідного звернення суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання; надання нотаріально засвідченої копії статуту, у якому зазначається, що новий суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання є правонаступником попереднього; незмінного складу оцінювачів).

6. У разі наявної інформації щодо застосування санкцій до юридичної або фізичної особи відповідно до Закону України «Про санкції», а також згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію відповідним указом Президента України, з метою виявлення зазначених осіб Фонд здійснює перевірку суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, які мають чинні сертифікати суб’єктів оціночної діяльності.

Перевірка проводиться згідно з даними Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, ведення якого здійснюється Фондом відповідно до Закону та Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 10 червня 2013 року № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469 (у редакції наказу Фонду від 08 червня 2017 року № 923).

Перевірка суб’єкта господарювання - суб’єкта оціночної діяльності здійснюється за:

найменуванням юридичної особи або прізвищем, власним ім’ям та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційним кодом заявника за ЄДРПОУ, реєстраційним номером облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходженням (місцем проживання - для фізичних осіб).

Перевірка фізичних осіб, заявлених у довідці про склад оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання, здійснюється за:

прізвищем, власним ім’ям та по батькові (за наявності);

реквізитами паспортних документів (за наявності).

Фонд видає наказ про анулювання сертифіката, виданого суб’єкту оціночної діяльності - суб’єкту господарювання, у разі:

виявлення юридичної особи або фізичної особи - підприємця, щодо яких мають застосовуватися санкції;

виявлення фізичної особи, щодо якої мають застосовуватися санкції, якщо вона є єдиним оцінювачем у штатному складі юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Фонду державного майна № 111 від 26.01.2022}

III. Поновлення сертифіката після його анулювання

Поновлення сертифіката після його анулювання у випадках, передбачених Законом, відбувається відповідно до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (у редакції наказу Фонду від 24 березня 2015 року № 402).

{Положення в редакції Наказу Фонду державного майна № 1465 від 01.10.2015}

Директор
Департаменту оцінки майна
та оціночної діяльностіВ. Гайдук