Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 338
Прийняття: 11.03.2011
Видавники: Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.03.2011 N 338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 р. за N 415/19153

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 950 ( z1434-15 ) від 27.10.2015 }

Про процедуру застосування запобіжних заходів стосовно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

Відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про процедуру застосування запобіжних заходів стосовно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (додається).

2. Відділу з питань державного фінансового моніторингу (Клепчуков В.П.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр                        Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови
Держкомпідприємництва -
Голова ліквідаційної комісії Г.М.Яцишина
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 11.03.2011 N 338 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 р. за N 415/19153

ПОЛОЖЕННЯ про процедуру застосування запобіжних заходів стосовно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

1. Це Положення визначає процедуру застосування запобіжних заходів суб'єктами первинного фінансового моніторингу до країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (далі - ризиковані країни), та до клієнтів з таких країн.

2. Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Міністерство фінансів України:

суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри;

суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

аудиторів, аудиторські фірми;

фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).

4. При створенні суб'єктами первинного фінансового моніторингу філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств у ризикованих країнах суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні здійснювати заходи, передбачені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в межах, визначених законодавством ризикованої країни.

У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється законодавством такої ризикованої країни, суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг та Міністерство фінансів України про неможливість вжиття зазначених заходів.

5. Щодо клієнтів з ризикованих країн суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні вживати таких заходів:

забезпечувати їх посилену ідентифікацію;

забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їх діяльності, фінансовий стан, репутацію;

вживати заходів щодо перевірки достовірності та повноти інформації, отриманої від клієнта;

приділяти підвищену увагу фінансовим операціям клієнта, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу можуть встановлювати додаткові запобіжні заходи щодо ризикованих країн та клієнтів з цих країн залежно від специфіки своєї діяльності.

6. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу.

Про відмову у проведенні такої фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.

7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити проведення фінансової операції клієнтом з ризикованої країни у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), та зобов'язаний у той самий день повідомити про це Держфінмоніторинг.

Начальник Відділу
з питань державного
фінансового моніторингу В.П.Клепчуков