Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 366
Прийняття: 02.03.2016
Видавники: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2016  № 366


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2016 р.
за № 412/28542

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економіки № 2202 від 20.07.2022}

Про затвердження Змін до форми Типового договору про створення та функціонування індустріального парку

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 24 листопада 2015 року № 818-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Типового договору про створення та функціонування індустріального парку, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 квітня 2013 року № 386, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 травня 2013 року за № 733/23265, що додаються.

2. Департаменту залучення інвестицій забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконувач обов’язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі УкраїниМ.Є. Нефьодов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
02.03.2016  № 366


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2016 р.
за № 412/28542

ЗМІНИ
до форми Типового договору про створення та функціонування індустріального парку

У розділі ІІІ:

пункт 3.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3.1.9. Передавати керуючій компанії або учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна в межах індустріального парку.»;

у пункті 3.4:

доповнити пункт після підпункту 3.4.2 новим підпунктом 3.4.3 такого змісту:

«3.4.3. Передавати учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна в межах індустріального парку відповідно до законодавства».

У зв’язку з цим підпункти 3.4.3–3.4.9 вважати відповідно підпунктами 3.4.4–3.4.10;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«3.4.11. Самостійно або за дорученням учасників одержувати документи дозвільного характеру та погодження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для провадження господарської діяльності в межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.»;

у підпункті 3.5.6 пункту 3.5 слова «Самостійно або за дорученням учасників» замінити словами «За дорученням ініціатора створення».

Заступник
директора департаменту
залучення інвестицій –
начальник відділу
державних інвестицій
та державної підтримки


О.М. Гришкевич