Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 270/5/94
Прийняття: 29.01.2019
Видавники: Міністерство юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2019  № 270/5/94


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2019 р.
за № 118/33089

Про інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром судових рішень

Відповідно до статті 311 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей 5, 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою забезпечення інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром судових рішень НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром судових рішень, що додається.

2. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.) та державному підприємству «Інформаційні судові системи» (Дубінку Д.О.) підписати у двомісячний термін спільний протокол про технічну взаємодію.

3. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Сукманову О.В. та заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П.

Міністр юстиції України

П. Петренко

Голова Державної
судової адміністрації УкраїниЗ. Холоднюк

ПОГОДЖЕНО:


Генеральний директор державного підприємства
«Національні інформаційні системи»С.С. Лур’є


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Державної судової
адміністрації України
29 січня 2019 року № 270/5/94


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2019 р.
за № 118/33089

ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром судових рішень

1. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Державні реєстри) і Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - інформаційна взаємодія).

2. Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно за допомогою прикладних програмних інтерфейсів й автоматизованим способом із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації з дотриманням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

3. Інформаційну взаємодію та функціонування прикладних програмних інтерфейсів забезпечують державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене технічним адміністратором Державних реєстрів (далі - технічний адміністратор Державних реєстрів), та державне підприємство «Інформаційні судові системи» (далі - ДП «ІСС»), яке належить до сфери управління Державної судової адміністрації України.

4. Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, критерії відбору даних, форма журналів обліку запитів і відповідей та інші необхідні для взаємодії реквізити визначаються технічним адміністратором Державних реєстрів та ДП «ІСС» спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами.

5. ДП «ІСС» забезпечує передання до Державних реєстрів всіх електронних примірників судових рішень, які набрали законної сили та відповідають критеріям, визначеним в протоколах, укладених відповідно до пункту 4 цього Порядку, разом з відомостями, які відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» не підлягають розголошенню в текстах судових рішень.

6. Для захисту персональних даних фізичної особи, які передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист конфіденційної інформації.

7. Усі отримані електронні дані обробляються з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та використовуються з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства України.

Директор Департаменту
приватного права
Міністерства юстиції України

О.М. Ференс

В.о. начальника
управління інформатизації
та судової статистики
Державної судової
адміністрації України

О.О. Чикін