Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 6-р/2003
Прийняття: 26.11.2003
Видавники: Конституційний Суд України

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Р І Ш Е Н Н Я КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

{ Рішення втратило чинність на підставі Постанови Конституційного Суду N 1-пс/2018 ( v0001710-18 ) від 22.02.2018 }

Рішення Конституційного Суду України про внесення змін і доповнень до Регламенту Конституційного Суду України

м. Київ
26 листопада 2003 року
N 6-р/2003

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України:

Селівона Миколи Федосовича - головуючий,

Вознюка Володимира Денисовича - суддя-доповідач,

Євграфова Павла Борисовича,

Іващенка Володимира Івановича,

Костицького Михайла Васильовича,

Малинникової Людмили Федорівни,

Мироненка Олександра Миколайовича,

Німченка Василя Івановича,

Пшеничного Валерія Григоровича,

Розенка Віталія Івановича,

Савенка Миколи Дмитровича,

Скоморохи Віктора Єгоровича,

Тихого Володимира Павловича,

Ткачука Павла Миколайовича,

Чубар Людмили Пантеліївни,

Шаповала Володимира Миколайовича,

розглянувши на засіданні Конституційного Суду України пропозиції комісії, створеної Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 6 березня 2003 року N 18/2003, та керуючись статтею 3 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфом 77 Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ),

в и р і ш и в:

Внести такі зміни і доповнення до Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ):

I. Викласти параграфи 10, 11 в такій редакції:

"Параграф 10. Порядок прийняття конституційних подань та конституційних звернень, їх попередня перевірка

1. До розгляду в Конституційному Суді України приймаються конституційні подання від передбачених статтею 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 40, 41 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) суб'єктів права на такі подання та конституційні звернення від передбачених статтею 43 цього Закону суб'єктів права на такі звернення.

2. Конституційні подання та конституційні звернення за формою і змістом мають відповідати вимогам, передбаченим статтями 38, 39 і 42 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

3. Конституційні подання та конституційні звернення надходять до Конституційного Суду України поштою або безпосередньо до Секретаріату Конституційного Суду України. Їх реєстрацію здійснює Служба документального забезпечення Секретаріату Конституційного Суду України, обов'язково вказуючи дату надходження.

4. Зареєстровані конституційні подання та конституційні звернення перевіряє відповідний підрозділ Секретаріату Конституційного Суду України, до повноважень якого віднесено попереднє вивчення та перевірка їх на відповідність вимогам статей 13, 14, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

5. Неналежно оформлені конституційні подання та конституційні звернення (листи, заяви, скарги тощо) Секретаріат Конституційного Суду України повертає авторам, про що вказується у письмовому повідомленні, підписаному керівником відповідного підрозділу Секретаріату Конституційного Суду України.

6. У разі коли суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення не погоджується із змістом надісланого йому повідомлення, його лист та подання (звернення) передаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступнику для перевірки обґрунтованості рішення, прийнятого керівником підрозділу.

Після перевірки керівник Секретаріату (його заступник) приймає рішення про надіслання повторного повідомлення автору або про передачу матеріалів конституційного подання (звернення) на розгляд Колегії суддів у порядку, передбаченому пунктом 1 параграфа 12 Регламенту.

Параграф 11. Попереднє вивчення конституційних подань та конституційних звернень

1. Конституційні подання та конституційні звернення, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), з пропозиціями доповідаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступникові - керівникові Управління правової експертизи і за їх рішенням передаються до відповідного підрозділу Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки попереднього висновку щодо наявності підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті провадження.

Підготовка попереднього висновку здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів.

2. У випадках коли суб'єкти права на конституційне подання, конституційне звернення звертаються з проханням повідомити про стан розгляду справ, які перебувають на вивченні в Колегіях суддів або на розгляді Конституційного Суду України, чи з інших питань, відповіді на такі клопотання надають керівник Секретаріату Конституційного Суду України або його заступники за погодженням з суддею-доповідачем у відповідній справі.

3. Якщо з порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні питань Конституційний Суд України приймав рішення, давав висновок або приймав процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, суб'єкту права на таке подання (звернення) направляється повідомлення за підписом керівника Секретаріату Конституційного Суду України або його заступника. До повідомлення додається копія відповідного рішення, висновку або процесуальної ухвали Конституційного Суду України.

4. У разі повторного звернення суб'єкта права на конституційне подання (звернення) до Конституційного Суду України з питання, з якого вже прийнято рішення, дано висновок Конституційного Суду України або прийнято процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, заявнику повторно надається відповідь з одночасним повідомленням про припинення листування з порушеного питання. Подальші звернення таких осіб з того ж питання залишаються без відповіді і долучаються до справи за погодженням із заступником Голови Конституційного Суду України.

5. Наступні явно не обґрунтовані звернення до Конституційного Суду України розцінюються як зловживання правом. У такому разі Конституційний Суд України діє відповідно до статті 60 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

II. Абзац перший пункту 1 параграфа 12 викласти в такій редакції:

"1. Конституційні подання та конституційні звернення, які можуть бути прийняті до розгляду Конституційним Судом України, керівник Секретаріату Конституційного Суду України разом із попередніми висновками подає для ознайомлення Голові Конституційного Суду України, який направляє їх до відповідної Колегії суддів Конституційного Суду України".

III. Доповнити пункт 1 параграфа 13 абзацом п'ятим такого змісту:

"- направляє конституційні подання та конституційні звернення Управлінню правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки науково-експертного висновку у визначений строк. У разі необхідності цей строк може бути продовжений суддею-доповідачем".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати абзацами відповідно шостим і сьомим.

IV. Викласти параграф 58 в такій редакції:

"Параграф 58. Копії рішень, висновків та ухвал Конституційного Суду України засвідчуються печаткою Секретаріату Конституційного Суду України N 1".

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ