Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Ухвала
Номер: 3-уп/2002
Прийняття: 14.03.2002
Видавники: Конституційний Суд України

У Х В А Л А КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Ухвала Конституційного Суду України про редакційне уточнення тексту Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2002 року N 1-рп/2002 у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" та частини першої статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями)

м. Київ, 14 березня 2002 року Справа N 1-17/2002 N 3-уп/2002

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України:

Скоморохи Віктора Єгоровича - головуючий,

Вознюка Володимира Денисовича,

Євграфова Павла Борисовича,

Іващенка Володимира Івановича - суддя-доповідач,

Козюбри Миколи Івановича,

Корнієнка Миколи Івановича,

Костицького Михайла Васильовича,

Малинникової Людмили Федорівни,

Мироненка Олександра Миколайовича,

Розенка Віталія Івановича,

Савенка Миколи Дмитровича,

Селівона Миколи Федосовича,

Тихого Володимира Павловича,

Шаповала Володимира Миколайовича,

розглянув на пленарному засіданні питання про редакційне уточнення тексту Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2002 року N 1-рп/2002 ( v001p710-02 ) у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) та частини першої статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями).

Заслухавши суддю-доповідача Іващенка В.І. та дослідивши надані матеріали, Конституційний Суд України

установив:

Конституційний Суд України 29 січня 2002 року прийняв Рішення N 1-рп/2002 ( v001p710-02 ) у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) та частини першої статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями), яке оприлюднено на пленарному засіданні Конституційного Суду України 5 лютого 2002 року.

В абзаці восьмому пункту 4 мотивувальної частини та підпункті 1.2 пункту 1 резолютивної частини цього Рішення ( v001p710-02 ) під час остаточного редагування допущено неточність, а саме: в словосполученні "є підставою для відмови як у наданні, так і в припиненні" парний сполучник "як ... так" вжито зі словами "у наданні" та "в припиненні", а не зі словами "для відмови" та "для припинення", що може спричинити різночитання текстів зазначеного абзацу та підпункту.

Таким чином, положення абзацу восьмого пункту 4 мотивувальної частини та підпункту 1.2 пункту 1 резолютивної частини Рішення ( v001p710-02 ) внаслідок цієї неточності можуть бути витлумачені усупереч правовій позиції Конституційного Суду України з питання, що розглядалось. Суть цієї позиції зводиться до того, що положення частини першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) є підставою не лише для відмови у наданні, а й для припинення раніше наданих пільг підприємствам з іноземними інвестиціями.

Виходячи з викладеного, керуючись частиною другою  57 Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ), Конституційний Суд України

ухвалив:

1. В абзаці восьмому пункту 4 мотивувальної частини та в підпункті 1.2 пункту 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2002 року N 1-рп/2002 ( v001p710-02 ) у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) та частини першої статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) слова "є підставою для відмови як у наданні, так і в припиненні" замінити словами "є підставою як для відмови у наданні, так і для припинення".

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може бути оскарженою.

Ухвала Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ