Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 3-р/2002
Прийняття: 06.03.2002
Видавники: Конституційний Суд України

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Р І Ш Е Н Н Я КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

{ Рішення втратило чинність на підставі Постанови Конституційного Суду N 1-пс/2018 ( v0001710-18 ) від 22.02.2018 }

Рішення Конституційного Суду України про внесення доповнень до
параграфа 57 Регламенту Конституційного Суду України

м. Київ, 6 березня 2002 року
N 3-р/2002

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України:

Скоморохи Віктора Єгоровича - головуючий,

Вознюка Володимира Денисовича,

Євграфова Павла Борисовича,

Іващенка Володимира Івановича,

Козюбри Миколи Івановича,

Корнієнка Миколи Івановича,

Костицького Михайла Васильовича,

Малинникової Людмили Федорівни,

Мироненка Олександра Миколайовича,

Німченка Василя Івановича,

Розенка Віталія Івановича,

Савенка Миколи Дмитровича,

Селівона Миколи Федосовича,

Тимченка Івана Артемовича,

Тихого Володимира Павловича,

Чубар Людмили Пантеліївни,

Шаповала Володимира Миколайовича,

розглянувши на засіданні Конституційного Суду України пропозиції постійної Комісії з питань регламенту та етики щодо внесення доповнень до параграфа 57 Регламенту Конституційного Суду України та керуючись параграфом 77 Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ),

в и р і ш и в:

Доповнити параграф 57 Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ) пунктами 2, 3, 4 такого змісту:

"2. Конституційний Суд України після офіційного оприлюднення рішення, висновку може з власної ініціативи або за заявою однієї із сторін конституційного провадження виправити допущені у рішенні, висновку неточності, описки, редакційні або технічні огріхи.

3. Рішення, висновок Конституційного Суду України можуть бути роз'яснені Конституційним Судом України за клопотанням однієї із сторін конституційного провадження.

4. Ухвала Конституційного Суду України про виправлення неточностей у рішенні, висновку або про їх роз'яснення приймається на пленарному засіданні Конституційного Суду України і підлягає опублікуванню в тих виданнях, де було опубліковано рішення, висновок".

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Надруковано: "Вісник Конституційного Суду України", N 2, 2002 р.