Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 212
Прийняття: 01.09.2015
Видавники: Центральна виборча комісія

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 вересня 2015 року № 212

Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

З метою забезпечення однакового застосування на всій території України законодавства про місцеві вибори, що стосується виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, дільничних виборчих комісій з місцевих виборів виборчими комісіями, а також місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині зберігання відповідних печаток, відповідно до частин п’ятої - сьомої статті 20, пунктів 1, 2 частини першої статті 24, пункту 20 частини другої, пункту 19 частини четвертої, пункту 10 частини п’ятої, частин шостої, сьомої статті 25, частини третьої статті 101 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 2, 7 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додаток 1).

2. Встановити форми:

акта про передачу місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування печаток дільничних виборчих комісій з місцевих виборів територіальній виборчій комісії (додаток 2);

відомості про передачу печаток дільничних виборчих комісій територіальною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів (додаток 3);

акта про передачу печатки дільничної виборчої комісії з місцевих виборів територіальній виборчій комісії (додаток 4);

акта про передачу територіальною виборчою комісією печаток дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на зберігання (додаток 5).

3. Встановити, що на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районні у місті виборчі комісії, які утворюють дільничні виборчі комісії, не пізніш як за двадцять днів до дня голосування (до 4 жовтня 2015 року включно) забезпечують виготовлення печаток відповідних дільничних виборчих комісій з місцевих виборів за зразками, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 168 (додаток 9), а також не пізніш як на другий день після прийняття свого рішення про утворення дільничних виборчих комісій здійснюють їх передачу таким комісіям.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2010 року № 517 "Про Роз’яснення щодо порядку зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

5. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 212

ПОРЯДОК
виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) щодо порядку виготовлення, зберігання та використання печаток територіальних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, а також дільничних виборчих комісій з місцевих виборів звичайних та спеціальних виборчих дільниць (далі відповідно - територіальна та дільнична виборча комісія).

1. Територіальні та дільничні виборчі комісії мають власні печатки.

2. Територіальні виборчі комісії використовують печатки, виготовлені під час організації підготовки та проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, окремих позачергових, повторних, проміжних або перших місцевих виборів, що проводилися після вказаної дати.

3. У разі втрати, пошкодження, знищення тощо печаток територіальних виборчих комісій або проведення перших місцевих виборів на замовлення відповідних територіальних виборчих комісій за зразками, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 168 (додатки 1 - 8), виготовляються нові печатки.

4. Дільничні виборчі комісії використовують печатки, виготовлені за зразками, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 168 (додаток 9).

5. У разі втрати, пошкодження, знищення тощо печаток дільничних виборчих комісій або утворення нових виборчих дільниць відповідні районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районні у місті виборчі комісії, які утворюють дільничні виборчі комісії, забезпечують виготовлення печаток відповідних дільничних виборчих комісій за зразками, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 168 (додаток 9).

6. У разі втрати, пошкодження тощо печатки голова відповідної виборчої комісії або особа, яка відповідно до Закону здійснює його повноваження, невідкладно повідомляє комісію, яка її утворила (сформувала її склад).

Про втрату печатки голова відповідної територіальної виборчої комісії або особа, яка згідно із Законом здійснює його повноваження, забезпечує публікацію в місцевому засобі масової інформації повідомлення про недійсність загубленої печатки.

Публікацію щодо втрати печатки дільничної виборчої комісії забезпечує районна, міська (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районна у місті виборча комісія, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію.

7. Печатки територіальних та дільничних виборчих комісій виготовляються спеціалізованими підприємствами (штемпельно-граверними майстернями).

8. Витрати, пов’язані з виготовленням печаток виборчих комісій, оплачуються за рахунок коштів, передбачених кошторисами видатків відповідних територіальних виборчих комісій для підготовки та проведення відповідних виборів, а в період після закінчення виборчого процесу - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

9. У разі проведення місцевих виборів місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування передає печатки дільничних виборчих комісій, які знаходяться у них на зберіганні, відповідній районній, міській (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районній у місті виборчій комісії, про що складається акт за формою згідно з додатком 2.

10. Районна, міська (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районна у місті виборча комісія передає відповідним дільничним виборчим комісіям їх печатки не пізніш як на другий день після дня прийняття свого рішення про утворення дільничних виборчих комісій. Передача печаток дільничних виборчих комісій здійснюється за відомістю (додаток 3).

11. Під час проведення повторного голосування печатка дільничної виборчої комісії залишається в цій комісії.

Дільнична виборча комісія не пізніш як на п’ятий день після офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів передає власну печатку до відповідної районної, міської (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії, що її утворила, про що складається відповідний акт у двох примірниках (додаток 4), один з яких залишається у дільничній виборчій комісій, інший - у територіальній виборчій комісії.

12. Під час виборчого процесу печатки територіальних та дільничних виборчих комісій зберігаються у сейфах (металевих шафах) у приміщенні відповідної виборчої комісії.

13. Не пізніш як на десятий день після офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районні у місті виборчі комісії передають печатки дільничних виборчих комісій на зберігання до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, про що складається акт у двох примірниках (додаток 5), один з яких залишається у місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, інший - у територіальній виборчій комісії.

14. Територіальна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів забезпечує зберігання власної печатки.

15. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують територіальні виборчі комісії сейфами або металевими шафами для постійного зберігання власних печаток, виборчої та іншої документації, що не передається до місцевих державних архівних установ, а також забезпечують зберігання переданих їм печаток дільничних виборчих комісій.

16. Печатки, непридатні для використання, знищуються з додержанням вимог, передбачених Інструкцією про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року № 130.

17. Печатки територіальних і дільничних виборчих комісій використовуються для засвідчення достовірності документів або відповідності їх копій оригіналам у передбачених законодавством випадках.

Відбиток печатки ставиться на документах комісії після їх підписання. При цьому відбиток печатки повинен, як правило, охоплювати кілька літер назви посади особи, яка підписує документ.

18. Відповідальність за правильність використання та збереження печатки виборчої комісії несуть голови виборчих комісій, а в разі їх відсутності - особи, які відповідно до Закону здійснюють їх повноваження.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ

{Додатки 2-5}