Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 210
Прийняття: 01.09.2015
Видавники: Центральна виборча комісія

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 вересня 2015 року № 210

Про форми фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, порядок їх складання та проведення аналізу

З метою встановлення єдиних форм фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, порядку їх складання та проведення аналізу відповідно до пункту 4 частини першої статті 24, частин четвертої - дев’ятої статті 71 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 1, 2, 7 статті 21, частиною п’ятою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форми:

Звіту про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання (форма № 1) (додаток 1);

Розшифровки до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання (додаток 2);

Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі (форма № 2) (додаток 3);

Розшифровки до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі (додаток 4);

Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання (форма № 3) (додаток 5);

Розшифровки до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання (додаток 6);

Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (форма № 4) (додаток 7);

Розшифровки до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (додаток 8);

Аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі (додаток 9);

Аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (додаток 10).

2. Затвердити:

Порядок складання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (додаток 11);

Порядок проведення аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (додаток 12).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 3 вересня 2010 року № 338 "Про форму фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та порядок його складання".

4. Цю постанову надіслати обласним та Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

{Додатки 1-10}Додаток 11
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210

ПОРЯДОК
складання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

1. Основні положення

1.1. Цим Порядком визначаються процедура складання та вимоги до розкриття елементів фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі (далі - місцеві організації партії), кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (далі - виборчі фонди та фінансові звіти відповідно).

1.2. Відомості, що містяться у фінансових звітах, повинні бути достовірними. Не допускається подання звітів з виправленнями.

1.3. Фінансові звіти повинні відображати відомості про всі операції, здійснені на накопичувальному та поточних рахунках виборчого фонду, за весь період їх функціонування.

1.4. Форми фінансових звітів заповнюються за всіма передбаченими в них позиціями. У разі відсутності відомостей за окремими статтями у відповідних графах проставляються тире або нулі.

1.5. До форм фінансових звітів забороняється включати додаткові статті та показники за ними.

1.6. Фінансові звіти складаються та подаються розпорядниками коштів рахунків виборчого фонду.

1.7. У фінансових звітах цифрові показники операцій на відповідних рахунках виборчого фонду зазначаються в гривнях. Цифри, що відображають гривні та копійки, відокремлюються комою. Копійки позначаються двома цифрами.

1.8. Фінансові звіти, розшифровки та пояснювальні записки до них засвідчуються підписами розпорядників коштів накопичувального або поточного рахунків виборчого фонду.

1.9. Фінансові звіти подаються у строки, визначені частинами четвертою - шостою статті 71 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон), за формами, встановленими Центральною виборчою комісією та заповненими відповідно до цього Порядку.

1.10. Відомості проміжних та остаточних фінансових звітів (форми № 2 - 4) оприлюднюються відповідною територіальною виборчою комісією протягом двох днів з дня їх отримання у місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший, визначений нею спосіб.

1.11. Розпорядники коштів рахунків виборчих фондів у разі неподання фінансових звітів або подання їх із порушенням строків чи в неповному обсязі несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

2. Процедура складання та вимоги до розкриття елементів фінансового звіту, що подається розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії

2.1. Розпорядник коштів кожного поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії зобов’язаний за вісім днів до дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування.

Розпорядник коштів кожного поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії зобов’язаний не пізніш як на п’ятий день після дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду остаточний фінансовий звіт.

2.2. Фінансовий звіт (проміжний і остаточний) подається розпорядником коштів поточного рахунку розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду за формою № 1 "Звіт про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання" (додаток 1).

До фінансового звіту додаються розшифровка за формою згідно з додатком 2 і пояснювальна записка.

2.3. У формі № 1 відображаються відомості про всі надходження коштів на відповідний поточний рахунок та витрачання коштів з поточного рахунку за цільовим призначенням згідно з напрямами спрямування коштів.

Якщо кошти з накопичувального рахунку виборчого фонду перераховано на відповідний поточний рахунок помилково, операції з надходження та повернення таких коштів у звіті не відображаються.

2.4. Розділ 1 "Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду" форми № 1 заповнюється на підставі відомостей про надходження коштів на поточний рахунок, що надаються банком, у якому відкрито цей рахунок.

Сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними договорами, не включається до розміру виборчого фонду, не використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає перерахуванню на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.

У графі "Призначення платежу" відомостей про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами (розділ 2 розшифровки до форми № 1) обов’язково зазначається причина сплати штрафних санкцій.

2.5. Розділ 2 "Використання коштів виборчого фонду" форми № 1 складається на підставі розрахункових документів, що подаються розпорядниками поточних рахунків виборчого фонду до банку, а також банківських виписок, які підтверджують здійснення відповідних платежів.

У разі повернення коштів виконавцями за укладеними договорами видатки на цілі згідно з відповідним договором повинні бути зменшені на суму здійсненого платежу та не відображатися у формі № 1.

У графі "Призначення платежу" відомостей про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами (розділ 4 розшифровки до форми № 1) обов’язково робиться запис про причину повернення коштів.

2.6. Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду розраховується як різниця між загальною сумою надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду (розділ 1 форми № 1) та загальною сумою використаних коштів поточного рахунку (розділ 2 форми № 1).

Відомості про перерахування залишку коштів із поточного рахунку на накопичувальний рахунок виборчого фонду (розділ 5 розшифровки до форми № 1) складаються на підставі обліку використання коштів, який веде розпорядник коштів відповідного поточного рахунку, розрахункових документів на перерахування залишків невикористаних коштів, а також банківських виписок, що підтверджують здійснення відповідних платежів.

2.7. Пояснювальна записка до фінансового звіту готується розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду та складається у довільній формі і обов’язково повинна містити пояснення щодо фактів нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо такі мали місце, а також причин повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами.

3. Процедура складання та вимоги до розкриття елементів фінансового звіту, що подається розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії до відповідної територіальної виборчої комісії

3.1. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії зобов’язаний за п’ять днів до дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування.

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт.

3.2. Фінансовий звіт (проміжний і остаточний), що подається розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії до відповідної територіальної виборчої комісії, складається з:

форми № 2 "Звіт про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі" (додаток 3);

форми № 3 "Консолідований звіт про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання" (додаток 5).

До форм № 2 та № 3 додаються розшифровки (додатки 4 і 6 відповідно).

Крім того, до фінансового звіту додається пояснювальна записка.

3.3. У формі № 2 відображаються відомості про всі надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії та суми коштів, повернутих фізичним особам і перерахованих до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету (далі - бюджет АР Крим, місцевий бюджет), а також відомості про повернення помилкових надходжень коштів, про оплату банківських послуг, не пов’язаних із відкриттям і закриттям рахунку та його функціонуванням, про оплату за публікування реквізитів накопичувального рахунку в друкованих засобах масової інформації з визначенням загального розміру виборчого фонду.

3.4. Розділ 1 "Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії" форми № 2 заповнюється на підставі відомостей про надходження коштів на відповідний накопичувальний рахунок, що надаються банком, в якому відкрито цей рахунок.

Сума надходжень від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону (юридичні особи, громадські організації тощо), не включається до обсягів виборчого фонду, не використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає перерахуванню до бюджету АР Крим чи місцевого бюджету.

Розділ 2 "Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії" форми № 2 складається за напрямами спрямування коштів на підставі розрахункових документів, що подаються розпорядниками коштів накопичувальних рахунків виборчого фонду до банків, а також банківських виписок, які підтверджують здійснення відповідних платежів.

3.5. У формі № 3 відображаються перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточні рахунки відповідного виборчого фонду та суми використаних коштів з усіх поточних рахунків виборчого фонду за цільовим призначенням відповідно до напрямів спрямування коштів.

Така форма складається розпорядником коштів накопичувального рахунку на підставі звітів за формою № 1, поданих розпорядниками коштів поточних рахунків відповідного виборчого фонду.

3.6. Розшифровка до форми № 3 складається за кожним поточним рахунком із зазначенням його номера, назви, коду, місцезнаходження банку, в якому відкрито такий поточний рахунок, а також номера територіального виборчого округу, в межах якого відкрито поточний рахунок, у порядку зростання номерів територіальних виборчих округів.

Сума штрафних санкцій, перерахована розпорядниками поточних рахунків виборчого фонду на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду, підлягає перерахуванню разом із залишком невикористаних коштів (відповідно до частини десятої статті 72 Закону) на поточний банківський рахунок місцевої організації партії або до бюджету АР Крим чи місцевого бюджету.

3.7. Пояснювальна записка до фінансового звіту, підготовленого розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду за формами № 2 та № 3, складається ним у довільній формі і обов’язково повинна містити пояснення щодо фактів нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо такі мали місце, причин повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами та усіх випадків відмови розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду від добровільних внесків фізичних осіб.

4. Процедура складання та вимоги до розкриття елементів фінансового звіту, що подається розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища до територіальної виборчої комісії

4.1. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (далі - старости) зобов’язаний не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування. У разі призначення відповідною територіальною виборчою комісією повторного голосування розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду відповідного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов’язаний не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, до сьомого дня перед днем повторного голосування.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування (у разі включення відповідного кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування) подати до відповідної територіальної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду.

4.2. Фінансовий звіт (проміжний і остаточний) подається розпорядником коштів поточного рахунку за формою № 4 "Звіт про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища" (додаток 7).

До фінансового звіту додаються розшифровка за формою згідно з додатком 8 та пояснювальна записка.

4.3. У розділі 1 "Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду" форми № 4 зазначаються всі надходження коштів на відповідний рахунок виборчого фонду. Цей розділ звіту заповнюється на підставі відомостей про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду, що надаються банком, у якому відкрито цей рахунок.

Сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними договорами, не включається до обсягів виборчого фонду, не використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає перерахуванню разом із залишком не використаних коштів кандидату в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, старости або до бюджету АР Крим чи місцевого бюджету.

Сума інших надходжень від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону (юридичні особи, громадські організації тощо), не включається до обсягів виборчого фонду, не використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає перерахуванню до бюджету АР Крим чи місцевого бюджету.

Розділ 2 "Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду" форми № 4 повинен відображати суму коштів, повернених фізичним особам і перерахованих до бюджету АР Крим чи місцевого бюджету.

Цей розділ звіту заповнюється за напрямами спрямування коштів на підставі розпорядчих та платіжних документів, що подаються розпорядником виборчого фонду до банку, а також банківських виписок, що підтверджують здійснення відповідних платежів.

Розділ 3 "Використання коштів виборчого фонду" форми № 4 повинен відображати витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду за цільовим призначенням і заповнюється на підставі платіжних документів, що подаються розпорядником виборчого фонду до банку, а також банківських виписок, які підтверджують здійснення відповідних платежів.

4.4. На підставі розділів 1, 2 та 3 звіту визначається залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду.

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду розраховується так: від загальної суми надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду (розділ 1 форми № 4) віднімаються загальна сума перерахованих коштів з поточного рахунку виборчого фонду (розділ 2 форми № 4) та загальна сума використаних коштів виборчого фонду (розділ 3 форми № 4).

Згідно з частиною десятою статті 72 Закону невикористані кошти виборчого фонду кандидата в п’ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок відповідного кандидата. У разі неперерахування невикористаних коштів у зазначений строк вони не повертаються і перераховуються банком у безспірному порядку до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів.

4.5. У графі "Призначення платежу" відомостей про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами (розділ 4 розшифровки до форми № 4) обов’язково зазначається причина сплати штрафних санкцій.

У відомостях про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи місцевого бюджету (розділ 8 розшифровки до форми № 4) за напрямом спрямування коштів "Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків анонімних жертводавців" графа "Особа, від якої отримано внесок" не заповнюється.

Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости (розділ 11 розшифровки до форми № 4) повинні мати розшифровку за кожним проведеним платежем.

У разі якщо виконавець за договором повернув кошти на рахунок виборчого фонду, звітні дані зменшуються на суму повернених коштів. У графі "Призначення платежу" відомостей про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами (розділ 12 розшифровки до форми № 4) робиться відповідний запис про причину повернення коштів.

4.6. Пояснювальна записка до фінансового звіту, що подається розпорядником коштів виборчого фонду за формою № 4, складається ним у довільній формі та обов’язково повинна містити обґрунтування щодо фактів нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо такі мали місце, причин повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами, усіх випадків відмови розпорядника коштів виборчого фонду від добровільних внесків фізичних осіб.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ


Додаток 12
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210

ПОРЯДОК
проведення аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

1. Аналіз фінансових звітів, що подаються розпорядниками коштів накопичувальних рахунків виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, поточних рахунків виборчих фондів кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, до відповідних територіальних виборчих комісій, здійснює та територіальна виборча комісія, до якої вони подані.

2. Аналіз фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (далі фінансові звіти) здійснюється по кожному виборчому фонду окремо і полягає в установленні відповідності звітних даних вимогам Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

3. Для проведення аналізу фінансових звітів відповідна територіальна виборча комісія використовує також інформацію, отриману від банків, у яких відкриті рахунки виборчих фондів.

4. За результатами проведеного аналізу відповідна територіальна виборча комісія складає Аналіз фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду за формами згідно з додатками 9 - 10.

4.1. Основна частина такого аналізу повинна містити:

1) аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів на відповідність вимогам Закону щодо кількості відкритих рахунків, місця відкриття рахунків, призначення розпорядників коштів відповідних рахунків. Аналітичну інформацію необхідно подати в таблиці, де зазначати: вид рахунку, назву банку, в якому відкрито рахунок, код банку, номер рахунку, дату відкриття рахунку, прізвища, імена, по батькові розпорядників коштів виборчого фонду;

2) аналіз формування виборчого фонду за джерелами формування виборчого фонду, своєчасністю повернення незаконно отриманих коштів фізичній особі або перерахування до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету. В таблиці необхідно навести зведені дані про джерела формування виборчого фонду за кожним джерелом;

3) аналіз використання коштів виборчого фонду на предмет законності та цільового використання коштів фонду. При цьому аналізується наявність договорів про придбання товарів та послуг, відповідність розцінок вартості одиниці друкованої площі та ефірного часу засобів масової інформації вимогам частини третьої статті 57 Закону, наявність публікацій передвиборних агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації, заборонених пунктом 2 частини дев’ятої статті 60 Закону. В табличній формі необхідно подати зведені дані про напрями використання коштів виборчого фонду;

4) аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, повернення помилкових надходжень коштів, перерахування невикористаних коштів на рахунок місцевої організації партії, кандидата або до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету тощо;

5) аналіз відповідності даних фінансових звітів інформації, отриманій від банків.

4.2. Висновки щодо проведеного аналізу повинні містити відомості про виявлені під час проведеного аналізу порушення порядку формування виборчого фонду та використання його коштів. При цьому слід зазначати суть порушення, перелік документів, що підтверджують порушення (із зазначенням номера та дати), а також вжиті відповідною територіальною виборчою комісією, місцевою організацією партії, кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища заходи щодо їх усунення.

5. Аналіз фінансових звітів затверджується рішенням територіальної виборчої комісії, яка його здійснила.

6. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог Закону територіальна виборча комісія повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ