Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 139
Прийняття: 31.05.2013
Видавники: Центральна виборча комісія

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2013 року № 139

Про Порядок проведення за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, агітації референдуму

Відповідно до частин першої, другої статті 72 Закону України "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 11-13, пунктом 4 статті 17, пунктами 8, 13 статті 20, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, агітації референдуму (додаток 1).

2. Встановити форми:

акта прийому-передачі проектів законів (їх текстів), що виносяться на всеукраїнський референдум, від Державного підприємства спеціального зв’язку окружній комісії з всеукраїнського референдуму (додаток 2);

акта прийому-передачі проектів законів (їх текстів), що виносяться на всеукраїнський референдум, від Державного підприємства спеціального зв’язку Міністерству закордонних справ України (додаток 3);

відомості про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму проекту закону (його тексту), що виноситься на всеукраїнський референдум, дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму (додаток 4);

акта приймання дільничною комісією з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці проекту закону (його тексту), що виноситься на всеукраїнський референдум (додаток 5).

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісіїА.МАГЕРАДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 травня 2013 року № 139

ПОРЯДОК
проведення за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, агітації референдуму

Цей Порядок розроблено на виконання вимог частини другої статті 72 Закону України "Про всеукраїнський референдум" (далі - Закон) та визначає процедуру проведення за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, агітації референдуму, що передбачає здійснення агітаційних заходів щодо участі в ньому учасників всеукраїнського референдуму, а також друкування проектів законів (їх текстів), у разі проведення конституційного, законодавчого чи ратифікаційного референдуму.

1. Проведення за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, агітаційних заходів щодо участі в ньому учасників всеукраїнського референдуму забезпечується Центральною виборчою комісією шляхом розміщення на загальнонаціональних каналах мовлення та опублікування у газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр", а також в одному з регіональних друкованих засобів масової інформації кожного з регіонів України тексту інформаційного повідомлення про дату проведення всеукраїнського референдуму, питання, що виноситься (виносяться) на всеукраїнський референдум, а також механізм реалізації громадянами України - учасниками всеукраїнського референдуму права голосу на всеукраїнському референдумі (далі - інформаційне повідомлення).

Текст інформаційного повідомлення затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі (далі - день голосування).

2. Текст інформаційного повідомлення три рази на тиждень, починаючи за тридцять п’ять днів до дня голосування:

транслюється Національною телекомпанією України на Першому Національному каналі, Національною радіокомпанією України на першому каналі Українського радіо між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами;

публікується редакціями газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також редакціями регіональних друкованих засобів масової інформації кожного з регіонів України на першій сторінці відповідних видань.

3. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України після опублікування постанови Верховної Ради України чи Указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму передбачають у своїй сітці мовлення ефірний час для трансляції тексту інформаційного повідомлення.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніш як на другий день після опублікування Постанови Верховної Ради України чи Указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму надають Центральній виборчій комісії інформацію щодо регіональних друкованих засобів масової інформації відповідного регіону із зазначенням повної назви, юридичної та фактичної адреси, прізвища, ім’я, по батькові керівника та контактних телефонів редакції, накладу друкованого засобу масової інформації, території розповсюдження у відповідному регіоні, а також розцінок вартості друкованих площ, встановлених засобом масової інформації, які не повинні перевищувати розмірів відповідних розцінок газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

5. Центральна виборча комісія визначає регіональний друкований засіб масової інформації для укладання угоди щодо публікації інформаційного повідомлення, віддаючи перевагу виданням, що мають найбільший наклад та охоплюють ширшу територію розповсюдження у відповідному регіоні, а також розцінки вартості друкованих площ якого є нижчими.

6. У разі проведення конституційного, законодавчого чи ратифікаційного референдуму Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення необхідної кількості проектів законів (їх текстів), що виносяться на всеукраїнський референдум, із розрахунку по три примірники кожного проекту закону (його тексту) на кожну дільницю референдуму, а також одноразове опублікування не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування проектів законів (їх текстів) у газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр" та в одному з регіональних друкованих засобів масової інформації кожного з регіонів України.

7. Для забезпечення виготовлення необхідної кількості примірників проектів законів (їх текстів), що виносяться на всеукраїнський референдум, Центральна виборча комісія не пізніш як за сорок два дні до дня голосування визначає підприємство, яке виготовлятиме відповідні проекти законів (їх тексти) (далі - підприємство-виготовлювач), про що укладає з ним угоду.

8. Підприємство-виготовлювач у визначений відповідною угодою строк, але не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування, забезпечує виготовлення замовленої кількості проектів законів (їх текстів).

9. Виготовлені проекти законів (їх тексти) доставляються окружним комісіям з всеукраїнського референдуму (далі - окружна комісія), Міністерству закордонних справ України для дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць Державним підприємством спеціального зв’язку не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування.

Про передачу проектів законів (їх текстів) окружним комісіям, Міністерству закордонних справ України складається акт (додатки 2, 3).

У акті зазначаються назви проектів законів, що виносяться на всеукраїнський референдум, та кількість примірників проектів законів, переданих представником Державного підприємства спеціального зв’язку та отриманих відповідно головою (заступником голови, секретарем) окружної комісії, представником Міністерства закордонних справ України.

Акт підписується представником Державного підприємства спеціального зв’язку, який здійснив передачу проектів законів (їх текстів), що виносяться на всеукраїнський референдум, та відповідно головою (заступником голови, секретарем) окружної комісії, представником Міністерства закордонних справ України і скріплюється печаткою відповідно Державного підприємства спеціального зв’язку, окружної комісії, Міністерства закордонних справ України.

Акт складається у трьох примірниках, перший з яких зберігається відповідно в окружній комісії, Міністерстві закордонних справ України, другий - Державне підприємство спеціального зв’язку передає до Центральної виборчої комісії, третій - залишається у Державного підприємства спеціального зв’язку.

10. Окружна комісія не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування передає проекти законів (їх тексти) дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму звичайних та спеціальних дільниць (далі - дільничні комісії) із розрахунку по три примірники кожного проекту закону (його тексту) на кожну дільницю. Проекти законів (їх тексти) невідкладно вивішуються для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії.

Передача відповідної кількості примірників проектів законів (їх текстів) фіксується у відомості (додаток 4).

У разі проведення всеукраїнського референдуму щодо декількох проектів законів (їх текстів) відповідна відомість складається окружною комісією окремо по кожному проекту.

У відомості зазначаються номер дільниці, кількість переданих окружною комісією та отриманих дільничними комісіями примірників проекту закону (його тексту), що виноситься на всеукраїнський референдум, а також загальна кількість примірників проекту закону (його тексту), переданих дільничним комісіям, прізвища, ініціали членів дільничних комісій, які отримали примірники проекту закону (його текст), та проставляються їх підписи.

Відомість підписується головою та секретарем окружної комісії та скріплюється печаткою цієї комісії.

11. Міністерство закордонних справ України передає проекти законів (їх тексти) дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць із розрахунку по три примірники кожного проекту закону (його тексту) на кожну дільницю у спосіб, що забезпечить їх належне збереження та вчасну доставку за призначенням. Проекти законів (їх тексти) невідкладно вивішуються для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці.

Про приймання дільничною комісією з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці відповідної кількості примірників проектів законів (їх текстів) складається акт (додаток 5).

У разі проведення всеукраїнського референдуму щодо декількох проектів законів (їх текстів) відповідний акт складається окремо по кожному проекту.

У акті зазначаються прізвище, ініціали, найменування посади члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці, який прийняв проект закону (його текст), що виноситься на всеукраїнський референдум, посада, місце роботи, прізвище, ініціали, особи, яка доставила проект закону (його текст), та кількість примірників проекту закону (його тексту), отриманих дільничною комісією.

Акт підписується головою (заступником голови, секретарем) дільничної комісії з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці, який прийняв проект закону (його текст), особою, яка його доставила, та скріплюється печаткою цієї комісії.

Акт складається у трьох примірниках, перший з яких надсилається до Міністерства закордонних справ України для передачі Центральній виборчій комісії, другий - залишається в особи, яка доставила проект закону (його текст), третій - зберігається в дільничній комісії з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці.

12. Оплата Центральною виборчою комісією послуг щодо трансляції (опублікування) інформаційного повідомлення, одноразового опублікування проектів законів (їх текстів), виготовлення необхідної кількості примірників проектів законів (їх текстів) здійснюється згідно із затвердженим кошторисом у межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, та за угодами, що укладаються відповідно з Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, редакціями газет "Голос України" і "Урядовий кур’єр", редакціями регіональних друкованих засобів масової інформації, а також підприємством-виготовлювачем.

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 травня 2013 року № 139

_______________________________________________________________
(всеукраїнський референдум за народною ініціативою/всеукраїнський референдум)

______________________________
(дата проведення референдуму)

АКТ
прийому-передачі проектів законів (їх текстів), що виносяться на всеукраїнський референдум, від Державного підприємства спеціального зв’язку окружній комісії з всеукраїнського референдуму

"___" ___________ 20____ року
(дата складення)


_________________________
(місце складення)

_______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, найменування посади)

окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу № _____, з однієї сторони, та представник Державного підприємства спеціального зв’язку

_________________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, найменування посади)

з іншої сторони, склали цей акт про те, що Державне підприємство спеціального зв’язку передало, а окружна комісія прийняла проекти законів (їх тексти), що виносяться на всеукраїнський референдум:

№ з/п

Назви проектів законів,
що виносяться на всеукраїнський референдум

Кількість примірників

цифрами

прописом

Представник
Державного підприємства
спеціального зв’язку


___________________________
(голова (заступник голови, секретар)

__________________________
(найменування посади)


окружної комісії з всеукраїнського референдуму

__________
(підпис)


______________
(прізвище, ініціали)


__________
(підпис)


_______________
(прізвище, ініціали)


МП
МП


__________
Примітка.Акт складається у трьох примірниках. Один примірник акта зберігається в окружній комісії з всеукраїнського референдуму, другий - Державне підприємство спеціального зв’язку передає до Центральної виборчої комісії, третій - залишається у Державного підприємства спеціального зв’язку.

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 травня 2013 року № 139

__________________________________________________________________
(всеукраїнський референдум за народною ініціативою/всеукраїнський референдум)

______________________________
(дата проведення референдуму)

АКТ
прийому-передачі проектів законів (їх текстів), що виносяться на всеукраїнський референдум, від Державного підприємства спеціального зв’язку Міністерству закордонних справ України

"___" ___________ 20____ року
(дата складення)


___________________________
(місце складення)

Представник Міністерства закордонних справ України ________________________

________________________________________________________________________,
(найменування посади, прізвище, ініціали)

з однієї сторони, та представник Державного підприємства спеціального зв’язку

________________________________________________________________________,
(найменування посади, прізвище, ініціали)

з іншої сторони, склали цей акт про те, що Державне підприємство спеціального зв’язку передало, а Міністерство закордонних справ України прийняло проекти законів (їх тексти), що виносяться на всеукраїнський референдум:

№ з/п

Назви проектів законів,
що виносяться на всеукраїнський референдум

Кількість примірників

цифрами

прописом

Представник
Державного підприємства спеціального зв’язку


Представник
Міністерства закордонних справ України

_____________________
(найменування посади)


_____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)


_____________
(прізвище, ініціали)


__________
(підпис)


______________
(прізвище, ініціали)


МП
МП


__________
Примітка.Акт складається у трьох примірниках. Один примірник акта зберігається в Міністерстві закордонних справ України, другий - Державне підприємство спеціального зв’язку передає до Центральної виборчої комісії, третій - залишається у Державного підприємства спеціального зв’язку.

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШДодаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 травня 2013 року № 139

_________________________________________________________________
(всеукраїнський референдум за народною ініціативою/всеукраїнський референдум)

______________________________
(дата проведення референдуму)

ВІДОМІСТЬ
про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму проекту закону (його тексту), що виноситься на всеукраїнський референдум, дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму

"___" ___________ 20____ року
(дата складення)


_______________________________
(місце складення)

Окружна комісія з всеукраїнського референдуму територіального округу № ____ передала дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму проект закону (його текст)

______________________________________________________________________
(назва проекту закону, що виноситься на всеукраїнський референдум)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________:

Номер
дільниці

Кількість переданих на дільницю примірників проекту закону (його тексту)

Прізвище, ініціали члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який отримав примірники проекту закону (його тексту)

Підпис члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який отримав примірники проекту закону (його тексту)

цифрами

прописом
Загальна кількість примірників проекту закону (його тексту), переданих дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму, -

________________________________________________________________________.
(цифрами та прописом)

Голова окружної комісії з всеукраїнського референдуму

____________
(підпис)


________________
(прізвище, ініціали)

Секретар окружної комісії з всеукраїнського референдуму

____________
(підпис)


________________
(прізвище, ініціали)


МП


Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШДодаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 травня 2013 року № 139

АКТ
приймання дільничною комісією з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці проекту закону (його тексту), що виноситься на всеукраїнський референдум