Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Протокол
Номер:
Прийняття: 25.03.1992
Видавники: Рада Європи

Протокол N 10 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини

(Страсбург, 25.III.1992) (*)

Статус Протоколу див. ( 994_396 )

{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

_______________ 
(*) Текст англійською мовою див. видання "Europen Treaty
Series", N 146.

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини ( 995_004 ), підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі "Конвенція"),

вважаючи за доцільне внести поправку до статті 32 Конвенції ( 995_004 ) з метою зменшення більшості у дві третини голосів, передбаченої в цій статті,

дійшли згоди про таке

Стаття 1

У пункті 1 статті 32 Конвенції ( 995_004 ) слова "у дві третини" вилучаються.

Стаття 2

1. Цей Протокол відкрито для підписання державами-членами Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_004 ) і які можуть висловити свою згоду шляхом:

a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття або схвалення; чи

b) підписання, яке підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню, з подальшою ратифікацією, прийняттям або схваленням.

2. Документи про ратифікацію, прийняття або схвалення здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

Стаття 3

Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після спливу тримісячного строку з дати, коли всі учасники Конвенції ( 995_004 ) висловили свою згоду взяти на себе зобов'язання за цим Протоколом згідно з положеннями статті 2.

Стаття 4

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени Ради Європи про:

a) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якого документа про ратифікацію, прийняття або схвалення;

c) дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі статтею 3;

d) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, які стосуються цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче належним чином на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.

Вчинено в Страсбурзі двадцять п'ятого дня березня місяця 1992 року англійською та французькою мовами, причому, обидва тексти є цілком автентичні, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього Протоколу кожній державі-членові Ради Європи.

Бюлетень Центру інформації та документації
Ради Європи в Україні N 2, 1996.