Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 957-VIII
Прийняття: 28.01.2016
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про громадянство України" щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.93)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408) такі зміни:

1. У частині другій:

пункт 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України";

абзац другий пункту 4 після слів "та на іноземців і осіб без громадянства" доповнити словами "які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або".

2. Частину третю після слів "які мають визначні заслуги перед Україною" доповнити словами "у тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 січня 2016 року
№ 957-VIII