Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 949
Прийняття: 17.10.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2012 р. № 949
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 405 від 03.09.2014
№ 1171 від 30.12.2015
№ 19 від 18.01.2017
№ 356 від 10.05.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України зміни, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади протягом місяця привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 949

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

1. У першому реченні пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 118 “Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України” (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 193) слова “та довідки про включення до нього” виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405; 2002 р., № 11, ст. 523; 2007 р., № 73, ст. 2716; 2011 р., № 30, ст. 1309, № 35, ст. 1451):

1) у Положенні про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженому зазначеною постановою:

абзац сьомий пункту 6, абзац чотирнадцятий пункту 7, абзац третій пункту 10 та абзац шостий пункту 12 викласти в такій редакції:

“копія статуту (положення) підприємства, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;”;

абзац десятий пункту 10 викласти в такій редакції:

“копія статуту, установчого договору товариства, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;”;

2) абзац сьомий пункту 5 та абзац четвертий пункту 9 Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“копія статуту (положення) підприємства, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;”.

3. В абзаці першому пункту 6 Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. № 1343 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 35, ст. 1889; 2006 р., № 11, ст. 730; 2011 р., № 97, ст. 3553), слова “для юридичної особи - довідка про присвоєння коду згідно з ЄДРПОУ” замінити словами “для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців - виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 356 від 10.05.2018}

5. Підпункт 4 пункту 9 Порядку ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1163 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3061; 2011 р., № 61, ст. 2435), виключити.

6. Абзац сьомий пункту 3 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2377; 2010 р., № 101, ст. 3631; 2011 р., № 4, ст. 206, № 61, ст. 2435), виключити.

7. В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 10 Порядку реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 1063 “Деякі питання реалізації та управління військовим майном” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 64, ст. 2506; 2008 р., № 28, ст. 874; 2011 р., № 61, ст. 2435), слова “і довідки про включення до ЄДРПОУ” виключити.

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 19 від 18.01.2017}

9. У підпункті 4 пункту 4 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1739; 2011 р., № 61, ст. 2435, № 85, ст. 3102), слова “копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичної особи) або” виключити.

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1171 від 30.12.2015}

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 405 від 03.09.2014}

12. У пункті 6 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 141 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 542; 2011 р., № 61, ст. 2435):

1) абзац сьомий виключити;

2) в абзаці восьмому слова “і довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України” виключити.

13. Абзац другий пункту 8 та абзац п’ятий пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2408, № 93, ст. 3310; 2011 р., № 11, ст. 486, № 67, ст. 2589, № 71, ст. 2684, № 84, ст. 3061; 2012 р., № 1, ст. 27, № 43, ст. 1671, № 54, ст. 2167), виключити.

14. У Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 824; 2012 р., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477, № 50, ст. 1971, № 61, ст. 2473):

1) підпункт 2 пункту 14 виключити;

2) абзац другий підпункту 6 пункту 23 виключити.

15. Підпункт 2 пункту 6 Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 23, ст. 961, № 75, ст. 2800, № 91, ст. 3300; 2012 р., № 39, ст. 1462), виключити.

16. Абзац четвертий пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 272 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 849), виключити.

17. Абзац десятий пункту 7 Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 262 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 839), виключити.

18. Абзац четвертий пункту 4 Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми “Партнерство заради миру”, операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 569 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1683), виключити.

19. У підпункті 3 пункту 12 Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 715 “Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 53, ст. 2103; 2012 р., № 55, ст. 2208), слова “і нотаріально засвідчену копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)” виключити.