Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 930-IX
Прийняття: 30.09.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102 із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину першу статті 2 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" - одноразова натуральна допомога, що відноситься до допомоги при народженні дитини".

2. Пункт 2 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"2) допомога при народженні дитини, одноразова натуральна допомога "пакунок малюка".

3. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Органи (заклади), що призначають і здійснюють виплату (видачу) державної допомоги сім’ям з дітьми

Допомога при народженні дитини, допомога при усиновленні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника).

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).

Видача отримувачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" проводиться у закладі охорони здоров’я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування працівником, уповноваженим на це адміністрацією відповідного закладу.

У разі відсутності у закладі охорони здоров’я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо) одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" її видача проводиться органами соціального захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача на підставі його особистої письмової заяви".

4. Статтю 6 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Документи, необхідні для надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", готує адміністрація закладу охорони здоров’я відповідно до потреби.

У разі народження дитини поза межами закладів охорони здоров’я (пологового будинку, пологового відділення, перинатального центру, неонатального центру тощо) отримувач одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" має право звернутися за її отриманням до органів соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування протягом року з дня народження дитини".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою.

5. Доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" є безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, в яких народилася живонароджена дитина, а в разі відсутності обох батьків - родичам, які у встановленому законом порядку забирають дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, усиновлювачам, патронатним вихователям, прийомним батькам, батькам-вихователям, опікунам новонародженої дитини.

Комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" здійснюється згідно з переліком дитячих товарів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту".

6. Статтю 12 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" надається у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" відповідно до бюджетного фінансування становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги, передбаченої частиною першою цієї статті".

7. Розділ VIII "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 1-2 такого змісту:

"1-2. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, закупівля товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" організовується та здійснюється через Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства.

З 1 січня 2021 року закупівля товарів для комплектування одноразової  натуральної допомоги "пакунок малюка" здійснюється відповідно до Закону  України "Про публічні закупівлі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити порядок призначення та виплати грошової компенсації для осіб, які мали право на отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", але не реалізували його до дня набрання чинності цим Законом;

затвердити порядок надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням отримувача виплати грошової компенсації замість натуральної форми такої допомоги;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 вересня 2020 року
№ 930-IX