Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 924-IX
Прийняття: 29.09.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:

1. У підпунктах "б" та "в" пункту 1 частини першої статті 14 та частині третій статті 570 слово "злочин" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку і числі.

2. У статті 580 слова "злочинних посягань" замінити словами "кримінально-протиправних посягань".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Виборчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., №№ 7-9, ст. 48):

а) у частині шостій статті 35:

в абзацах першому і третьому слова "органами доходів і зборів" замінити словами "податковими органами";

в абзаці другому слова "доходів і зборів" замінити словами "податкові органи";

б) у частині сьомій статті 91 слова "державної фінансової політики" замінити словами "та реалізує державну фінансову політику";

в) у частині сьомій статті 148 слова "та реалізацію державної фінансової політики" замінити словами "та реалізує державну фінансову політику";

г) у частинах третій і четвертій статті 210 слово "реалізує" замінити словами "забезпечує формування та реалізує";

2) у частині сьомій статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3 ст. 34; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 31, ст. 291; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "органом доходів і зборів" замінити словами "митним органом".

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 вересня 2020 року
№ 924-IX