Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 910-IV
Прийняття: 05.06.2003
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.333 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині третій статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) слова "виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам" виключити.

2. Частину першу статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237) доповнити словами "якщо інше не передбачено законом".

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 910-IV