Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 907-IX
Прийняття: 17.09.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині першій статті 2:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах)";

2) пункт 2-1 виключити;

3) пункт 36 викласти в такій редакції:

"36) місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів віднесено до місцевих фінансових органів".

2. Частину третю статті 5 викласти в такій редакції:

"3. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах)".

3. У статті 6:

1) частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим.

4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування цієї області";

2) частину п’яту виключити.

4. В абзаці першому частини другої статті 24-1 слова "та добровільного об’єднання" виключити.

5. У статті 64:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст";

2) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. До доходів загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст належать";

пункт 4-1 виключити;

пункти 4-2, 4-3, 16, 18 і 19 викласти в такій редакції:

"4-2) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;

4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину), що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів";

"16) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів";

"18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради, зараховується до відповідних бюджетів;

19) місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України";

пункти 20, 20-1 і 20-2 виключити;

пункти 21, 29, 32, 34, 36-1 - 36-3, 40 - 42, 44 викласти в такій редакції:

"21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування";

"29) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради";

"32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування";

"34) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради (крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 69-1 цього Кодексу)";

"36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання послуг;

36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання послуг;

36-3) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання послуг";

"40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування;

41) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування;

42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів місцевого самоврядування, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло";

"44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів місцевого самоврядування відповідно до законодавства".

6. Доповнити статтею 64-1 такого змісту:

"Стаття 64-1. Склад доходів загального фонду районних бюджетів

1. До доходів загального фонду районних бюджетів належать:

1) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні ради;

2) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;

3) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні ради;

4) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями, районними радами;

5) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є районні ради (крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 69-1 цього Кодексу);

6) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам в частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;

7) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;

8) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок районних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

9) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється районними державними адміністраціями, який зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;

10) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється районними державними адміністраціями, який зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;

11) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється районними державними адміністраціями, яка зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг;

12) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному районними радами;

13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

14) інші доходи, що підлягають зарахуванню до районних бюджетів відповідно до законодавства".

7. У статті 67:

1) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64, 64-1 і 66 цього Кодексу, та трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 цього Кодексу)";

2) у частині третій слова "до районного бюджету" замінити словами "до відповідних бюджетів місцевого самоврядування", а цифри "69" і слова "для районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування" виключити;

3) частину четверту виключити.

8. Частину першу статті 67-1 викласти в такій редакції:

"1. Для цілей цієї статті під місцевими бюджетами Автономної Республіки Крим розуміються бюджет Автономної Республіки Крим, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, бюджет міста Севастополя".

9. Статтю 69 виключити.

10. Пункти 2, 4 і 4-1 частини першої статті 69-1 викласти в такій редакції:

"2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва і Севастополя)";

"4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва та Севастополя) - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;

4-1) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва та Севастополя) - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 30 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 55 відсотків".

11. У пункті 4-2 частини першої статті 71 цифри і слова "3,5 відсотка - до районного бюджету; 1,5 відсотка - до сільського, селищного або міського бюджету" замінити цифрою і словами "5 відсотків - до відповідного бюджету місцевого самоврядування".

12. У статті 75:

1) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідним міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої - п’ятої цієї статті";

2) у частині дев’ятій слова "міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад та виконавчим органам рад відповідних об’єднаних територіальних громад, районним державним адміністраціям" замінити словами "сільських, селищних, міських рад".

13. Пункт 3 частини першої статті 76 викласти в такій редакції:

"3) проект показників зведеного бюджету міста з районним поділом".

14. Частину першу статті 78 викласти в такій редакції:

"1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету".

15. Частину другу статті 84 викласти в такій редакції:

"2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад забезпечують здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу".

16. У частині другій статті 85 слова "сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом)" виключити.

17. У статті 86:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування";

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування, а також районних бюджетів".

18. У статті 89:

1) у назві слова "міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад" замінити словами "сіл, селищ та міст";

2) у частині першій:

в абзаці першому слова "міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад" замінити словами "сіл, селищ та міст";

у пункті 2:

в абзаці п’ятому підпункту "б" слова "відповідного міста, району чи об’єднаної територіальної громади" замінити словами "відповідної територіальної громади";

у підпунктах "в" і "ґ" слово "районна" виключити;

у підпункті "е" слова "та бюджетів об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто обласного значення - обласний центр" виключити;

у пункті 3:

у підпункті "б" слова "міські та районні" виключити;

у підпунктах "ґ" і "д" слова "або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад" виключити;

у пункті 4:

у підпункті "а" слова "відповідного міста, району чи об’єднаної територіальної громади" замінити словами "відповідної територіальної громади";

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) сільські, селищні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та програми центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді";

у пункті 5 слова "районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи" замінити словами "сільські, селищні, міські бібліотеки".

19. У частині п’ятій статті 93 слова "міста (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), району, відповідної об’єднаної територіальної громади" замінити словами "територіальної громади".

20. У статті 99:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, крім бюджетів міст Києва та Севастополя і районів у містах";

2) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, крім бюджетів міст Києва та Севастополя і районів у містах, здійснюється з урахуванням таких параметрів";

3) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності бюджету місцевого самоврядування порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах місцевого самоврядування в Україні (крім бюджетів міст Києва та Севастополя) у розрахунку на одну людину".

21. Частину другу статті 103-2 викласти в такій редакції:

"2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги освітньої субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування".

22. У пункті 6 частини другої статті 105:

1) абзац другий виключити;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування, крім бюджету міста Києва, - не менш як 3 відсотки від обсягу такої субвенції".

23. У частині першій статті 108 слова "міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам" виключити.

24. У частині першій статті 115:

1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - щодо бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим;

2) обласними державними адміністраціями - щодо бюджетів місцевого самоврядування та районних бюджетів";

2) пункт 4 виключити;

3) у пункті 5 слова "сіл, селищ чи міст районного значення, що входять до складу цих міст" виключити.

25. У статті 122:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"2. У разі порушення вимог щодо складання бюджету згідно із цим Кодексом та законом про Державний бюджет України в частині міжбюджетних трансфертів Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надається право протягом місяця з дня набрання чинності рішенням про районний бюджет, бюджет місцевого самоврядування звернутися до суду з одночасним клопотанням про невідкладне зупинення дії рішення про відповідний місцевий бюджет до закінчення судового розгляду справи. Районні державні адміністрації до запровадження інституту представника Президента України, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах Києві та Севастополі рад наступного дня після підписання керівником відповідної місцевої ради рішення про місцевий бюджет або внесення до нього змін надсилають його Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям";

2) частину третю виключити.

26. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

1) пункт 20 виключити;

2) у пункті 20-1:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру) та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою в додатку до рішення про обласний бюджет.

В окремих областях (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) на період реалізації пілотного проекту щодо здійснення з обласних бюджетів видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення - обласних центрів, як виняток з положень підпункту "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу міська рада (міста обласного значення - обласного центру) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді (в обсягах, що визначаються пропорційно кількості учнів, місцем реєстрації яких є місто обласного значення - обласний центр, з розрахунку розміру середніх витрат на одного учня) та затверджує у міському бюджеті обсяги міжбюджетних трансферів з міського бюджету (міста обласного значення - обласного центру) обласному бюджету";

3) пункт 39 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 вересня 2020 року
№ 907-IX