Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 887-IV
Прийняття: 22.05.2003
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 37, ст.307 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до законів України такі зміни:

1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1998 р., N 11-12, ст. 50; 2000 р., N 30, ст. 236):

1) абзац дев'ятий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

"перевезення - діяльність, пов'язана з підготовкою, завантаженням, відправленням, транспортуванням, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів і упаковок";

2) в абзаці третьому частини другої статті 22:

слово "(ліцензій)" виключити;

слово "(ліцензування)" замінити словами "(провадження дозвільної діяльності)";

3) у частині другій статті 27:

абзаци дев'ятий і десятий викласти у такій редакції:

"зняття з експлуатації та консервація ядерних установок і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів;

перевезення радіоактивних матеріалів";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, що затверджується Кабінетом Міністрів України)";

4) статтю 28 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Види дозволів на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться на підставі ліцензій, окремих дозволів та сертифікатів відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) та інших законів";

5) у статті 29:

частину третю викласти у такій редакції:

"Видача дозволів у сфері використання ядерної енергії здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) та інших законів";

частину четверту виключити;

6) статтю 42 викласти у такій редакції:

"Стаття 42. Провадження дозвільної діяльності щодо будівництва ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає ліцензії на будівництво ядерних установок і сховищ для захоронення радіоактивних відходів лише за наявності плану заходів щодо зняття їх з експлуатації, визначення обсягу радіоактивних відходів і поводження з ними, позитивних висновків державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, актів інспекційного обстеження та документів про перевірку обгрунтування безпеки в рамках відповідної дозвільної процедури.

Будівництво ядерної установки чи сховища для захоронення радіоактивних відходів без наявності ліцензії органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки припиняється за рішенням цього органу з відшкодуванням замовником завданих навколишньому природному середовищу збитків та відновленням колишнього його стану, а також з накладенням штрафу відповідно до законодавства України.

Таке рішення може бути оскаржено лише у судовому порядку. Подання скарги не зупиняє виконання рішення";

7) у назві та тексті розділу X слова "джерела іонізуючого випромінювання" в усіх відмінках замінити словами "радіоактивні матеріали" у відповідному відмінку;

8) у статті 81 слово "(ліцензія)" в усіх відмінках виключити.

2. У Законі України "Про видобування та переробку уранових руд" ( 645/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 39):

1) абзац четвертий статті 6 викласти у такій редакції:

"надання ліцензій на видобування і переробку уранових руд";

2) у статті 7:

частини першу і п'яту викласти у такій редакції:

"Діяльність підприємств з видобування, переробки, перевезення уранових руд та продуктів їх переробки провадиться на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

"Ліцензії на переробку уранових руд, а також на перевезення уранових руд і продуктів їх переробки видаються відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 );

частини другу і сьому виключити;

3) частину першу статті 11 викласти у такій редакції:

"Експлуатація уранових об'єктів провадиться за наявності ліцензій, отриманих згідно з законом".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 887-IV