Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 876-XII
Прийняття: 21.03.1991
Видавники: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про введення в дію Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21, ст. 253 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:

1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) з моменту опублікування його в пресі, за винятком положень, передбачених статтями 3, 5, 6, 10, 11, 18, 20, 25, 27, 28, 30, 37 цього Закону.

2. Положення, передбачені статтями 3, 5, 6, 10, 11, 18, 20, 25, 37 Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ), вводяться в дію з 1 червня 1991 року.

3. Положення, передбачені статтями 27, 28, 30 Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ), вводяться в дію з 1 січня 1992 року. Встановити, що всі заходи щодо виконання положень цих статей повинні бути здійснені до 1 січня 2000 року. Після зазначеного строку експлуатація об'єктів, перелічених у статтях 27, 28, 30 Закону, без пристосування для використання інвалідами забороняється.

4. Раді Міністрів УРСР до 1 червня 1991 року:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради Української РСР пропозиції про внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів Української РСР, що випливають з положень Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 );

привести рішення Уряду УРСР у відповідність із Законом Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 );

забезпечити перегляд і відміну міністерствами і відомствами нормативних актів щодо порядку матеріального забезпечення і надання конкретних видів соціальних послуг інвалідам, які суперечать цьому Закону.

Відповідно до положень даного Закону розробити і затвердити:

комплексну програму вирішення проблем інвалідності в Українській РСР;

положення про медико-соціальну експертизу;

положення про індивідуальну програму реабілітації;

положення про фонд Української РСР соціального захисту інвалідів.

5. Місцевим Радам народних депутатів:

привести до 1 липня 1991 року свої рішення у відповідність із цим Законом;

своєчасно письмово інформувати інвалідів через відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів про всі зміни і доповнення чинного законодавства Української РСР щодо інвалідів.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 березня 1991 року
N 876-XII