Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 873-XII
Прийняття: 20.03.1991
Видавники: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

( Постанова втратила чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 25, ст. 282 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 317/94-ВР від 21.12.94, ВВР, 1994, N 52, ст.467 )

( У назві та тексті Постанови слова "Української РСР", "Української Радянської Соціалістичної Республіки", "Українській РСР" замінено відповідно словами "України", "Україні" згідно з Постановою ВР N 317/94-ВР від 21.12.94 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Ввести в дію Закон України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) з 1 травня 1991 року.

Встановити, що дія цього Закону поширюється на всі розташовані в Україні банки.

2. Оголосити власністю України Український республіканський банк Держбанку СРСР, Український республіканський банк державного комерційного промислово-будівельного банку "Укрпромбудбанк", Український республіканський банк Ощадного банку СРСР, Український республіканський банк Зовнішекономбанку СРСР з їх мережею, обчислювальними центрами, усіма активами, пасивами, а також Українське республіканське управління інкасації Держбанку СРСР з підпорядкованою йому мережею установ та організацій.

3. Створити на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР Національний банк України.

4. Встановити, що до введення в Україні власної національної грошової одиниці в республіці функціонує загальносоюзна грошова система, а всі взаємовідносини з Держбанком СРСР, центральними банками союзних республік Національний банк України здійснює на основі відповідних міжбанківських угод.

5. Національному банку України до 1 травня 1991 року розробити проект Статуту Національного банку, визначити структуру і чисельність центрального апарату, підпорядкованої мережі установ і подати на затвердження Президії Верховної Ради України.

6. Доручити Раді Міністрів України і Національному банку України до 15 квітня 1991 року внести у Верховну Раду України пропозиції щодо розміру та джерел формування статутного фонду Національного банку України.

7. Національному банку України до 1 листопада 1991 року:

встановити порядок видачі ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті в Україні та за кордоном і переглянути всі видані ліцензії на здійснення цих операцій;

провести перереєстрацію усіх розташованих на території республіки банків, їх філіалів та інших кредитних установ.

Банки, їх філіали та інші кредитні установи, які не пройшли до 1 листопада 1991 року перереєстрації у Національному банку України, вважаються не діючими.

8. Встановити плату за реєстрацію комерційних банків, змін (доповнень) до установчих документів комерційних банків у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів заробітної плати, а за видачу ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті - п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів заробітної плати.

( Пункт 8 в редакції Постанови ВР N 317/94-ВР від 21.12.94 )

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 20 березня 1991 року
N 873-XII