Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Указ
Номер: 8520-X
Прийняття: 01.03.1985
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985 р., N 11 ст. 206)

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності 01.09.2001 N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 - набуває чинності 01.01.2004 Законом N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 Кодексами N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 - набуває чинності з 01.01.2004 N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 1 лютого 1985 року "Про деякі зміни порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

I. Встановити, що заява про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей у разі відсутності спору розглядається народним суддею одноособово без порушення цивільної справи.

Заяву про стягнення аліментів може бути подано заявником до суду за місцем його проживання або за місцем проживання особи, зобов'язаної платити аліменти.

Заява про стягнення аліментів розглядається при наявності згоди особи, зобов'язаної платити аліменти, або неодержанні суддею у встановлений строк її заперечень.

У разі відсутності відомостей про згоду особи, зобов'язаної платити аліменти, народний суддя не пізніш як наступного після одержання заяви дня повідомляє її про цю заяву і пропонує їй у строк не більш як десять днів, якщо вона і заявник проживають в одному місті чи районі, а в інших випадках у строк не більш як двадцять днів повідомити про свою згоду на стягнення аліментів або подати заперечення проти пред'явленої вимоги.

При одержанні згоди особи, зобов'язаної платити аліменти, або у разі неодержання в установлений у повідомленні строк її заперечень народний суддя не пізніш як наступного дня виносить постанову про стягнення аліментів.

Постанова народного судді виноситься на підставі свідоцтва про укладення шлюбу і запису про батьків у свідоцтві про народження дитини.

Стягнення аліментів провадиться в розмірах, установлених законом. З осіб, зобов'язаних платити аліменти, справляється встановлена державна пошлина.

Постанова народного судді про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей підлягає негайному виконанню відповідно до правил, установлених Цивільним процесуальним кодексом Української РСР.

При незгоді з постановою народного судді особа, зобов'язана платити аліменти, має право подати про це заяву до суду. В цьому разі народний суддя скасовує постанову, і вимога одного з батьків про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей розглядається у порядку позовного провадження.

II. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:

( Стаття 1 розділу II втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.01.2002 )

( Стаття 2 розділу II втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

( Стаття 3 розділу II втратила чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

( Стаття 4 розділу II втратила чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

III. Цей Указ ввести в дію з 1 березня 1985 року.

Заступник Голови
Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар
Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 березня 1985 р.
N 8520-X