Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 839-VI
Прийняття: 13.01.2009
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Про внесення зміни до статті 384 Кримінально-процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 23, ст.279 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Частину другу статті 384 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1003-05 ) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) особи, які в судовому порядку оскаржили постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків, встановлених законом, - у частині мотивів і підстав відмови в порушенні кримінальної справи".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 січня 2009 року
N 839-VI