Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 836-VIII
Прийняття: 26.11.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.10)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У статті 29:

1) у частині другій:

пункт 241 доповнити словами та цифрами "(крім адміністративного збору, визначеного пунктом 361 частини першої статті 64 та пунктом 205 частини першої статті 69 цього Кодексу)";

у пункті 242 цифри "15" замінити цифрами "85", а слова "та фізичних осіб - підприємців" - словами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

пункт 243 виключити;

пункт 244 викласти в такій редакції:

"244) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією (крім плати, визначеної пунктом 363 частини першої статті 64 та пунктом 206 частини першої статті 69 цього Кодексу)";

у пункті 251 слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами та цифрами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 362 частини першої статті 64 цього Кодексу)";

2) у частині третій:

у пункті 71 цифри "85" замінити цифрами "15", а слова "та фізичних осіб - підприємців" - словами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

пункти 72 і 73 виключити.

2. У частині четвертій статті 30:

1) у пункті 61 слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) пункт 62 виключити.

3. У частині першій статті 64:

1) у пункті 26 слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) доповнити пунктами 361, 362 і 363 такого змісту:

"361) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

362) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

363) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг".

4. У пункті 23 частини першої статті 66 слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

5. Частину першу статті 69 доповнити пунктами 205 і 206 такого змісту:

"205) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

206) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
26 листопада 2015 року
№ 836-VIII