Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 815-VIII
Прийняття: 24.11.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підробними документами

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.6)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 19:

у частині другій:

в абзаці першому слово "ксерокопію" виключити;

в абзаці четвертому слова "місцезнаходження та/або" виключити;

у частині третій слово "ксерокопію" виключити;

частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Усі подані документи зберігаються у реєстраційній справі";

2) у статті 29:

в абзаці третьому частини першої слово "ксерокопію" виключити;

в абзаці першому частини третьої слово "ксерокопія" виключити;

3) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:

"1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме: зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, виду діяльності фізичної особи - підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України (або паспортного документа іноземця), який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають чинності з дня їх державної реєстрації".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 листопада 2015 року
№ 815-VIII