Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 811-V
Прийняття: 22.03.2007
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" щодо установчих документів

{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.339 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Підпункт "е" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229) викласти в такій редакції:

"е) за посвідчення установчих         1 неоподатковуваний мінімум
(засновницьких) договорів, доходів громадян".
інших установчих документів
юридичної особи, договорів
поділу майна, договорів поруки
та інших угод, що не підлягають
оцінці

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 березня 2007 року
N 811-V