Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 81
Прийняття: 09.02.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 лютого 2011 р. № 81
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 315 від 29.04.2020}

Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 746  від 02.09.2015
№ 916 від 06.11.2019}

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про державно-приватне партнерство" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 42
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. № 81

ПОРЯДОК
надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства

1. Цей Порядок визначає процедуру надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (далі - договір).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державно-приватне партнерство".

3. Інформацією про виконання договору є:

{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 746  від 02.09.2015}

звіт про виконання договору згідно з формою, яка додається (надається у двох примірниках, підписаних приватним партнером).

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 746  від 02.09.2015}

4. Приватний партнер надає державному партнеру в електронній та письмовій формі інформацію про виконання договору:

за квартал - до 15 числа другого місяця, що настає за останнім днем звітного кварталу;

за рік - до 10 березня року, що настає за звітним.

5. Державний партнер надає Мінекономіки в електронній та письмовій формі інформацію про виконання договору:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

за квартал - до 30 числа другого місяця, що настає за останнім днем звітного кварталу;

за рік - до 20 березня року, що настає за звітним.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 746  від 02.09.2015}

6. Мінекономіки проводить моніторинг, узагальнює та оприлюднює результати здійснення державно-приватного партнерства.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 746  від 02.09.2015, № 916 від 06.11.2019}Додаток
до Порядку

ЗВІТ
про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства

{Додаток в редакції Постанови КМ № 746  від 02.09.2015}