Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 8-XII
Прийняття: 25.05.1990
Видавники: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про додаткові заходи по оздоровленню дітей, які проживають в зоні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 25, ст. 393 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:

1. Вважати 1990 рік роком оздоровлення дітей, які проживають на територіях, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

2. Раді Міністрів УРСР разом з Укрпрофрадою вишукати додаткову кількість путівок для організації санаторно-курортного оздоровлення та відпочинку дітей. Визнати за необхідне використати для цієї мети місця в санаторіях, санаторіях-профілакторіях, інших закладах відпочинку та туристських базах незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Запропонувати Укрпрофраді, ЦК Компартії України, ЦК комсомолу республіки взяти активну участь у вирішенні цих питань.

Вважати за доцільне звернутись до колективів підприємств, громадських організацій та установ, що мають власні бази відпочинку, з закликом поступитися своїми інтересами заради людей, які потребують допомоги.

Раді Міністрів УРСР разом з Укрпрофрадою виділити додаткові кошти та фонди, необхідні для організації повноцінного харчування та лікування дітей.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій надавати додаткову неоплачувану відпустку для оздоровлення та відпочинку матерів з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, вагітним жінкам, які проживають в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення, зберігаючи при цьому безперервний стаж роботи.

4. Звернутися від імені Верховної Ради Української РСР до Верховних Рад союзних республік, урядів інших країн та українських громад за кордоном з проханням подати посильну допомогу в лікуванні та оздоровленні дітей України.

Вважати також за доцільне звернутися до населення екологічно чистих територій України з проханням прийняти в свої сім'ї на відпочинок матерів з дітьми.

5. Для контролю за вирішенням питань, пов'язаних з оздоровленням у 1990 році дітей, утворити тимчасову депутатську комісію.

6. Тимчасовій депутатській комісії доповісти сесії Верховної Ради Української РСР про хід виконання даної постанови до 5 червня 1990 року.

Голова Верховної Ради Української РСР В.ІВАШКО
м. Київ, 25 травня 1990 року
N 8-XII