Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 795
Прийняття: 03.10.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2018 р. № 795
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188; 2016 р., № 87, ст. 2829) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. № 795

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

1. Пункт 3 постанови доповнити абзацом такого змісту:

“Вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснюються відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого цією постановою.”.

2. У Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 6:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;”;

доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

“7) наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).”;

2) у пункті 98 слова “одного місяця” замінити словами “трьох місяців”;

3) абзац дев’ятий пункту 108 після слова “паспорта” доповнити словами і цифрами “/паспорта зразка 1994 року”;

4) у пункті 109:

перше речення абзацу першого після слів “про оформлення паспорта” доповнити словами і цифрами “/паспорта зразка 1994 року”;

четверте речення абзацу другого після слів “для визнання паспорта” доповнити словами і цифрами “/паспорта зразка 1994 року”;

у першому реченні абзаців другого і третього слова “паспорта, оформленого територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС” замінити словами і цифрами “паспорта/паспорта зразка 1994 року, рішення про оформлення якого приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, МВС”;

5) пункт 113 доповнити абзацом такого змісту:

“Інформація про серії та/або номери недійсних паспортів надається з відомчої інформаційної системи ДМС із застосуванням засобів Реєстру МЗС, МВС, Національній поліції, Адміністрації Держприкордонслужби, СБУ, Генеральній прокуратурі України та розміщується на офіційному веб-сайті ДМС.”.