Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 773
Прийняття: 22.08.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2012 р. № 773
Київ

Про затвердження Порядку утворення державної холдингової компанії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 916 від 06.11.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 6 Закону України “Про холдингові компанії в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення державної холдингової компанії, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2006 р. № 1477 “Про погодження Кабінетом Міністрів України рішення щодо утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 43, ст. 2888);

пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 338 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 896);

пункт 38 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 917).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 773

ПОРЯДОК
утворення державної холдингової компанії

1. Цей Порядок визначає механізм утворення державної холдингової компанії (далі - компанія).

2. Компанія утворюється:

1) на базі державного підприємства за рішенням:

органу, уповноваженого управляти державним майном (далі - орган управління), - у процесі корпоратизації;

Фонду державного майна - у процесі приватизації чи корпоратизації;

2) шляхом передачі до статутного капіталу створюваної компанії холдингових корпоративних пакетів акцій, що належать державі, за рішенням:

органу управління - якщо до статутного капіталу компанії передаються пакети акцій, щодо яких повноваження з управління здійснює такий орган;

Фонду державного майна - якщо до статутного капіталу компанії передаються пакети акцій, щодо яких повноваження з управління здійснює Фонд.

Якщо створення компанії передбачає формування її статутного капіталу шляхом передачі пакетів акцій, повноваження з управління якими здійснюють різні органи управління, орган управління, що ініціює створення такої компанії, попередньо подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо передачі йому повноважень з управління відповідними корпоративними правами держави, в якому зазначається, що метою передачі повноважень з управління корпоративними правами держави є забезпечення подальшого створення компанії.

Рішення щодо утворення компанії у випадках, зазначених у підпункті 1 та абзацах другому і третьому підпункту 2 цього пункту, приймаються за умови отримання в установленому порядку відповідно до законодавства дозволу Антимонопольного комітету та погодження Кабінету Міністрів України.

3. Ініціаторами утворення компанії (далі - ініціатор) можуть бути:

1) у процесі корпоратизації:

державне підприємство;

орган управління;

2) у процесі приватизації:

Фонд державного майна;

підприємство, щодо якого прийнято рішення про приватизацію;

господарське товариство, утворене в процесі корпоратизації;

3) у разі передачі до статутного капіталу створюваної компанії холдингових корпоративних пакетів акцій, що належать державі:

орган управління, зазначений в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 цього Порядку;

Фонд державного майна;

господарське товариство, утворене в процесі корпоратизації.

4. Ініціатор утворення компанії подає органу, що приймає рішення про її утворення, відповідне звернення, до якого додаються такі документи:

1) обґрунтування доцільності утворення компанії;

2) бізнес-план з визначенням етапів, строків, джерел фінансування, очікуваних результатів від утворення компанії;

3) перелік державних підприємств, на базі яких пропонується утворити компанію, із зазначенням таких відомостей щодо кожного підприємства:

повне найменування, його місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

результати фінансово-господарської діяльності за три попередні звітні роки;

звіт про оцінку майна підприємства з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості. Зазначений звіт подається разом з рецензією, що містить позитивний висновок щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна або наявності незначних недоліків, що не вплинули на достовірність оцінки, про відповідність в цілому таким нормативно-правовим актам;

4) проект статуту компанії.

У разі коли ініціатором створення компанії є орган управління, він самостійно забезпечує підготовку документів, зазначених у підпунктах 1-4 цього пункту.

5. Орган управління, що приймає рішення про утворення компанії, протягом одного місяця з дня ініціювання відповідного питання, а в разі необхідності отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету - протягом одного місяця з дня отримання такого дозволу готує за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна, НКЦПФР, Антимонопольним комітетом і Мін'юстом проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження утворення компанії та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

До проекту зазначеного рішення додаються документи, передбачені пунктом 4 цього Порядку.

6. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про погодження утворення компанії орган, який подав проект відповідного рішення, здійснює заходи щодо забезпечення утворення компанії відповідно до вимог законодавства.