Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 770
Прийняття: 21.08.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 770
Київ

Про затвердження порядків зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу та подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків стосовно військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських

Відповідно до абзаців шістнадцятого, сімнадцятого підпункту 27 пункту 19 розділу I та абзацу четвертого підпункту 3 пункту 9 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 року;

Порядок подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2016 р., необхідних для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, поліцейським.

2. Міністерству фінансів передбачати у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік у складі видатків за програмою КПКВК 2506080 “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду” кошти на сплату страхових внесків, необхідних для виконання вимог Порядку зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р., затвердженого цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1185 “Про реалізацію деяких положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 36, ст. 2407);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1298 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1185” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3152).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 770

ПОРЯДОК
зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р.

1. Цей Порядок регулює питання зарахування до страхового стажу періодів служби з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р. військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу (далі - застраховані особи), які звернулися за призначенням пенсії та:

не набули право на пенсію за вислугу років згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі - Закон) на момент досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

не мають права на пенсію за вислугу років згідно із Законом внаслідок позбавлення військових або спеціальних звань, звільнення із служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

набули право на отримання пенсії згідно із Законом, але виявили бажання отримувати пенсію в порядку та на умовах, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

2. Під час звернення за призначенням пенсії (переведенням на пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”) особою, яка належить до однієї із категорій, зазначених у пункті 1 цього Порядку, територіальний орган Пенсійного фонду України перевіряє індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р., що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб).

Територіальний орган Пенсійного фонду України зараховує відповідні періоди служби до страхового стажу на підставі реєстру застрахованих осіб, якщо в ньому є необхідні для обчислення страхового стажу відомості щодо грошового забезпечення та сплати страхових внесків.

У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб відомостей щодо грошового забезпечення страховий стаж зараховується на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, виданої військовою частиною чи органом, який виплачує (виплачував) грошове забезпечення.

У разі передачі справ до архівних установ довідки про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески подаються військовою частиною чи органом, який сплачував грошове забезпечення, на підставі інформації з архівних установ.

У разі ліквідації (припинення діяльності) військової частини чи органу, який виплачує (виплачував) грошове забезпечення, довідки про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески видаються правонаступниками або органами, які уповноважені рішеннями керівників державних органів.

Форми довідок про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески затверджуються правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики.

Якщо документи про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески зберігаються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, знищені у зв’язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин, суми грошового забезпечення розраховуються в порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням із Мінсоцполітики.

3. За періоди, зараховані до страхового стажу відповідно до абзаців другого та третього пункту 2 цього Порядку, за які не були сплачені страхові внески, територіальним органом Пенсійного фонду України обчислюється сума страхових внесків, яка підлягає сплаті з державного бюджету.

Сума страхових внесків, яка підлягає сплаті з державного бюджету, обчислюється за кожен місяць служби окремо виходячи із сум грошового забезпечення, що були нараховані особі за відповідні періоди служби.

4. Сума страхових внесків обчислюється за формулою:

С = Д × Св,

де С - сума страхових внесків, що підлягає сплаті;

Д - сума грошового забезпечення, нарахована особі за відповідні роки служби;

Св - розмір страхового внеску, обчислений виходячи з розміру, встановленого за місяць нарахування виплат (доходу).

5. Територіальні органи Пенсійного фонду України щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають до Пенсійного фонду України відомості щодо обчислених сум страхових внесків, які підлягають сплаті з державного бюджету.

6. Пенсійний фонд України узагальнює отримані від територіальних органів Пенсійного фонду України відомості щодо обчислених сум страхових внесків, які підлягають сплаті з державного бюджету, і вносить їх до квартальної та річної звітності щодо сум страхових внесків, нарахованих стосовно деяких категорій осіб, які фінансуються з державного бюджету.

Пенсійний фонд України на підставі даних звітності готує прогнозні розрахунки необхідних видатків державного бюджету для сплати страхових внесків стосовно деяких категорій осіб та зазначає їх у бюджетному запиті щодо пенсійних програм, який подає головному розпоряднику бюджетних коштів.

7. Територіальний орган Пенсійного фонду України, що призначає пенсію, має право перевіряти обґрунтованість видачі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

8. Цей Порядок застосовується також у разі призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника в порядку та на умовах, що передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у випадку смерті (загибелі) членів сімей осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 770

ПОРЯДОК
подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2016 р., необхідних для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, поліцейським

1. Цей Порядок установлює механізм, форму та строки подання до управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об’єднаних управлінь (далі - територіальні органи Пенсійного фонду України) необхідних для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, поліцейським персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2016 р. у разі їх відсутності в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

додатковий документ - звіт про персоніфіковані відомості про грошове забезпечення (далі - звіт) із зазначенням типу форми “додаткова” подається, якщо у попередньому звіті не зазначено застраховану особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків; для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті, зазначаються такі дані:

- для осіб, які мають паспорт у формі книжечки, - БКNNXXXXXX (БК - константа, що зазначає реєстрацію за паспортними даними), NN (дві українські літери серії паспорта, верхній регістр), XXXXXX (шість цифр номера паспорта з ведучими нулями);

- для осіб, які мають паспорт у формі пластикової картки (ID-картки) з відміткою “відмова”, - ПXXXXXXXXX (П - константа, що зазначає реєстрацію за паспортними даними, XXXXXXXXX - дев’ять цифр номера паспорта);

початковий документ - звіт із зазначенням типу форми “початкова”;

скасовуючий документ - звіт із зазначенням типу форми “скасовуюча”, який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана в формі “початкова” до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

3. Відомості про періоди служби, суми грошового забезпечення та сплату страхових внесків вносяться Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб на підставі інформації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формами № 8 ДР і № 1 ДФ, які ДФС передає Пенсійному фонду України в електронному вигляді на центральному рівні в порядку, встановленому Пенсійним фондом України та ДФС. При цьому Пенсійний фонд України обчислює щомісячні суми грошового забезпечення виходячи із середнього розміру сум доходу квартальної звітності за формами № 8 ДР і № 1 ДФ за період, за який подано інформацію.

4. У разі відсутності інформації з податкового розрахунку сум доходу відомості про періоди служби, суми грошового забезпечення та сплату страхових внесків вносяться територіальними органами Пенсійного фонду України до реєстру застрахованих осіб на підставі поданого військовими частинами чи органами, які виплачують (виплачували) грошове забезпечення (далі - страхувальники), або подаються органами, які уповноважені рішеннями керівників державних органів (далі - уповноважені органи), до територіальних органів Пенсійного фонду України у вигляді звіту за формою згідно з додатком.

Страхувальники або уповноважені органи подають звіт до територіальних органів Пенсійного фонду України у такі строки:

за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2003 р. - не пізніше ніж 1 грудня 2019 р.;

за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2007 р. - не пізніше ніж 1 травня 2020 р.;

за період з 1 січня 2008 р. по 31 грудня 2011 р. - не пізніше ніж 1 жовтня 2020 р.;

за період з 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2015 р. - не пізніше ніж 1 жовтня 2021 р.;

за період з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2016 р. - не пізніше ніж 11 жовтня 2022 року.

Кінцеві строки подання страхувальниками або уповноваженими органами звіту до територіальних органів Пенсійного фонду України, зазначені у цьому пункті, можуть бути змінені відповідними державними органами за погодженням з Пенсійним фондом України, але не пізніше ніж до 11 жовтня 2022 року.

Для формування звіту страхувальники або уповноважені органи та територіальні органи Пенсійного фонду України можуть обмінюватися інформацією на паперових та магнітних (електронних) носіях. При цьому територіальні органи Пенсійного фонду України аналізують отриману від страхувальників та уповноважених органів інформацію, додають інформацію, наявну в Пенсійному фонді України, та повертають таку інформацію до страхувальників або уповноважених органів для заповнення та подання звіту.

5. Звіт подається у вигляді електронного документа (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису).

У разі неможливості подання звіту у вигляді електронного документа він подається на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника або уповноваженого органу та скріплений печаткою (за наявності) (подається страхувальником або уповноваженим органом разом із звітом в електронній формі на електронних носіях інформації).

Звіт, надісланий поштою, не вважається таким, що поданий.

6. Звіт складається українською мовою.

7. Грошові суми в персоніфікованих відомостях про особу зазначаються в гривнях (з копійками).

8. Персоніфіковані відомості про особу завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника або уповноваженого органа) і засвідчуються печаткою (за наявності).

Звіт на паперових носіях формується у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою територіального органу Пенсійного фонду України про його прийняття зберігається у страхувальника або в уповноваженому органі.

Якщо страхувальник або уповноважений орган проводять реєстрацію вихідної кореспонденції, на кожному аркуші зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника або уповноваженого органу. Усі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника або уповноваженого органу.

9. Територіальний орган Пенсійного фонду України звіряє звіт, поданий відповідно до цього Порядку, з поданими страхувальником або уповноваженим органом раніше відомостями щодо кількості осіб і сум грошового забезпечення.

10. Територіальний орган Пенсійного фонду України у разі виявлення недостовірних або помилкових відомостей, поданих та/або накопичених в електронних базах даних реєстру застрахованих осіб, не пізніше ніж через два робочі дні повідомляє страхувальнику або уповноваженому органу про виявлення розбіжностей.

11. У звіті, який подається страхувальником або уповноваженим органом, повинні бути заповнені всі реквізити персоніфікованих відомостей про особу. Звіт, складений з порушенням вимог цього Порядку, вважається таким, що не подавався.

У разі виявлення помилки у звіті до закінчення строку його подання страхувальник або уповноважений орган повторно формує та подає звіт у повному обсязі до територіального органу Пенсійного фонду України.

Чинним вважається звіт в електронній або паперовій формі, поданий страхувальником або уповноваженим органом до закінчення строків подання звітності, визначених цим Порядком.

12. У разі виявлення страхувальником або уповноваженим органом самостійно після закінчення строків, визначених пунктом 4 цього Порядку, недостовірних відомостей або помилок у звіті, що стосуються страхувальника, уповноваженого органу або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи. При цьому страхувальник або уповноважений орган формує та подає звіт за попередній період, який містить узагальнені персоніфіковані відомості про особу, персоніфіковані відомості про особу із зазначенням типу форми “скасовуюча” з відомостями, які були недостовірними або помилковими, щодо однієї застрахованої особи та відповідні персоніфіковані відомості про особу із зазначенням типу форми “початкова” із зазначеними правильними відомостями щодо зазначеної застрахованої особи.

13. Додаткові документи подаються страхувальником або уповноваженим органом, якщо у звіті не було зазначено застраховану особу.

14. Відповідальним за правильність заповнення звітності та достовірність даних є страхувальник або уповноважений орган.

15. Порядок подання, обліку та оброблення відсутніх у реєстрі застрахованих осіб персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків, необхідних для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, поліцейським, відомості про яких становлять інформацію з обмеженим доступом, затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики, Міноборони, Адміністрацією Держприкордонслужби, Адміністрацією Держспецзв’язку, МВС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони.Додаток
до Порядку

ЗВІТ
про персоніфіковані відомості про грошове забезпечення