Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 768
Прийняття: 02.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2020 р. № 768
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 16, ст. 651, № 42, ст. 1721; 2012 р., № 20, ст. 749; 2015 р., № 80, ст. 2679; 2018 р., № 40, ст. 1405, № 62, ст. 2134; 2019 р., № 39, ст. 1362; 2020 р., № 2, ст. 62) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 768

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163

1. Назву та постановляючу частину постанови після слів “природоохоронних  заходів” доповнити словами “, зокрема з покращення стану довкілля”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку доповнити словами “, зокрема з покращення стану довкілля”;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова “за програмою “Здійснення природоохоронних заходів” замінити словами “за програмою “Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“Метою використання бюджетних коштів є здійснення природоохоронних заходів, які спрямовані, зокрема, на покращення стану довкілля.

Завданнями бюджетної програми, які будуть спрямовані на досягнення цілей, є збереження чистого навколишнього природного середовища і природних ресурсів, зменшення кількості відходів і наслідків зміни клімату.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий  вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

3) у пункті 10 слова “Мінекономіки”, “та Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету” виключити.