Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 757
Прийняття: 23.05.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 травня 2007 р. N 757 Київ

Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 978 ( 978-2016-п ) від 14.12.2016 N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021 N 390 ( 390-2022-п ) від 30.03.2022 N 1350 ( 1350-2022-п ) від 02.12.2022 }

Відповідно до статті 23 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" ( 2961-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

1. Затвердити Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, що додається.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. N 83 ( 83-92-п ) (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 68) у частині затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда;

підпункт 3 пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 ( 1758-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4).

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 757

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю

{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

{ У тексті Положення слова "інвалід" (крім офіційного найменування "Фонд соціального захисту інвалідів") і "дитина-інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "особа з інвалідністю" і "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

1. Це Положення визначає механізм виконання та фінансування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

2. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (далі - індивідуальна програма) - комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, строків реабілітаційних заходів з визначенням порядку, місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю.

3. Індивідуальна програма розробляється на підставі Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1686 ( 1686-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3311).

4. Індивідуальна програма для повнолітніх осіб з інвалідністю розробляється медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК), для дітей з інвалідністю - лікарсько-консультативною комісією (далі - ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за зареєстрованим місцем проживання або лікування осіб з інвалідністю.

5. Індивідуальна програма розробляється протягом одного місяця з дня звернення особи з інвалідністю до МСЕК, а законного представника дитини з інвалідністю - до ЛКК щодо встановлення інвалідності.

Фахівці МСЕК або ЛКК роз'яснюють особі з інвалідністю чи законному представнику дитини з інвалідністю мету індивідуальної програми, її завдання, очікувані результати та порядок виконання, а також інформують про її рекомендаційний характер.

6. Індивідуальна програма складається за формою, затвердженою в установленому порядку МОЗ за погодженням з Мінсоцполітики, МОН і Мінсім'ямолодьспортом, та на підставі відомостей акта огляду МСЕК або медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

7. Під час огляду осіб чи дітей віком до 18 років з метою встановлення інвалідності МСЕК або ЛКК з урахуванням виду захворювання, фактичних потреб, віку, статі визначає оптимальні види, форми, обсяги, місце і строки проведення медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, потребу в технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення.

8. Індивідуальна програма розробляється за участю особи з інвалідністю чи законного представника дитини з інвалідністю фахівцями МСЕК або ЛКК із залученням в межах компетенції спеціалістів закладів охорони здоров'я, органів соціального захисту, державної служби зайнятості, органів Пенсійного фонду України, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та інших органів, які провадять діяльність у сфері реабілітації осіб з інвалідністю.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020, N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021, N 1350 ( 1350-2022-п ) від 02.12.2022 }

9. Порядок складання індивідуальної програми затверджується МОЗ за погодженням з Мінсоцполітики, МОН, Мінсім'ямолодьспортом. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

10. У разі письмової відмови особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю від виконання індивідуальної програми в цілому або від будь-якого передбаченого нею виду, форми, обсягу або місця проведення реабілітаційних заходів у програмі робиться відповідний запис.

11. Індивідуальна програма готується у двох примірниках, які підписуються головою МСЕК або ЛКК та завіряються її печаткою. Перший примірник індивідуальної програми видається особі з інвалідністю чи законному представнику дитини з інвалідністю, а другий примірник залишається у МСЕК або ЛКК.

МСЕК або ЛКК надсилає засвідчені в установленому порядку копії індивідуальної програми лікувально-профілактичному закладу, органу праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, а у разі потреби - реабілітаційній установі, учасникам реабілітаційного процесу та навчальним закладам.

12. У разі потреби в оперативному коригуванні індивідуальної програми фахівці реабілітаційних та інтернатних установ можуть змінювати обсяг, строк та черговість проведення реабілітаційних заходів.

{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 978 ( 978-2016-п ) від 14.12.2016 }

13. Контроль за виконанням індивідуальної програми здійснюється в установленому законодавством порядку.

14. МСЕК або ЛКК під час чергового огляду особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за зверненням реабілітаційної установи або у порядку нагляду за виконанням індивідуальної програми переглядає реабілітаційні заходи, передбачені індивідуальною програмою, та за результатами їх перегляду коригує індивідуальну програму або складає нову індивідуальну програму.

{ Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 390 ( 390-2022-п ) від 30.03.2022 }

15. Фінансування реабілітаційних заходів індивідуальної програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на цю мету, та інших джерел.