Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 746
Прийняття: 18.09.1995
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 18 вересня 1995 р. N 746 Київ

Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 N 749 ( 749-2022-п ) від 01.07.2022 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами (додається).

   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК 
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.22

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. N 746

ПОРЯДОК одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

1. Цей Порядок визначає умови одержання особами, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними препаратами (далі - допуск) і поширюється на всі галузі виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

2. До виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні жінки, жінки, що годують дітей, особи, які мають протипоказання за станом здоров'я, а також особи, зазначені у переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, визначеному МОЗ.

3. Допуск видається державними фітосанітарними інспекціями (далі - інспекції) за формою згідно з додатком 1.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

4. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 2 та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я згідно з додатком 3.

5. Навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання такої роботи (далі - організатори роботи), проводиться інспекціями один раз на три роки за програмою, затвердженою Мінагрополітики за погодженням з МОЗ, Міндовкіллям, Мінпраці та Держгірпромнаглядом. { Абзац перший пункту 5 іззмінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 916 ( 916-2019-п )від 06.11.2019, N 749 ( 749-2022-п ) від 01.07.2022 }

Організатори роботи щороку підвищують свою кваліфікацію на відповідних курсах і семінарах, що проводяться інспекціями.

Плата за навчання спеціалістів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фермерських господарств і тих, що працюють на підприємницьких засадах, - за рахунок коштів таких підприємств, установ, організацій і господарств або за рахунок власних коштів.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

6. Особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також організатори роботи проходять медичний огляд у закладах охорони здоров'я і допускаються до роботи за наявності висновку медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я.

7. Організатори роботи видають працівникам підприємств, установ та організацій, що мають допуск, наряд на виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 4. Перед початком роботи проводиться інструктаж на робочих місцях щодо заходів забезпечення безпеки, запобігання забрудненню залишками пестицидів і агрохімікатів продукції, навколишнього природного середовища, а також щодо надання першої медичної допомоги у разі отруєння, виникнення аварії.

8. Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання роботи допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи.

Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особами, які не мають допуску, забороняється.

{ Порядок в редакції Постанови КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }

Додаток N 1 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

ДОПУСК (ПОСВІДЧЕННЯ)
на право роботи з пестицидами і агрохімікатами

Виданий
    ———————————————————————————————————————————————————————————
              прізвище, ім'я, по батькові
———————————————————————————————————————
Адреса
   ————————————————————————————————————————————————————————————
Місце роботи
      ——————————————————————————————————————————————————————
на право роботи з пестицидами та агрохімікатами 
до ______________ 20__ року Допуск (посвідчення) видано на підставі:
1. Висновку медичної комісії від _________ 20__ року.
2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ________
20__ р., реєстраційний N ______.
Начальник державної
фітосанітарної інспекції _________________________________
підпис, прізвище, ініціали
МП Дата видачі __________________ 20__ р., реєстраційний N ____
ПРОДОВЖЕНО до ________________ 20__ року
Допуск (посвідчення) продовжено на підставі:
1. Висновку медичної комісії від __________ 20___ року
2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ______ _________________ 20__ року, реєстраційний N _____________
Начальник державної
фітосанітарної інспекції __________________________________
підпис, прізвище, ініціали
МП Дата видачі ______ 20__ р., реєстраційний N ___________

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Додаток N 2 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

ПОСВІДЧЕННЯ
про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного
проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами

Видане
   ————————————————————————————————————————————————————————————

(прізвище, ім'я, по батькові)

——————————————————————————————————————
Адреса
   ————————————————————————————————————————————————————————————
Місце роботи
      ——————————————————————————————————————————————————————
спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з 
пестицидами і агрохімікатами пройшов (ла) _____________________ _________ 20__ року.
Назва установи, організації, закладу, на базі яких здійснена
спеціальна підготовка __________________________________________
Посвідчення дійсне до ____________ 20__ року.
Начальник державної
фітосанітарної інспекції _________________________
(підпис)
МП
Дата видачі __________ 20__ року
Реєстраційний N ______________

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Додаток N 3 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

МЕДИЧНА КНИЖКА
особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами

Прізвище
    ——————————————————————————————————————————————————————————
Ім'я, по батькові
         —————————————————————————————————————————————————
Рік народження
        ———————————————————————————————————————————————————
Місце роботи
      ——————————————————————————————————————————————————————
Посада
   ————————————————————————————————————————————————————————————
З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами
                         ————————————————
Підпис володільця книжки _____________________________ 
Висновок медичної комісії ————————————————————————————————————————— Голова медичної комісії ———————————————————————————————————————————

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

                     МП 
Дата видачі книжки __________ 20__ р.
Термін дії до _______________ 20__ р.

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }

Додаток N 4 до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________________________ (посада, підпис керівника) "____"________ 20_ р. НАРЯД на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами ———————————————————————————————————————

(адреса місця виконання роботи, найменування ділянки тощо)

Початок роботи _______г. _____хв. __ число __ місяць 20__ р. 
Відповідальний керівник робіт —————————————————————————————————————

(посада, прізвище, ініціали)

з бригадою у складі ___________ чол.
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————

(професія, прізвище, ініціали всіх працівників)

Доручається виконати
           —————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————

(конкретний зміст, місце, умови роботи)

Заходи безпеки
       ————————————————————————————————————————————————————
Інструктаж з техніки безпеки провів
                  ———————————————————————————————
———————————————————————————————————————

(посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд видав
      ———————————————————————————————————————————————————————

(посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд і інструктаж отримав
             ————————————————————————————————————————

(прізвище, ініціали, підпис, дата, час)

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }