Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 743-IV
Прийняття: 15.05.2003
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.233 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст.21 Законом N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691 Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,

N 13, ст.88
Законами
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" ( 3099-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року }

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) частину першу статті 15 після слів "з корупцією" доповнити словами "порушення тиші в громадських місцях";

2) абзац перший статті 122-2 після слів "працівника міліції" доповнити словами "а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

3) абзац перший статті 122-3 після слів "працівником міліції" доповнити словами "посадовою особою військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

4) назву та абзац перший статті 124-1 після слів "медичним працівникам" доповнити словами "а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

5) назву та абзац перший статті 185-7 після слів "працівника міліції" доповнити словами "чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

6) статтю 235-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133 цього Кодексу.

Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати матеріали про ці правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ).

Протоколи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, передаються військовим інспектором безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України до суду.

Матеріали про вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126, 128, 128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цього Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 )";

7) у статті 255:

пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:

"органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 173, 174, 182, 184-1, 185 і 185-7)";

пункт 11 частини другої після слів "посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

8) у статті 259:

частину першу після слів "доставлено в міліцію" доповнити словами "в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "працівником міліції" - словами "посадовою особою Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушень та в разі наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, доставлення порушника уповноваженими на те посадовими особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

9) пункт 4 частини другої статті 262 викласти в такій редакції:

"4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного розкрадання державного або колективного майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, появи в громадських місцях у п'яному вигляді, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами";

10) частину четверту статті 263 після слів "вимог працівника міліції" доповнити словами "чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

11) частини першу і третю статті 264 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

6. У Законі України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 1999 р., N 19, ст. 173):

1) у статті 14:

абзац четвертий частини третьої після слів "органів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

частину четверту після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

частину шосту після слів "військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

2) у статті 16:

у частині другій:

абзац другий після слів "працівників міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

абзац третій після слів "працівників міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів - посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

у частині третій:

пункт "а" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів також і посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

пункт "б" після слів "працівникам міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів також і посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

3) у статті 48:

назву та частину першу після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

частину третю після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".

7. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 15, ст. 109):

1) у статті 4:

у частині першій після слів "слідчі ізолятори Державного департаменту України з питань виконання покарань" доповнити словами "гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а слова "або на гауптвахті" виключити;

частини другу і третю після слів "на гауптвахті" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

2) у статті 8:

абзац десятий частини другої після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

частину п'яту після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України";

3) частину п'яту статті 9 після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Міністерством оборони України";

4) частину п'яту статті 11 після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Міністерством оборони України";

5) частину п'яту статті 18 після слів "начальники управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області" доповнити словами "начальник Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській області, начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "голова Державного департаменту України з питань виконання покарань або його заступник" доповнити словами "Міністр оборони України, начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або його перший заступник";

6) у статті 19:

частину першу після слів "начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській області" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

частину третю після слів "Міністра внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністерства оборони України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

7) частину першу статті 21 після слів "особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" доповнити словами "та військовослужбовці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".

8. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236):

1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "служби безпеки" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

2) у статті 4 слова "та інші акти законодавства України" замінити словами "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" та інші акти законодавства України";

3) статтю 14 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) керівники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодо захисту військовослужбовців і працівників цієї служби та їх близьких родичів";

4) частину першу статті 15 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) щодо військовослужбовців і працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - на органи управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

5) частину першу статті 24 після слів "Міністр внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністр оборони України".

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009 }

10. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" ( 1550-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176):

1) статтю 10 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Військова служба правопорядку у Збройних Силах України";

2) частину четверту статті 14 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

3) частину першу статті 20 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 743-IV