Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 727
Прийняття: 06.07.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 6 липня 2011 р. N 727 Київ

Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією

Відповідно до статті 33-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. N 727

ПЕРЕЛІК документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією

Документи, що додаються до клопотання про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником, що подається органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації чи органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного комплексу (ансамблю) пам'яток

Довідка про історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність комплексу (ансамблю) пам'яток

Облікова документація на комплекс (ансамбль) пам'яток, окремі пам'ятки, що входять у комплекс (ансамбль) пам'яток (облікова картка, паспорт, коротка історична довідка, акт технічного стану, складений (поновлений) не раніше ніж за рік до дня подання клопотання, довідка про майнову цінність об'єкта)

Альбом фотофіксації, що характеризує комплекс (ансамбль) пам'яток у цілому, його територію та середовище, окремі пам'ятки, виготовлений не раніше ніж за рік до дня подання клопотання

Опис культурних цінностей і предметів, які належать до комплексу (ансамблю) пам'яток, що розташовуються на його території чи пов'язані з ним, і становлять історичну, наукову чи художню цінність (у разі наявності)

Викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації населеного пункту, копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній схеми розміщення історико-культурного заповідника із зазначенням його загальної площі, меж території, проектованих зон його охорони, меж територій окремих пам'яток, затверджених чи проектованих їх зон охорони (у масштабі 1:5000, 1:2000)

Соціально-економічне обґрунтування необхідності утворення заповідника з результатами проведеного аналізу стану туристичних ресурсів та інфраструктури, перспектив розвитку туризму, розрахунком інтенсивності туристичного потоку та інших показників, необхідних для організації туристично-екскурсійної діяльності

Фінансово-економічне обґрунтування з розрахунком необхідних матеріальних і фінансових витрат на відповідний рік на утримання історико-культурного заповідника, створення матеріально-технічної бази, заробітну плату працівників адміністрації історико-культурного заповідника, оплату комунальних послуг та джерела покриття

Проект плану організації території історико-культурного заповідника

Проект положення про історико-культурний заповідник

Проект положення про адміністрацію історико-культурного заповідника

Документи, що додаються до клопотання про оголошення території історико-культурною заповідною територією, що подається органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації чи органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідної території

Довідка про історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність об'єктів культурної спадщини та/або історично сформованої території

Облікова документація на об'єкти культурної спадщини, розташовані в межах історично сформованої території (облікова картка, паспорт, коротка історична довідка, акт технічного стану, складений (поновлений) не раніше ніж за рік до дня подання клопотання, довідка про майнову цінність об'єкта)

Альбом фотофіксації, що характеризує історично сформовану територію в цілому, її середовище, окремі пам'ятки, виготовлений не раніше ніж за рік до дня подання клопотання

Викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації населеного пункту, копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній схеми розміщення історико-культурної заповідної території із зазначенням її загальної площі, меж території, проектованих зон охорони, меж територій окремих пам'яток, затверджених чи проектованих їх зон охорони (у масштабі 1:5000, 1:2000)

Соціально-економічне обґрунтування необхідності утворення історико-культурної заповідної території

Проект плану організації території історико-культурної заповідної території

Проект положення про історико-культурну заповідну територію

Пропозиції щодо визначення органу, який забезпечуватиме дотримання режиму охорони історико-культурної заповідної території

Фінансово-економічне обґрунтування з розрахунком необхідних матеріальних і фінансових витрат на відповідний рік на створення матеріально-технічної бази, заробітну плату працівників адміністрації історико-культурної заповідної території, оплату комунальних послуг та джерела покриття*

Проект положення про адміністрацію історико-культурної заповідної території*

_______________
* Додається в разі доцільності створення адміністрації
історико-культурної заповідної території для забезпечення
дотримання режиму охорони історико-культурної заповідної
території.