Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 701
Прийняття: 22.07.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2020 р. № 701
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 і від 10 липня 2019 р. № 691

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2020 р., № 10, ст. 384) і від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 701

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 і від 10 липня 2019 р. № 691

1. У Правилах реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207:

1) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Заяви щодо реєстрації/зняття з реєстрації, що подаються в електронній формі, формуються за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, відповідно до відомостей, передбачених для кожного виду заяв у формах, затверджених цими Правилами.

Дані, що містяться у поданій в електронній формі заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, передаються засобами єдиної інформаційної системи МВС до інформаційно-телекомунікаційної системи органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади.”;

2) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“На період дії експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257), рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі, приймається шляхом формування повідомлення, яке надсилається за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг на адресу електронної пошти заявника, а також до його особистого кабінету користувача на зазначеному Веб-порталі (у разі створення) та/або через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (у разі його встановлення) на електронний носій заявника (пункти 213 та 261 цих Правил).”;

3) абзац перший пункту 211 викласти в такій редакції:

“211. Місце проживання дитини віком до 14 років може бути зареєстровано (зокрема одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання) за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.”;

4) у пункті 212:

абзац перший після слів “Реєстрація місця проживання” доповнити словами “(зокрема одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання)”;

в абзаці третьому слова “до інформаційно-телекомунікаційної системи МВС” замінити словами “засобами єдиної інформаційної системи МВС”;

в абзаці четвертому слова “інформаційно-телекомунікаційною системою МВС” замінити словами “єдиною інформаційною системою МВС”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Оплата адміністративного збору здійснюється за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.”;

5) абзац другий пункту 213 викласти в такій редакції:

“Про факт реєстрації місця проживання (про відмову в реєстрації) за заявою, поданою в електронній формі, орган реєстрації у день внесення відповідної інформації до реєстру територіальної громади надсилає засобами єдиної інформаційної системи МВС до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг довідку про реєстрацію місця проживання (повідомлення про відмову у реєстрації із зазначенням причин відмови) в електронній формі, яка надсилається через веб-портал на адресу електронної пошти заявника, а також до його особистого кабінету користувача на зазначеному Веб-порталі (у разі створення) та/або через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (якщо мобільний додаток встановлено) на електронний носій заявника.”;

6) доповнити Правила пунктом 261 такого змісту:

“261. Місце проживання дитини віком до 14 років може бути знято з реєстрації за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису, без подання документів, передбачених пунктом 26 цих Правил.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами згода батьків на зняття з реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса.

Формування, пересилання та обробка заяви здійснюються відповідно до абзаців третього - п’ятого пункту 212 цих Правил.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

Оплата адміністративного збору здійснюється за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

Зняття з реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації.

Про факт зняття з реєстрації місця проживання (про відмову у знятті з реєстрації) за заявою, поданою в електронній формі, орган реєстрації у день внесення відповідної інформації до реєстру територіальної громади надсилає засобами єдиної інформаційної системи МВС до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг довідку про зняття з реєстрації місця проживання (повідомлення про відмову у знятті з реєстрації із зазначенням причин відмови) в електронній формі, яка надсилається через веб-портал на адресу електронної пошти заявника, а також до його особистого кабінету користувача на зазначеному Веб-порталі (у разі створення) та/або через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (якщо мобільний додаток встановлено) на електронний носій заявника.”.

2. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 після слова “зареєструвати” доповнити словами “(зокрема одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання), зняти з реєстрації”.