Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 70/97-ВР
Прийняття: 14.02.1997
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 15, ст.115 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 32 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19) викласти у такій редакції:

"В Україні проводиться державна політика обмеження куріння та вживання алкогольних напоїв. Реклама тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров'я людини, здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

2. Статтю 6 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18):

1) статтю 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"розклад мовлення телерадіоорганізацій - відкрита інформація телерадіоорганізацій про послідовність виходу в ефір та хронометраж телерадіопередач упродовж певного визначеного відрізку часу";

у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять четвертим;

2) частину тринадцяту статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"контроль за дотриманням законодавства України про рекламу телерадіоорганізаціями всіх форм власності";

3) у статті 30:

частину третю викласти в такій редакції:

"Трансляції концертно-видовищних і спортивних програм тривалістю більше 45 хвилин можуть бути перервані для реклами лише один раз за повний 45-хвилинний проміжок часу. Не можуть перериватись кіно- та телефільми. Реклама може бути розміщена перед їх початком або після їх закінчення. Телепередачі тривалістю понад 10 хвилин не можуть суміщатися з рекламною інформацією без погодження з власником авторського права. Забороняється реклама у передачах, розрахованих на дитячу (до 14 років) аудиторію";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Граничні розміри розцінок за рекламу, що розповсюджується по загальнонаціональних та суспільних каналах мовлення, встановлюються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням з Міністерством фінансів України";

4) у статті 31:

частину першу викласти в такій редакції:

"Забороняється переривати з метою розміщення реклами трансляції сесій Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, офіційних державних заходів і церемоній, виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Конституційного Суду України, народних депутатів України, членів Уряду України";

частину третю викласти в такій редакції:

"Забороняється реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Реклама лікувальних сеансів, інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу може здійснюватися з дозволу Міністерства охорони здоров'я України. Реклама лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики та лікування здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР );

5) у частині першій статті 37:

у пункті "д" слова "цим Законом" замінити словами "чинним законодавством";

доповнити частину пунктом "и" такого змісту:

"и) забезпечувати для осіб та організацій, які мають у цьому виробничу потребу, вільний доступ до розкладу мовлення телерадіоорганізацій і безкоштовне його використання";

6) статтю 40 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"своєчасно отримувати розклад мовлення телерадіоорганізацій";

у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

7) абзац третій частини першої статті 44 виключити;

8) в абзаці сімнадцятому частини першої статті 46 слова "цим Законом" замінити словами "чинним законодавством".

4. У статті 26 Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86):

частину третю викласти в такій редакції:

"Реклама лікарських засобів здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР );

частини четверту, п'яту, шосту виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 1997 року
N 70/97-ВР