Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 691
Прийняття: 05.10.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 жовтня 2016 р. № 691
Київ

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування

Відповідно до частини сьомої статті 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування;

форму заяви про підтвердження ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2016 р. № 691

ПОРЯДОК
видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі - Реєстр сортів рослин України), та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - Перелік сортів рослин ОЕСР), для селекційних, дослідних робіт і експонування.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про насіння і садивний матеріал” та “Про охорону прав на сорти рослин”.

3. Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, ввозяться в Україну та вивозяться з України для селекційних, дослідних робіт і експонування фізичними особами - підприємцями або юридичними особами, які здійснюють виробництво насіння та/або садивного матеріалу (далі - суб’єкти насінництва та розсадництва), діяльність яких згідно з установчими документами пов’язана з селекційними, дослідними роботами, на підставі підтвердження.

4. Обсяг зразків насіння і садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратної кількості посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення протягом одного року польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність для поширення в Україні.

Для сортів рослин (родів і видів), рішення щодо придатності яких для поширення в Україні приймається за даними заявника, зразки насіння та садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування ввозяться в кількості, що подається разом із заявкою на сорт рослин.

5. Для отримання підтвердження суб’єкт насінництва та розсадництва звертається до Держпродспоживслужби або до центру надання адміністративних послуг із заявою за встановленою формою.

Інформація про прийняття заяви Держпродспоживслужбою або центром надання адміністративних послуг у встановленому порядку надсилається органові у сфері митної справи.

Суб’єкт насінництва та розсадництва є відповідальним за достовірність даних, наведених у заяві.

6. Держпродспоживслужба або центр адміністративних послуг розглядає подану суб’єктом насінництва та розсадництва заяву та протягом п’яти робочих днів з дати її отримання приймає рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову в його видачі.

Підтвердження за формою згідно з додатком 1 або обґрунтована відмова в його видачі за формою згідно з додатком 2 оформлюється на бланку Держпродспоживслужби та надсилається (вручається) суб’єктові насінництва та розсадництва, а також органові у сфері митної справи не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Підтвердження діє з дня його видачі до дати фактичного ввезення в Україну або вивезення з України погодженого обсягу насіння або садивного матеріалу, але не довше одного року.

7. Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання підтвердження здійснюється відповідно до вимог статті 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” та статті 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

8. Суб’єкт насінництва та розсадництва забезпечує використання зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування, відповідно до призначення.

Суб’єкт насінництва та розсадництва, який отримав підтвердження, не пізніше 1 лютого року, наступного за роком, в якому здійснене ввезення, письмово інформує Держпродспоживслужбу про фактичний обсяг ввезених зразків насіння та/або садивного матеріалу, місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, оцінку стійкості проти хвороб та дії стресових факторів, його подальше використання, крім розмноження та реалізації насіння і садивного матеріалу на території України.

9. Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі території України для селекційних, дослідних робіт і експонування здійснюється на підставі дозволу власника сорту та супровідних міжнародних сертифікатів, наявність яких перевіряється під час здійснення фітосанітарного контролю.Додаток 1
до Порядку

ПІДТВЕРДЖЕННЯ


Додаток 2
до Порядку

ВІДМОВА
у видачі підтвердженняЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2016 р. № 691

ЗАЯВА